STA BIBLIJA KAZE O MUHAMMEDU A.S.

Ovo je tekst poznatog muslimanskog istraživača kršćanskih svetih spisa, Ahmeda Didata, koji govori o pomenu Muhammeda, alejhisselam, u Bibliji

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo!

Tema večerašnjeg predavanja “Šta Biblija kaže o Muhammedu, s.a.v.s.”, bit će bez sumnje iznenađenje za mnoge od vas radi toga što je predavač musliman. Kako je došlo do toga da musliman tumači proročanstva iz jevrejskih i kršćanskih svetih knjiga?

Kao mlad čovjek, prije trideset godina, ja sam odslušao religiozna predavanja kršćanskog teologa, izvjesnog Rev Hiten, u “Teatre Royal” (Kraljevsko pozorište, Durban, Južna Afrika):

Izrael ili Kisindžer?

Ovaj časni gospodin je tumačio biblijska proročanstva. Nastojao je dokazati da je kršćanska Biblija predskazala nastajanje Sovjetske Rusije i zadnje dane (Kijametski Dan). Uzgred rečeno, poslednje kršćansko otkriće kršćanske Biblije, za “Zvijer 666″, je doktor Henri Kisindžer (kršćanski egzegezisti daju progresivne brojčane vrijednosti sa šest, engleskom alfabetu i sabiraju kako bi dobili zbir 666; tj. A=6, B=12, C=18 itd. linearna progresija ide sa 6-ticama radi toga što je zvijer u Bibliji “666” – probajte to za dr. Kissinger). Kršćanski predavači su dovitljivi i neumorni u njihovim naporima da dokažu svoje tvrdnje. Predavanje Rev. Hitena su me navela da se zapitam ako Biblija predskazuje toliko stvari, ne isključujući čak ni “Izrael”, tada mora biti nešto kazano i o najvećem dobrotvoru čovječanstva, časnom Božijem poslaniku Muhammedu, s.a.v.s. (neka je na njega mir i spas).

Kao mladić krenuo sam u potragu za odgovorom. Sretao sam sveštenike, jedne za drugim, prisustvovao njihovim predavanjima i pročitao sve do čega sam mogao doći, vezano za oblast biblijskih predskazivanja. Večeras ću vam govoriti o jednom dijalogu sa domineom (sveštenikom) Holandske refo rmisane crkve:
Sretno trinaest

Bio sam pozvan u Transvaal (jedna provincija u Južnoj Africi) da održim predavanje povodom jedne svečanosti. Znajući da je u toj pokrajini Republike, rasprostranjen jezik Afrikanera, pa čak i u mom narodu, osjećao sam da trebam bar površno ovladati ovim jezikom, kako bi se među ovim ljudima, bar malo, osjećao kao “kod kuće”. Otvorio sam telefonski imenik i počeo nazivati crkve u kojim se koristi jezik Afrikanera. Naznačio bih sveštenicima svoj interes za dijalog s njima, ali su svi odbili moju molbu s “uvjerljivim” isprikama. Broj 13 je bio moj sretni broj. Trinaesti poziv donese mi zadovoljstvo i olakšanje. Dominee Van Heerden je pristao da se sretnemo u njegovoj kući, u subotu poslije podne, na dan moga odlaska u Transvaal. Dočekao me je prijateljski na svojoj verandi. Kazao je da bi volio, ako nemam ništa protiv, da nam se u diskusiji pridruži njegov sedamdesetogodišnji punac, koji je iz Slobo dne države (Free state). Nisam imao ništa protiv toga. Nas trojica smo se smjestili u domineovu bibiloteku:
Zašto ništa?

Postavio sam pitanje: “Šta Biblija kaže o Muhammedu?” Bez oklijevanja je odgovorio: “Ništa”! Pitao sam: “Zašto ništa? U skladu sa vašom interpretacijom, Biblija ima tako mnogo toga da kaže o nastanku Sovjetske Rusije i o Kijametskim Danima, pa čak i o rimokatoličkom Papi?” Rekao je: “Da, ali o Muhammedu u njoj nema ništa!” Pitao sam ponovo: “Zašto ništa? Sigurno ovaj čovjek Muhammed, koji je odgovoran za stvaranje društva, rasprostranjenog širom svijeta i koje sačinjavaju milioni vjernika, koji na osnovu njegovog autoriteta vjeruju u:

– čudotvorno rođenje Isusa (Isaa, a.s.)

da je Isus Mesija (riječ “Mesija” dolazi i u arapskom i u hebrejskom od glagola “masaha” što znači: trljati, masirati, pomazati – religiozno značenje je “Onaj koji je pomazan” – sveštenici i kraljevi u starom Izraelu su bili pomazani pri postavljanju na njihove položaje)

– da je oživljavao mrtve Božijom dozvolom, i da je liječio one koji su rođeni slijepi kao i leprozne (gubavce), sve s Božijom dozvolom.

