Snovi o džihadu

TUMAČENJE SNOVA O DŽIHADU (BORBI)
 

 

 

Prenosi se od Ataa, koji je rekao: – Vidio sam u snu Vjerovjesnika s.a.v.s. pa sam mu rekao: – Allahov poslaniče, imam jedno pitanje. – On je rekao: – Da čujemo! – Ja mu rekoh: – Ili je bolji džihad ili tekija? – Pa je Poslanik alejhi-s-selam, rekao: – Tekija, tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta. Poznati učitelj Ebu Sa'ad, neka je Allah -zadovoljan njim, rekao je: – Saznali smo od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: -Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Božijem putu, jer se on trudi za svoju porodicu, i postići će obimno dobro, kako kaže Uzvišeni: ".. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani)." 

Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi , taj napušta trud za svoju porodicu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru), shodno riječima Uzvišenog: "A zar možda ne biste i vi(licemjeri), kad biste zavladali, pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu, postići će pobjedu i slavu, dobrotu i ugled. Uzvišeni kaže: "Odlikovao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" 

Ako neko sanja da ljudi idu u džihad , zadobiće pobjedu, moć i slavu, ti koji idu. Takođe, ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom, udarajući njome i desno i lijevo, biće pomognut protiv svojih neprijatelja, a ako sanja da je pomognut u boju, uspjeće u svojoj trgovini. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu, postići će plijen, a ako sanja da je poginuo na Allahovom putu, postići će radost, veselje, opskrbu i ugled. Uzvišeni kaže: "Naprotiv (oni su) kod Allaha živi i nagrađeni su (njegovim obiljem). Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja." Sanjanje osvojenja u borbi znači osvojenje ovosvjetskih kapija.