ŽENA SA NAJDUŽOM RUKOM

Od Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ” Slijedit će me (u smrti) ona od vas koja ima najdužu ruku.” Nakon smrti Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mi smo sve mjerile ruke da bi znale koja će se prva priključiti Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa kada je umrla Zejneb, shvatile smo da se riječi: “najdužu ruku” odnose na onu koja najviše dijeli, a ne na fizičku veličinu, jer je Zejneba bila omanja, a bila je toliko plemenita da je svojim rukama zarađivala (tkala) i to dijelila na Allahovom putu.

(El-Ahad vel-mesani, Peti dio, str/ 426)

43