Sigurno ova knjiga mora nešto kazati o ovom velikom vođi, koji tako lijepo govori o Isusu i njegovoj majci Mariji (Merjemi)”? Stari čovjek iz Slobodne zemlje je odgovorio: “Sine moj, čitao sam Bibliju poslednjih pedeset godina, i da u njoj ima pomena o njemu, ja bih to znao”.

Niko po imenu!

Raspitivao sam se: “Po vama, zar nema na stotine proročanstava vezanih za pojavu Isusa, spomenutih u Starom zavjetu?” Sveštenik je uskliknuo: “Ne na stotine, nego na hiljade!” Ja rekoh: “Nemam namjeru prepirati se oko ‘hiljadu i jedno’ proročanstvo spomenuto u Starom zavjetu, vezano za dolazak Isusa jer ga je već sav muslimanski svijet prihvatio bez svjedočenja i jednog biblijskog proročanstva. Mi muslimani, prihvatili smo Isusa “de facto” tj. samo na osnovu Muhammedovog, s.a.v.s., autoriteta. A da nas u svijetu ima ne manje od jedne milijarde Mu hammedovih, s.a.v.s., sljedbenika; koji vole, uvažavaju i duboko poštuju ovog velikog Božijeg vjero vjesnika, Isusa Krista, bez potrebe da ih kršćani u to uvjeravaju biblijskom dijalektikom.

Između “hiljada” proro čanstava o kojim govorimo, možete li mi reći samo jedno u kojem je Isus spomenut po imenu? Termin “Mesija”, preveden kao “Krist”, nije ime nego naziv (“Mesija”, prevedeno kao “Krist”, ne znači Bog; čak je neznabožac Kiru zvan “Krist” u Bibliji – vidi Isaija, 45:1).

Postoji li i jedno proro čanstvo koje kaže da će Mesijino ime biti Isus; da će ime njegove majke biti Marija; da će se roditi u vrijeme vladavine kralja Heroda, itd. itd.? Ne! Nema takvih detalja! Pa kako onda zaključujete da se onih hiljadu proročanstava odnose na Isusa?!
Šta je proročanstvo?

Odgovorio je: “Vidite, proročanstvo su riječi-slike nečega što će se desiti u budućnosti. Kada se ta stvar stvarno pojavi, mi vidimo u ovim proročanstvima, živo ispunjenje onoga što je predskazano u prošlosti.” Ja sam rekao: “Ono što vi u stvari radite je, da rezonujete, zaklju čujete i sastavljate dva i dva”. On je rekao: “Da”. Rekao sam: “Ako je vama zadatak da hiljadu proročanstava opra vdate tvrdnjom o ispravnosti i originalnosti Isusa, zašto mi ne bismo prihvatili potpuno isti pristup i za Muhammeda, s.a.v.s. (Muhammed je spomenut po imenu u pjesmi od Solomona, 5:6. Hebrejska riječ koja je tamo korištena je “Mahammudim”. Zadnja slova “im” je množina od uvažavanja slave i veličine. Bez “im” ime bi bilo “Mahammud” prevedeno kao “sveukupno privlačan” u Autorizovanoj verziji Biblije ili “Hvaljeni” – “vrijedan hvale” tj. MUHAMMED.)”?!

