Smrt i život postoje radi kušnje

Uzvišeni je stvorio nebesa i Zemlju, smrt i život; Zemlju je onim što ima po njoj ukrasio radi kušnje ljudima, da bi se razjasnilo ko želi Njega i ono što Njemu pripada, a ko voli ovaj svijet i njegove ljepote.

Uzvišeni kaže: On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju stvorio – a Njegov prijesto je iznad vode bio – da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupiti.

Uzvišeni kaže: Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će od njih ljepše vladati.

Uzvišeni kaže: Onaj koji je dao smrt i život da.bi iskušao koji od vas će bolje postupati. Uzvišeni kaže: Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.  Uzvišeni kaže: Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjeravat ćemo.

Uzvišeni kaže: Elif-lam-mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: "Mi vjerujemo", da u iskušenje neće biti·dovedeni? Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno .ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Kad im je upućivan poslanik, ljudi su se opredjeljivali između dvoje, da svaki pojedinac kaže: "Ja vjerujem" ili: "Ja ne vjerujem". Pošto bi imali mogućnost da nastave s lošim djelima i nevjerovanjem, potrebno je bilo provjeriti ih. Za o·noga ko se izjasnio da vjeruje, neophodno je .bilo da ga Gospodar· provjeri stavljajući ga na iskušenje, da bi se jasno pokazalo je li iskren u izjašnjavanju ili laže. Ukoliko laže, izmičući iskušenjima vraća se ranijim navikama misleći da će izbjeći Allahovu kaznu, a ako je iskren, potvrđuje izjašnjavanje, a iskušenje mu samo još više učvršćuje vjerovanje.

Uzvišeni kaže: A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: "Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegovobećali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili! " – i to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost. Onaj ko ne vjeruje bit će, pak, na iskušenje stavljan patnjama i kaznom na budućem svijetu, a to su najveća iskušenja, utoliko žešća što. su ga mimoišla na ovom svijetu. Tu kaznu je Allah namijenio onima koji su odbili poslušnost i koji nisu slijedili Njegove poslanike. Iskušenja su nezaobilazna i na ovome svijetu, u kaburskom životu do -proživljenja, kao i na Sudnjem danu, svakom pojedincu, samo što su vjerniku patnje podnošljivije jer ga Allah štiti vjerovanjem, olakšava mu nevolje opskrbljujući ga strpljivošću, čvrstinom, zadovoljstvom i pružanjem onoga što mu patnje ublažava. Što se tiče nevjernika, licemjera i razvratnika, njihovo iskušenje i patnje se pojačavaju. Dok je iskušenje vjernika ublaženo, iskušenje nevjernika, licemjera i razvratnika je žestoko i trajno. Neizbježno je da se patnja i iskušenje jave svakoj duši, vjerovala ona ili ne vjerovala, samo što vjernik patnju prolazi na ovome svijetu, da bi lijep svršetak imao i na ovome i na budućem svijetu, dok nevjernik, licemjer i razvratnik na početku imaju užitak i sreću, koji im se preinače u patnju koje se nijedan nikad neće osloboditi.

Izvor: Smisao kušnje