Zikr prije i u toku obroka

Sunnet je prije jela oprati ruke, jesti i piti
desnom rukom, jesti ispred sebe i izgovoriti
bismillu prije jela i pića, da šejtan bude
onemogućen konzumirati tu istu hranu, tj.
da ne učestvuje s čovjekom u obroku. Ako
se desi da čovjek zaboravi izgovoriti bismillu
prije jela, odnosno pića, reći će:

Bismillahi evvelehu ve ahire h
"U ime Allaha, na početku i na kraju!"
Također je sunnet piti u dva ili tri puta, te
predahnuti izvan čaše. Sve ovo zabilježeno
je u vjerodostojnim predanjima.


Aid el-Karni 
Obrada: novihorizonti.net

29