Šta je SAHAF i zašto SARAJEVO?

SAHAF – Sarajevo Halal Fair and Forum je manifestacija utemeljena 2013. godine koja prevashodno okuplja predstavnike halal industrije zemalja jugoistočne Evrope, ali interes za ovaj skup pokazuju i predstavnici halal industrija iz cijelog svijeta. Organizatori SAHAF-a su: GHB Invest, Agencija za certificiranje halal kvalitete u BiH i Centar Skenderija u saradnji sa Balkanskim udruženjem muslimana potrošača.

Sarajevo je odabrano kao grad domaćin za ovu manifestaciju iz više razloga. Prije svega, Sarajevo je grad u kojem je historijski utemeljena islamska kultura i civilizacija, sa tradicijom dužom od šest stoljeća. Populacija potrošača koji preferiraju halal proizvode i usluge procjenjuje se na 2 miliona u BiH, dok je u širem regionu više od 7 miliona takvih potrošača; također i sve veći broj turista koji dolaze u BiH isklučivo zahtjeva halal proizvode i usluge.

U BiH je registrovano preko 100 kompanija koje posjeduju halal certifikat za više od 2500 proizvoda, a u regionu postoji preko 250 halal certificiranih kompanija.

Medijski partner SAHAF-a 2014 je i portal Akos.bA

Akos.bA