Šta treba proučiti prije intimnog odnosa?

Prije spolnog odnosa treba proučiti dovu: ''Bismillahi, Allahumme dženibneš-šejtane ve dženibiš-šejtane ma razektena''

Ova dova spomenuta je u hadisu Ibn Abbasa, r.a., da je Muhammed a.s. rekao: ''Kada bi neko od vas prije spolnog odnosa kazao: 'Bismillahi, Allahumme dženibneš-šejtane ve dženibiš-šejtane ma razektena' (Bismillahi, Gospodaru sačuvaj nas od šejtana, i sačuvaj od šejtana ono čime nas opskrbiš), pa ako se iz tog odnosa rodi dijete, nikada mu šejtan neće moći nauditi.'' (Buharija i Muslim) 

Ova dova propisana je muškarcima da je uče prije spolnog odnosa, ali ne postoji prepreka da i supruga uči spomenutu dovu.