Sveštenik se složio s tim da je to fer prijedlog i razuman način pristupa problemu. Zamolio sam ga da otvori Ponovljeni zakon, poglavlje 18, stih 18, što je on i uradio. Izgovorio sam napamet ovaj stih na jeziku Afrikanera, radi toga što je bila moja namjera da malo vježbam jezik vladajuće klase Južne Afrike (ako se ova knjiga prevodi na bilo koji drugi jezik, molim da se afrikanske riječi promijene u lokalni dijalekat; i ne pokušavaj slobodni prijevod biblijskih navoda. Nabavi Bibliju na jeziku na koji se vrši prijevod i prepiši tačno kako se riječi javljaju u toj Bibliji.):

“NI PROFEET SAL EK VIR HULLE VERWEK UIT DIE MIDDE VAN HULLE BROERS, SOOS JY IS, EN EK SAL MY WOORDE IN SY MOND LE, EN HY SY SAL AAN HULE SE ALLES WAT EK HOM BEVEEL”. (Ponovljeni zakon 18:18)

Prijevod ovog stiha (sa engleskog) glasi:

“Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Staviću Svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim”.

Vjerovjesnik sličan Mojsiju (Musau, a.s.)

Nakon recitovanja ovog stiha na afrikanskom, izvinuo sam se zbog mog nesigurnog naglaska. Sveštenik me je uvjeravao da sam to uradio dobro. Raspitujem se: “Na koga se ovo proročanstvo odnosi”? Bez imalo oklijevanja, odgo vorio je: “Na Isusa!” Pitao sam: “Zašto Isus – njegovo ime ovdje nije spomenuto?” Sveštenik na to odgovara: “Pošto su proročanstva riječi-slike nečega što će se desiti u budućnosti, mi smatramo da ga riječi ovog stiha adekvatno opisuju. Vidite najvažnije riječi ovog proročanstva su ‘Soos jy is’ (likom na tebe) – kao što si ti – kao Mojsije, a Isus je kao Mojsije.” Ja pitam: “Na koji način je Isus bio sličan Mojsiju?” Odgovor je glasio: “Na prvom mjestu, Mojsije je bio JEVREJ, i Isus je bio, također, JEVREJ; drugo, Mojsije je bio PROROK, a Isus je bio, također, PROROK – radi toga je Isus sličan Mojsiju, a to je tačno ono što je Bog prorekao Mojsiju – ‘Soos jy is.’ ” Ja upitah: “Možete li zamisliti i jednu drugu sličnost između Mojsija i Isusa?” Sveštenik reče da on ne može smisliti ni jednu. Odgovorio sam: “Ako su ovo jedina dva kriterija za otkrivanje kandidata za ovo proročanstvo u ‘Ponovljeni zakon 18:18′; onda u tom slučaju, kriterij bi mogao odgovarati bilo kom od slijedećih biblijskih ličnosti poslije Mojsija; Samuel, Izaija, Ezekija, Danijel, Hosea, Joel, Malahija, Ivan Krstitelj itd. radi toga što su SVI JEVREJI I PROROCI. Zašto se to proročanstvo ne bi odnosilo na jednog od ovih proroka, i zašto samo na Isusa? Zašto pravimo od jednog ribu, a od drugog pticu?” Nije imao odgovor. Ja sam nastavio: “Vidite, moji zaključci su da je Isus najmanje sličan Mojsiju, a ako griješim, volio bih da me korigujete.”
Tri razlike

Tako u razgovoru rezonujemo zajedno:

“Kao prvo; Isus nije sličan Mojsiju, radi toga, što, prema vama, Isus je bog, ali Mojsije nije bog; je li to tačno?” Odgovorio je: “Da”. Rekao sam: “Radi toga Isus nije sličan Mojsiju!”

“Drugo; prema vama, Isus je umro za otkup ljudskih grijeha, ali Mojsije nije morao umrijeti radi grijehova svijeta. Je li to istina?” Ponovo je rekao: “Da.” Rekao sam: “Radi toga Isus nije sličan Mojsiju!”

“Treće; prema vama, Isus je otišao u pakao na tri dana, a Mojsije nije morao tamo ići. Je li ovo tačno?” Odgovorio je nevoljno: “D-a-a”. Zaključio sam: “Radi toga Isus nije sličan Mojsiju! Ali – nastavio sam – ovo nisu pravi dokazi istine, dokučive istine; ovo su stvari uvjerenja. Prodiskutirajmo nešto veoma jednostavno, veoma lagano: Recimo nešto što i mala djeca, ako bi bili učesnici diskusije, ne bi imali problema da shvate, hoćemo li?”

Viđeno: 3

391

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close