Šta, nakon vjencanja, reci mladencima?

Mladencima, nakon sklapanja braka, treba prouciti dovu, onako kako je to cinio Allahov Poslanik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a: Barekellahu lekum ve bareke 'alejkum ve džeme'a bejnekuma fi-l-hajri! / Neka vas Allah obaspe bericetom, neka je na vas Njegov bericet i neka vas dvoje sastavi u svakom dobru! 

'Akil b. ebi Talib prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, govorio da treba uciti ovako: Allahumme barik lehum ve barik 'alejhim!/Allahu, daj im bericet i prospi bericet na njih!

Autor: Dr. Šefik Kurdić

Izvor: (http://jediniput.brinkster.net/brak/kulturaponasanjaubraku.html)

6