‘I ne budi od nemarnih’

Piše: Hasan Stranjac

Islamski ummet u ovom momentu suočava se sa raznim negativnim pojavama i bolestima. Od tih negativnosti je i proširenost opake bolesti koja se zove ‘gaflet’ (nemar). Svuda oko nas vidimo mnoge ljude koji mnogo vremena, ako ne sve vrijeme, provode u besposlici, a na ahiret zaboravljaju.

Na ovu opaku bolest upozorio je naš Uzvišeni Gospodar i Njegov Poslanik, alejhisselam. Kao i druge bolesti, i ova bolest ima svoje simptome, uzroke i načine kojim se liječi. U ovom tekstu govorićemo na osnovu knjige ‘el-Gafleh’ od alima Seida el-Kahtanija, rahimehullah, o tome šta je ova bolest i koje su njene opasnosti.

Riječ gaflet definisana je na više načina, navest ćemo samo neke od tih definicija. U jednoj se kaže da je gaflet slijeđenje prohtjeva nefsa. U drugoj definiciji se kaže da je gaflet provođenje vremena u onom što ne koristi. U jednoj se kaže: gaflet prema nečemu je da insan o tome ne razmišlja.

Može se znači reći da je gaflet, ili nemar, provođenje vremena u onome što ne koristi zabavljajući se i slijedeći svoje strasti i prohtjeve, i zaboravljanje onog što je važno, a to jeste ahiret i rad za njega.

I vjernik može imati gafleta pri sebi koji varira, neko može biti u okviru imana a da je obolio od ove bolesti, nemaran je prema nekim segmentima islama, iman mu je oslabio i prema određenim stvarima je ravnodušan. S druge strane postoje i nevjernici koji su u totalnom gafletu. Tako da ne želimo da stvorimo konfuziju oko ovog i da neko ko je vjernik misli da ne može imati nekih simptoma ove bolesti pri sebi ili da mu se ne može desiti da upadne u ovu bolest. Niti naravno znači da neko ko ima gafleta pri sebi da odmah više nije u okviru imana. Gaflet je znači dimenzija koja može da varira u intenzitetu.

Gaflet je opaka bolest od bolesti srca, Allah je upozorio na ovu bolest i ukazao na kaznu za one koji upadnu u ovu bolest. Od onog što ukazuje na ovo je slijedeće:

1. Približavaju se smrt i Sudnji Dan a ljudi su u nemaru.

Kaže Allah Uzvišeni: Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju srca rasijanih.” (Prijevod značenja el-Enbija 1-3)

U tumačenju ovih ajeta imam Sa’di kaže: “Oni su u nemaru prema onom za šta su stvoreni, i okreću se od onog čim su ukoreni. Kao da su za dunjaluk stvoreni i za uživanje u njemu rođeni… Njihova srca su nemarna i odbijaju, razdragana sa svojim dunjalučkim prohtjevima, njihova tijela se poigravaju, oni su zauzeti sa svojim strastima i činjenjem onog što ne valja.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman, ajeti el-Enbija 1-3)

2. Od onog što ukazuje na opasnost gafleta jeste i propast koja je zadesila drevne narode koji su bili nemarni prema Allahovim dokazima.

Kaže Uzvišeni Allah o Faranovom narodu: “I kada bi ih zadesila nevolja, govorili bi: “O Musa, moli se, u naše ime, Gospodaru svome – onako kako ti je On naredio: ako nas oslobodiš nevolje, mi ćemo zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove, sigurno, poslati.” I pošto bismo ih nevolje oslobodili – do vremena do kojeg im je bilo određeno da je podnose,  oni bi, odjednom, obećanje prekršili. Zato ih Mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su znamenja Naša poricali i prema njima ravnodušni bili.” (Prijevod značenja el-E’raf 135-136)

Mnogo je razloga zašto je propao faraonov narod, od tih razloga je i njihovo poricanje Allahovih ajeta kao i nemar prema njima. Dobili su očite i jasne dokaze istinitosti poslanstva Musaa alejhisselam, ali ipak su nemarni prema svemu tome i Allah im je dao propast.

