Zašto bi umrla osoba izabrala udjeljivanje sadake kada bi se vratila na dunjaluk? Pročitajte

Zašto bi umrla osoba izabrala udjeljivanje sadake kada bi se vratila na dunjaluk, u ajetu : “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem ” a nije rekla da obavim umru , namaz ili da postim.

Kazali su učenjaci :Umrla osoba je spomenula sadaku samo zbog toga jer je vidjela kakva je nagrada za nju nakon što je preselila, pa povećajte davanje sadake jer će osoba na Sudnjem danu biti u hladu svoje sadake.

Sead ef. Islamović – saff

Facebook Comments