Snovi o nazivanju selama i rukovanju

    TUMAČENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA I RUKOVANJU
 

 

 
Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljom, to znači da će među njima nestati neprijateljstva i da će se učvrstiti prijateljstvo, shodno riječima Vjerovjesnika s.a.v.s.: –Rukovanje povraća ljubav. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam, to znači da on traži pomirenje. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu to znači da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. Ako je, pak, među njima neprijateljstvo, taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla. 

Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje – to znači da će biti sačuvan od Allahove dž.š. kazne. Ako neko, pak, sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje, to znači da će oženiti ljepoticu i da će dobiti raznog voća, shodno riječima Uzvišenog: "…u njemu ćete imati voća, i ono što budete željeli. Mir vama!" – biće riječi Gospodara Milostivog." 

Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić, to znači da će biti sačuvan od neprijateljskog zla. Ako je neko od nekog čovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog čovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam, daće mu svoju kćer za ženu, a ako mu ne odgovori na selam, neće mu je dati. Isto tako, ako neko sa nekim čovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom čovjeku pa ako mu odgovori na selam, ti odnosi će biti dobri, a ako mu ne odgovori, neće!