Znate li koji je poslanik bio niskog rasta, plavih očiju, slabe kose i kralj Izraelcima ?

”O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta; one što skreću sa Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će se račun polagati”. (Kur’an, 38:26)

BOŽIJI POSLANIK DAVUD (David) A.S.

Davud je bio iz potomstva Jakubovog sina. Et-Taberi u svojoj historiji opisuje da je bio niska rasta, plavih očiju, slabe kose i čista srca. Allah dž,š, je Davudu pored poslanstva dao da bude uspješan i jak kralj u Benu Israilu. Allah mu podari mu’džize i posla mu listove objave zvane ‘Zebur.’

”A Davudu smo dali Zebur.’’ (Kur’an, An-Nisa, 163.) Davud a.s. je bio lijepog glasa. Mu’džiza je bila i gvožđe koje u njegovim rukama oblikovalo poput gline i voska. Pravi široke pancire i čestito ih pleti! – i činite dobro, jer Ja vidim šta radite vi. (Kur’an,, Saba’, 11.)

Allahu najdraži namaz je Davudov namaz, a najdraži post mi je Davudov post. Davud bi pola noći proveo u snu, trećinu bi noći klanjao noćni namaz pa bi se šestinu te noći spavao. Postio bi svaki drugi dan. (Buhari, hadis 1067.) Kažu da je je Davud a,s, umro u stotoj godini života a njegova smrt je spomenuta u mnogim sahih-hadisima. Davud a.s. je pokopan oko 1000 g. p.n.e…u Davudov gradu. Budući da povijest ukazuje Jeruzalem i Betlehem kao “Grad Davudov.

svjetlo dunjajluk.acom

21