Život poslije smrti – I dio

 

 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Kada je Uzvišeni Allah u Svoje dvije šake uzeo potomstvo Adema a.s., nakon što ga jeprethodno potrao po ledima, izvukavši prvu grupu sa njegove desne, a drugu grupu sa njegove lijeve strane, zatim neka je On Slavljen i Uzvišen – ispružio Svoje šake, tako da je Adem a.s. na Njegovimplemenitim dlanovima vidio svoje potomstvo, koje je bilo poput sićušnih mrava, Uzvišeni je rekao:
"Ovi će u džennet,a svejedno Mi je za to, jer će oni ono što u džennet vodi raditi,a ovi će u džehennem,i svejedno mi je za to,jer će oni ono što u džehennem vodi raditi"
.Na to je Adem (a.s.) rekao:"Gospodaru, šta je to što će raditi oni koji će u džehennem?"A Allah je rekao:
"Pripisivaće Mi druge bogove,u laž ce utjerivati Moje poslanikei biće neposlušni spram naredbi i zabrana Moje Knjige".
Tada je Adem a.s. rekao: "
Traži od njih da posvjedoče da tako nešto neće činiti 
".
 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!7 
Na to se odnose riječi Uzvišenog:
"…i zatražio (je) od njih da posvjedoče protiv sebe:"Zar Ja nisam Gospodar vaš?"Oni su odgovorili:"Jesi, mi svjedočimo"
(Kur an 7; 172).
Tada je (Allah dž.š.) od meleka i Adema (a.s.) zatražio da i oni budu svjedoci tog njihovog priznavanja Njega za Jedinog Gospodara. Zatim ih je, kao bestjelesna živa bića, vratio na njihovo mjesto.

.Vrativši ih u Adema (a.s.), usmrtio ih je, a njihove duše je uzeo i pohranio u jednu od riznicaArša.

Kada se, nakon ubrizgavanja, sjeme muškarca u maternici zadrži i poprimi oblik, duša u njoj je mrtva i tako, zbog sastava sjemena, zaštičena od kvarenja. A kada Allah (dž.š.) u nju udahne dušu,ona ponovo biva onakva kakva je bila i prije umiranja i pohranjivanja u riznicu Arša.

Tom prilikom dijete zaplače. Koliko samo djece ima koja cvile u utrobama svojih majki, čuo ti to ili ne!

To je ta prva smrt i drugi život.

priredio: Amir Beširević