Zašto će Allah, dž.š., kažnjavati?

Razloge zbog kojih će Allah Uzvišeni kažnjavati ukratko bismo mogli svesti na dvije glavne stvari:

1. Nedostatak veze stvorenja sa Allahom
2. Nedostatak veze stvorenja sa stvorenjem

Kada stanovnici Dženneta upitaju stanovnike Vatre: "Šta vas je u Sekar (teški i duboki dio Džehennema) dovelo?" Oni će odgovoriti: "Nismo bili od onih koji su namaz obavljali, i od onih koji su hranili siromahe!" (El-Muddessir, 42-44)

Neobavljanje namaza je prvi uzrok njihove propasti, a to je nedostatak veze sa Allahom, dok je drugi uzrok njihove propasti a koji je naveden u ovom ajetu nezbrinjavanje siromaha, a to je nedostatak veze sa stvorenjem.

Molim Allaha da nas sačuva Vatre i uvede u Džennet. AMIN

Autor: Eldar Tutnić