Kur'anske mudžize: Otisci prstiju

Kada se u Kur'anu govori o tome kako je Allahu lahko oživjeti ljude nakon njihove smrti, specijalno se skreće pažnja na jagodice njihovih prsta: „Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.“ (Al-Qiyamah, 3-4) Svaki čovjek, pa čak i blizanci, ima različite otiske prstiju. Drugim riječima, u …

continue reading