Slika dana: Bajram na halifinom dvoru u posljednjim danima Osmanskog hilafeta

Sultan Abdul Hamid II prima šejhul-islama koji je došao da mu čestita Bajram u prisustvu visokih državnih službenika 1897. godine.
(Slika je preuzeta iz knjige “Bejrut i sultan” koja je štampana u Bejrutu, 2002. godine. Knjigu su napisali dvojica istraživača: Agha Kasab i Halid Omar Tadmori. Fotografiju im je ustupila unuka jednog od prisutnih državnih službenika na bajramskom prijemu kod sultana Abdul Hamida II.
saff.ba

51