Za pomirenje posvađanih prijatelja dovoljan je samo jedan korak

Piše: šejh Ali el-Tantavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić 

Jednom je između mene i mog prijatelja došlo do nesporazuma i male svađe, pa smo jedan drugom okrenuli leđa i više nismo govorili, niti smo se viđali i posjećivali. Neki ”dobronamjerni” ljudi pokušali su da nas pomire i da posreduju među nama, pa su odlazili njemu i prenosili mu vijesti o meni, a onda su dolazili meni i prenosili mi vijesti o njemu. Njihovo posredovanje urodilo je plodom, uspjeli su dvojicu prijatelja pretvoriti u neprijatelje, tako da se među nama prekinula svaka veza, a trideset godina smo bili nerazdvojni prijatelji. 

Meni se prekid bratske i prijateljske veze oduljio i teško mi je pao, pa sam jednog dana, u trenutku posebnog nadahnuća i osjećaja samilosti, donio važnu odluku. Naime, otišao sam do njega i pokucao na vrata njegove kuće. Kada me je njegova supruga vidjela, nije mogla da vjeruje svojim očima, a kad je ušla i rekla mu ko je pred vratima, on nije mogao da vjeruje svojim ušima, pa je sa zaprepaštenjem izašao meni u susret. 

Pozdravio sam ga najljepšim pozdravom kojim sam ga pozdravljao u danima naše bratske ljubavi, naklonosti i prijateljstva, i ponavljao taj pozdrav nekoliko puta, natjeravši ga time da mi uzvrati na isti način. Zatim me je pozvao da uđem u kuću, a kad sam ušao nisam dao da potraje njegova zbunjenost, pa sam mu rekao smijući se: ”Došao sam da se pomirimo!” 

Nakon toga smo spominjali sve ono što je bilo i što se dogodilo, upućujući jedan drugom određene zamjerke i kritike, tako da smo time skinuli prašinu sa našeg prijateljstva i ono se vratilo kakvo je i bilo svih onih trideset godina. 

Stoga, vjerujem da bi kod tri četvrtine posvađanih prijatelja, kada bi učinili isto ono što sam ja učinio, nestalo spora i razilaženja, a vratilo bi se ponovo prijateljstvo i naklonost kakva je bila. Posjeta je plemenita i veličanstvena stvar i ona je u stanju izbrisati čak i neprijateljstvo između braće koje je imalo sudski epilog. 

To je, Allaha mi, samo jedan korak kojim dolazite do iskrene bratske ljubavi i kojim ćete vratiti izgubljeno prijateljstvo. Zato se ne kolebajte i nipošto ne odustajte od tog koraka.

Facebook Comments