Uništeni ostatci harema Hadži Babine džamije u Banja Luci: BOŽE, NEMOJ IM OPROSTITI, ZNALI SU ŠTA RADE !

Ovo što vidite na gornjoj slici je stvarnost. Počelo je , 22. marta ove godine na lokalitetu harema Hadži Babine džamije u banjalučkom naselju Hiseta. Pisao sam na ovu temu negdje u augustu prošle godine jer su ovi radovi, u svrhu gradnje stambenog objekta na ovoj lokaciji, bili najavljeni.DŽAMI
Dakle, očekivale su se ove slike iz Banja Luke baš početkom građevinske sezone. Ali mi, koji se ne mirimo sa ravnanjem naših harema i uništavanjem nišana koji svjedoče o našem višestoljetnom postojanju u Banja Luci, iako svjesni s kim “imamo posla”, nekako u podsvijesti nismo vjerovali da će se ovo ipak desiti. Da li je ovdje zadovoljena neka transparentnost ili nije, manje je bitno, jer dešava se. Da, naša nada nije bila utemeljena, ali je ipak bila nada, ona ljudska, iskonska. Nade više nema.
Oni koji su odobrili ovaj barbarski čin, oni koji se nisu njemu usprotivili a mogli su i morali i oni koji danas provode ono što je papirima ugovoreno, očigledno ne haju za našim nišanima koji su jučer, po kazivanjima očevidaca, barbarski lomljeni i natovarani na kamion te odvoženi na neku deponiju. Oni ne haju što će biti sa kostima onih koje su bile ispod tih nišana…, oni ne haju što se brišu originalni tragovi višestoljetnog postojanja Bošnjaka – muslimana u Banja Luci. Njima je bitan novac. A nama, koje je sve ovo uznemirilo i koji  bespomoćno gledamo ove apokaliptične slike iz našeg grada preostaju jedino kletve: da Bog da njima zemlja kosti izbacivala! Da Bog da im prisjela njihova pohlepa za novcem i ovozemaljskim materijalnim dobrima! Prokleti bili i oni i objekat kojeg će graditi na kostima naših predaka! Bože, nemoj im oprostiti, znali su šta rade!
Bedrudin GUŠIĆ

Komentari

komentara