3. Ko upadne u potpuni gaflet, njegovo srce biće zapečaćeno, i njegov sluh i vid.

Kaže naš  Gospodar: Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.” (Prijevod značenja el-E’raf 179)

Nemarni (ar. ‘gâfilûn) se ne okoriste od tih organa koje je Allah učinio sredstvom za uputu. U njihova srca ne dopire znanje niti shvatanje. Njihove oči vide dokaze Allahovog stvaranja i moći ali to im ne koristi. Njihove uši čuju ajete i hadise i savjete ali oni pouku ne uzimaju. Ovaj ajet se odnosi na nevjernike, ali to ne znači da vjernik ne treba uzeti pouku iz ovih ajeta kako ne bi upao u taj potpuni gaflet pa da pređe granicu između vjerovanja i nevjerovanja,. Vjernik treba da uzme pouku iz ovih ajeta i da se trudi da se što više udalji od ove opake bolesti.

Kaže Allah Uzvišeni: “I nisu oči slijepe nego srca koja su u prsima.” (Prijevod značenja el-Hadždž 46) Može se desiti da je insan slijep i ne vidi ništa oko sebe očima, međutim njegovo srce je puno imana i nura i on onda shvaća ono što je najbitnije da shvati, on shvaća da mu je njegov cilj na ovom svijetu da Gospodara svjetova obožava i Njemu se pokorava. A može se desiti da neko ima izuzetno oštar vid i gleda oko sebe dokaze Allahove moći i stvaranja ali u srcu mu nema imana.

4. Zbog opasnosti gafleta, Allah Uzvišeni upozorio je Svog Poslanika Muhammeda, a s tim i njegov ummet, na ovu opasnu bolest.

Kaže Allah Uzvišeni: I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi od onih koji su nemarni!” (Prijevod značenja el-E’raf 205) Imam S’adi u tefsiru ovog ajeta kaže: “Nemarni su oni koji su zaboravili na Allaha pa je on učinio da oni sami sebe zaborave. Njima će biti uskraćeno dobro na dunjaluku i ahiretu. Oni su ostavili sreću i uspjeh spominjanjem Allaha i obožavanjem Njega, i okrenuli su se nesreći i propasti i stim su se pozabavili.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman, ajet 205 sura el-E’raf)

5. Gaflet je osobina stanovnika vatre.

Kaže Allah Uzvišeni: Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni – prebivalište njihovo biće Džehennem, zbog onoga što su radili.” (Prijevod značenja Junus 7-8)

Kaže imam Ibn Kesir, rahimehullah u tefsiru ovog ajeta: “Uzvišeni ističe stanje nesretnika koji nisu vjerovali u susret sa Allahom na Sudnjem danu, ne nadajući se susretu sa Njim, bili su zadovoljni životom na ovom svijetu i duše su im bile smirene u njemu. Oni su nemarni prema Allahovim ajetima u kozmosu pa ne razmišljaju o njima, i nemarni su prema Njegovim šerijatskim ajetima pa se njima ne pokoravaju.” (Tefsirul-Kur’anil-‘Azim, ajet 7-8 sura Junus)

6. Od najvećih opasnosti gafleta je to da takvu osobu Allah kazni na takav način da ta osoba ne misli na Allaha i slijedi svoje strasti i bude izgubljen.

Kaže Allah Uzvišeni: Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.” (Prijevod značenja el-Kehf 28)

7. Nemarni će biti od onih koji će na Sudnjem danu žaliti zbog svog stanja i onog što su propustili u ovom životu. Od imena za Sudnji dan jeste i ‘Jevmul-hasrah’, Dan tuge.

Kaže Allah Uzvišeni: I spomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali. Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti.” (Prijevod značenja Merjem 39-40)

Ovo su samo neke opasnosti i posljedice gafleta. Uzmimo pouku iz ovih ajeta prije nego bude kasno. I Allaha Uzvišenog molimo da nas sačuva ove bolesti i da nam snage da joj se suprostavimo.

 

mimber.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close