Sulejman Bugari imenovan za savjetnika za davu reisa crnogorskog

Danas, 19.08.2016. god. održana je sjednica Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori.

Na sjednici je:

  1. Donijeta odluka i raspisan konkurs za direktora Medrese “Mehmed Fatih”.
  2. Donijeta odluka o imenovanju hfz. Sulejmana Bugarija na dužnost savjetnika reisa za da'vu.

Sulejman Bugari rođen je 5. oktobra 1966. godine u Orahovcu, kod Prizrena. Srednju školu, Medresu, završio je u Sarajevu. Sa treće godine Teološkog fakulteta u Sarajevu, današnji Fakultet islamskih nauka, odlazi u Medinu, na Univerzitet islamskih nauka, gdje, 1998. godine, diplomira na Odsjeku Kur’an i tefsir.

Magistrirao je 2012. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Socijalni rad.

Radio je kao imam u Baščaršijskoj džamiji u Sarajevu, a od 2003. godine radi kao imam Bijele džamije na Vratniku.

saff