VEČERAS JE NOĆ KADA ALLAH DŽ.Š NE ODBIJA DOVE PA PROUČITE OVU DOVU

Da bi ispratili Ramazan što ljepše, da bi dočekali Bajram sa Njegovim zadovoljstvom Poslanik Muhammed a.s. nam govori:

“Ko provede noć uoči Bajram-namaza(u ibadetu) tražeći nagradu od Allaha dz.s.,njegovo srce neće umrijeti onoga dana(Kijametski dan) kada srca drugih ljudi budu umirala.”(Taberani,Darekutni)
Prije nego je kretao na bajram namaz, okupao bi se, mirisao, i obukao najljepše.Pojeo bi uvjek hurmu prije nego je izašao na Ramazanski bajram. O tom nam hazreti Hasan ra, unuk Allahovog Poslanika as, prenosi:

“Naredio nam je Allahov Poslanik,s.a.w.s.,da za Bajrame obučemo najljepše odijelo,da se namirišemo najljepšim mirisom i da zakoljemo(kurban) najvrijednije što imamo.”(El-Hakim)
I Džafer b. Muhammed prenosi od svoga djeda da je Allahov Poslanik, s. a. w. s, svakoga bajrama oblačio najljepše odijelo (jemenski ogr­tač).

Enes ra kaže: “Allahov Poslanik ne bi izlazio da klanja ramazanski bajram pri­je nego što bi pojeo hurmi i to neparan broj. ” (Ahmed i Buhari)
Od Burejde se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik ne bi izlazio da klanja ramazanski baj­ram prije nego bi nešto pojeo, a ne bi ni­šta jeo prije namaza kurbanskog bajra­ma sve dok se ne bi vratio.” (Prenose Tir­mizi, Ibn Madže i Ahmed, sa dodatkom “pojeo od svog kurbana”)
Allahov Poslanik as nam je rekao:

“Kada nastupi Bajram, Allah oslobodi od džehennema toliko ljudi koliko ih je oslobodio u svim noćima tog ramazana, trideset puta po šezdeset hiljada.” (Hadis bilježi Bejheki)
Allahov Poslanik a.s. nam je rekao:

“Na dan Ramazanskog bajrama meleki stanu na ulaze svakoga puta te počnu dozivati: ‘Poranite, o, muslimani, Gospodaru svome Plemenitom, Koji nagrađuje dóbrom i mnoge sevape dijeli. Naređeno vam bi(jaše) bdjenje noću – pa bdijte, naređeno vam bi(jaše) obavljanje namaza danju – pa klanjajte, poslušni budite vašem Gospodaru – pa uzmite svoje naknade. A nakon obavljanja namaza melek izvikivač oglašava: ‘Gospodar vaš oprosti vam, pa vratite se domovima vašim, upućeni, jer ovo je dan darivanja.’ Na nebu, ovaj dan naziva se Dan darivanja.” (Et-Targib we et-Tarhib, Dar al hadis, Kairo, 1994, tom II, str.151. Hadis bilježi Taberani u djelu Al-Kabir)
Božiji Poslanik, s.a.v.s., bi na Ramazanskom i Kurban-bajramu učio sure “Kaf” i “El-Kamer.” (Sahih, Muslim)

Od Džubejra b. Nufejra se prenosi da je rekao: “Ashabi Al­lahovog Poslanika, a. s., kada bi se sreli na dan Bajrama, jedni drugima bi čestitali rije­čima: “Tekabbel minna we minke – Neka Allah primi on nas i od vas!”
Molim Allaha Plemenitog da nam ukabuli i poboljša naša djela i ibadet upotpuni!

Bajheki prenosi da je Ibn Omer rekao:

“U pet noći se dova ne odbija.U noci uoči petka,prve noći redžeba(Lejletu-r-regaib),petneste noći ša`bana(Lejjletu-l-berat),noćima uoči dva Bajrama.“
Bejheki bilježi da je Šafija čuo Ibrahima ibn Muhammeda gdje kaže:“Vidio sam najbolje stanovnike Medine kako bi dolazili u Vjerovjesnikovu,a.s. ,džamiju uoči dva Bajrama,pa bi činili dove i spominjali Allaha duboko u noć.”

Glavna (Poslanikova) dova pokajanja

E’uzu billahi mine-š-šejtani-r-radžim. Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Estagfirullahe-l-‘azim. Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni, ve ene ‘abduke, ve ene ‘ala ‘ahdike ve va’dike me-steta’tu, e’uzu bike min šerri ma sana’tu, ebu’u leke bi ni’metike ‘alejje, ve ebu’u bi zenbi, fagfir li, fe’innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente. Subhaneke, inni kuntu mine-z-zalimine, ve Ente erhamu-r-rahimin.

Allah me sacuvao od prokletog sejtana! U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog

Trazim oprosta od velicanstvenog Allaha. Allahu, ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe. Stvorio si me i ja sam Tvoj rob. Ustrajavam koliko mogu na datom Ti zavjetu i obecanju. Kod tebe trazim utociste od zla onoga sto sam ucinio. Priznajem Tvoju blagodat prema meni i priznajem svoj grijeh pa mi oprosti, jer grijehe ne prasta niko osim Ti. Neka Si cist od onoga sto Ti ne dolikuje; ja sam jedan od nepravednika bio, a Ti si najmilostiviji milosnik.

Ko ovo izgovori u jednom danu, vjerujući čvrsto u ono što izgovara, i umre toga dana prije mraka, bit će stanovnik dženneta. A ko ovo prouči noću, vjerujući čvrsto, i umre prije sabaha, i on će biti džennetlija. (prenose Buhari i Nesai od Šeddada ibn Evsa, r.a.)

“Tekabbel minna we minke“ – Neka Allah primi on nas i od vas!

Bajram Mubarek Vam želimo!!!

Portal Svjetlo Dunjaluka

Komentari

komentara