TRAŽENJE ZAŠTITE IZ STRAHA ZA DJECU

Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem,
tražio je zaštitu za Hasana i Husejna moleći:
U'izukuma1 bi kelimatillahit-t.ammeti
min kulli šejtanin ve hammetin ve min
kulli 'ajnin lammeh
"Stavljam vas u okrilje Allahovih savršenih
riječi od svakog šejtana, kukaca napasnika
i svakog oka urokljivog!" (sAHIH)


Aid el-Karni

Obrada: novihorizonti.net

24