Uklanjanje dlaka sa grudi muškarca ili sa nogu žena

Pitanje:

Da li je dozvoljeno uklanjanje dlaka sa grudi muškaraca ili sa nogu žena?

Odgovor:

O uklanjanje dlaka sa grudi muškaraca ili sa nogu žena nije ništa rečeno u Kur'anu i sunnetu… S obzirom na to, ukoliko bi ih osoba uklonila u tome nema smetnje, kao što nema smetnje ni da ih ostavi…

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Dozvoljeno (halal) je ono što je Allah dozvolio u Svojoj Knjizi, a zabranjeno (haram) je ono što je Allah zabranio u Svojoj Knjizi, a ono što je prešutio su stvari čije je prakticiranje oprošteno, dozvoljeno.” (Bilježi Et-Tirmizi, a dobrim ga je ocijenio šejh El-Albani, rahimehullah)

A Allah najbolje zna!