“Sine mogu li se ja sa tobom uslikati, isti si moj sin, toliko je on imao godina kad je otišao u šumu i još se nije vratio”.

“Sine mogu li se ja sa tobom uslikati, isti si moj sin, toliko je on imao godina kad je otišao u šumu i još se nije vratio”.

Radi se o Sulji Keranoviću koji navodi sljedeće: “Prišla mi je iza leđa i povukla me za ranac, upitala me “Prišla mi je iza leđa i povukla me za ranac, upitala me “Sine mogu li se ja sa tobom uslikati, isti si moj sin, toliko je on imao godina kad je otišao u šumu 11.Jula 1995.god. i još se nije vratio”.

orizarenews

14