Sjećamo li se Vinka Šamarlića: “Znam da će biti velika bitka, a u velikim bitkama se i gine, ali ipak, ja ću sutra predvoditi svoje specijalce”

Vinko Šamarlić rođen je 8. marta 1964. godine u Ckvici kod Zavidovića. Nakon završene osnovne škole u Zavidovićima dolazi u Sarajevo gdje pohađa Srednju policijsku školu. Po završetku škole prvo se zapošljava kao policajac, da bi 1985. godine došao u Specijalnu jedinicu gdje postaje komandir borbene jedinice sa činom kapetana. Paralelno sa ovim aktivnostima Vinko Šamrlić bio je istaknuti džudista sarajevskog džudo kluba Željezničar. Osvojio je brojne medalje te je postao reprezentativac BiH.

Osim što se radilo o vrhunskom sportisti i neustrašivom borcu, Vinka Šamarlića svi, a posebno oni koji su ga osobno poznavali, pamte kao izuzetnog čovjeka. O tome najbolje svjedoči slijedeća priča.

Početkom agresije na BiH on je već imao osvojenu olimpijsku normu što je značilo da je ispunjavao osnovnu predispoziciju za odlazak na Olimpijske igre koje su se 1992. godine održavale u Barceloni. Imao je i saglasnost vojnih vlasti da se umjesto borbi na prvim linijama obrane Sarajeva može posvetiti pripremama za olimpijske igre.

Vinko Šamarlić je bio prijeratni specijalac SUP-a Bosne i Hercegovine, a kada je počeo rat, ostao je uz svog prijatelja Dragana Vikića. Šamarlić je par dana nakon svoje posljednje bitke trebao ponijeti bosansku zastavu na otvaranju Olimpijskih igara u Barceloni.

Vinko Šamarlić je bio prijeratni specijalac SUP-a Bosne i Hercegovine, a kada je počeo rat, ostao je uz svog prijatelja Dragana Vikića. Šamarlić je par dana nakon svoje posljednje bitke trebao ponijeti bosansku zastavu na otvaranju Olimpijskih igara u Barceloni.

Sa početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, on je već imao osvojenu olimpijsku normu u džudou, što je značilo da je ispunjavao osnovnu predispoziciju za odlazak na Olimpijske igre. Imao je i saglasnost vojnih vlasti da se, umjesto borbi na prvim linijama odbrane Sarajeva može posvetiti pripremama za Olimpijske igre.

Noć uoči bitke, kolege specijalci su mu savjetovali da zbog Olimpijade odustane od borbe, ali on nije odustao.

Tom prilikom, Šamarlić je svojim kolegama rekao: “Znam da će biti velika bitka, a u velikim bitkama se i gine, ali ipak, ja ću sutra predvoditi svoje specijalce.”

To je bila posljednja Vinkova bitka u kojoj je izgubio svoj život.

Svake godine se u Sarajevu organizira džudo turnir u čast našeg heroja Vinka Šamarlića, koji okuplja borce iz čitave bivše Jugoslavije.

Vinko Šamarlić ne smije biti zaboravljen!

HEROJI ŽIVE VJEČNO!

armijarbih.com

57