U BH. PARLIAMENTU OPASNIJI VIRUS OD KORONA VIRUSA!

Ovaj virus, koji je safatao, zastupnik SNSD-a Sanju Vulić, stotinu puta je gori i dalekosežno opasan po ljude od korone virusa! Mislim da neopaženo proći u javnosti! Čestitam Denisu Zvizdiću na ovom reagiranju na novu “božanstvo” koja se guslanjem malo po malo – rađaju!

Nakon takvog bogohuljenja ne očekujte samo virus korone, a zatim takvu kataklizmu koja će nas baciti u ambis bez povratka! Ovi parlamentarci su sve drugo nego parlamentarci, posebno ovi koji su genocidaše, mogli da se bace na smeće povijesti, oni ih pretvaraju u “bogove”!

ŠEFIK KURDIĆ dr.prof

141