Vrijeme kada se dove primaju!

1 – Ako se dova spoji sa prisutnim srcem koje se potpuno zaokupi sa postizanjem namijenjenog…

2 – …i to biva u toku šest vremena kada dova biva uslišana: 

– Zadnja trećina noći
– Za vrijeme ezana
– Između ezana i ikameta
– Pri kraju obavljanja namaza (tj. prije predavanja selama (Taslîm))
– Kada se imam petkom penje uz minber sve dok se ne klanja namaz
– Zadnji trenutak poslije ikindije [´Asr]

3 – … i srce je skrušeno, ponizno i pokorno pred Gospodarom…

4 – … i onaj koji moli okrene se prema Ka’bi…  

5 – … i nalazi se u čistom stanju…

6 – … i podigne ruke Allâhu…

7 – … i započne dovu sa slavljenjem i hvaljenjem Allâha…

8 – … i zatraži blagoslov za Njegovog roba i poslanika Muhammeda, salla Allâhu ‘alejhi ve sellem…

9 – … i zatraži pokajanje i oprost prije nego što započne dovu…

10 – …i uporno se počne moliti Allâhu iz nade i straha…

11 – … i traži Njegovu bliskost preko Njegovih imena i svojstava i jedinstva…

12 – … i udijeli milostinju prije svoje dove…

… neće biti odbijena. Ovo naročito važi ukoliko čovjek uči dove za koje je vjerovjesnik, salla Allâhu alejhi ve sellem, rekao da bivaju uslišane ili u sebi sadrže Allâhovo najveće ime.