Svadbena gozba (el-velime)

Lijepo je povodom ženidbe napraviti svadbenu gozbu, pozvati i počastiti goste, kao što je naredba Poslanika a.s. Abdur-Rahmanu b. Avfu kada se oženio, da zakolje makar jednu ovcu tom prilikom, kako bilježe Buharija i Muslim.
Rekao mu je: "Napravi svadbenu gozbu pripremanjem (klanjem, serviranjem i nuđenjem) makar jedne ovce."
Ova gozba je u fikhskom smislu konstantnni sunnet, a odazvati se na njen poziv je obaveza; za svakog ko nema opravdan razlog izostanka, i ako se na njoj ne dešavaju šerijatom zabranjene radnje. U suprotnom bi ovu svečanost bilo dozvoljeno bojkotovati i ne uključivati se u nešto što je haram. Buharija i Muslim bilježe da je Poslanik a.s. rekao: "Ko bude pozvan na svadbu (velimu) neka se odazove."
Od Ebu Hurejre se prenosi predaja: "Ko se ne odazove pozivu taj je pogriješio prema Allahu i Njegovom Poslaniku."
Svadba se održava iz razloga zahvale Allahu dž.š. zbog omogućavanja ženidbe i da bi se nahranili i pomogli siromasi i potrebni, mada je dozvoljeno pozvati i bogate.
Poslanik a.s. kaže: "Najgora gozba je ona na koju se pozivaju samo bogati, a izostavljaju siromašni."
Vrijeme, kada se pravi ova gozba i sobet, je pri samom činu vjenčanja, odnosno iza njega, ili kako se već ustrojilo sa pohvaljenim, lijepim, lokalnim običajima, koji nisu u koliziji i kontradikciji sa Šerijatom.
Nakon završenog jela, gosti bi trebali napustiti dom mladenaca, ne zadržavajući se i ne ometajući ih u njihovom budućem poslu.
Allah dž.š. kaže: "…i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni s drugima u razgovor…" Komentarišući ovaj ajet Er-Razi kaže: "Neki ashabi su na dan Poslanikove ženidbe sa Zejnebom r.a. ostali duže, a Poslanik a.s. im nije ništa rekao, tako da je došao ajet poučavajući ih propisu vezanom za tu situaciju…"

Izvor: "Prva bračna noć", Muharem Štulanović