Uvjeti za sklapanje braka sa drugom ženom?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Zanima me da li je IZ BiH ili neko ko je kompetentan za to u IZ, izdao fetvu u kojoj stoji, da je za brak sa drugom ženom potreban pristanak prve žene?
Ukoliko postoji takava fetva, molim Vas, ako možete, da mi je proslijedite. 
Ukoliko ne, molim Vas da mi odgovorite koji su uvjeti za sklapanje braka sa drugom ženom?

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Kod nas ne postoje zakonski uslovi za to, a niti se takav brak može sklopiti u okviru ustanova Islamske zajednice (pred imamom-matičarem), jer je prije zaključenja braka pred imamom neophodno pribaviti dokument o vjenčanju pred matičarem. Kako nije moguće drugoj supruzi osigirati isti zakonski tretman, nije moguće realizirati uvjet braka s drugom ženom, a to je ravnopravan tretman supruga. S druge strane, s prvom suprugom ste stupili u brak uz uobičajenu praksu da su brakovi kod nas monogamni, pa se uvjet monogamnosti braka presumira kao unaprijed postavljeni uvjet prilikom sklapanja prvog braka. A ono što je uobičajeno kroz običaj ima snagu uvjetovanog – kaže jedno šerijatsko pravno pravilo.

rijaset.ba