ŠTA KUR'AN KAŽE O STRANKAMA I POLITICI?

– Pitanje politike i stranki zauzima znacajno mjesto u Kur’anu, što nas upucuje na to da moramo biti aktivni i u tom segmentu i nikako ne dozvoliti da budemo apoliticni. Nažalost, mnogo je medu nama onih koji kažu da nece ni za koga glasati, nakon što su se razocarali u sve stranke…
– Allah, dž.š, sve stranke dijeli na dvije: Allahovu stranku, koja obuhvata sve koji slijede Njegov program i šejtanove stranke, kojih je mnogo.
– Allahova stranka spominje se samo na dva mjesta i to iskljucivo u jednini, što znaci da je pravi put samo jedan i da je ispravna ona stranka koja je na tom putu, jer je istina jedna.
– Šejtanova stranka spominje se u cetiri ajeta u jednini, a u deset ajeta u množini, što ukazuje da je šejtanovih stranki, koje predstavljaju stranputice, mnogo.
– Kur’an istice i da se svaka stranka raduje svojim programom i ciljevima, jer smatra da je u pravu.
– Osnovne osobine pripadnika Allahove stranke su: da su sljedbenici istine, da ne mogu prijateljevati niti u savez stupati s Allahovim, dž.š, neprijateljima u onome što je grijeh, makar oni bili ocevi ili sinovi njihovi, da su borci protiv neistine i nepravde…
– Osnovne karakteristike pripadnika šejtanovih stranki su: da su sljedbenici neistine i laži, te da nered na zemlji cine.
IZAĐIMO I ODABERIMO LJUDE IZ ALLAHOVE DŽ.Š. STRANKE A ODBACIMO NESPOSOBNE I DOBRO UHLJEBLJENE IDIOTE KOJI VRLO DOBRO ZNAJU DA OBEZBJEDE SEBE I OKO SEBE A ZA OBICNU SVJETINU I NEISTOMISLJENIKE IH BOLI BRIGA..
Allaha, dž.š, molim da muslimani BiH uzmu pouku iz dosadašnjih izbora i da nađu nacin kako da dodu do Allahove, dž.š, stranke koja ce svojim programom i djelovanjem biti milost za sve nas koji živimo na ovim prostorima….. AMIN
P.S. Mjenjajmo sebe jer i vlastodrzci dolaze od nas…jer da smo bolji bilo bi nam bolje..do nas je…promijenimo se nabolje(budimo dobri) i birajmo prema sebi

32