Stanovnici Dženneta neće spavati

Ibn Mirdevejh bilježi hadis Džabira, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Spavanje je brat smrti, a stanovnici Dženneta neće spavati. ”Et-Taberani spominje predaju Džabira, r.a., koji kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., upitan da li stanovnici Dženneta spavaju. Vjerovjesnik, s.a.v.s., na to je odgovorio: "Spavanje je brat smrti, a stanovnici Dženneta neće spavati.”