106 razloga zbog kojih smo izabrali islam

1.Božija jedinstvenost:
Ja sam prihvatio religiju islam jer je islam jedina religija na Zemlji koja snažno propoveda i poštuje koncept jedinog istinskog Boga. U islamu je smisao jednog Boga veoma jasan i cela njegova osnova zasniva se na monoteizmu. – Krnelio Sabado, Adam, Filipini.

2.Bog nema boga:
Naučila sam da u većini religija svaki bog ima drugog boga iznad sebe. Na primer, hrišćani veruju da je Isus bog, ali sam Isus ima Boga koji je superiorniji od njega. U islamu, Bog nema ni oca, ni sina i niko nije superiorniji od Njega. – Lusi Čilumba, Merijem, Zambia.

3.Allah je veoma važan u islamu:
Značaj Allaha je znatno bitniji za muslimanime nego što ijedan bog znači drugim narodima. Shvatila sam da muslimani čuvaju Allaha u svojim mislima sve vreme. – Natalia Bricicari, Nura, Moldavija.

4.Allah me čuje kada ga dozivam:
Nakon izgubljenog posla i samoće u svom radnom kampu, počeo sam da tražim od Allaha onako kako to muslimani od Njega traže, da mi nađe izlaz jer sam imao puno problema kod kuće. Kroz nedelju dana sam dobio priliku da ponovo započnem sa radom i nastavim sa zarađivanjem novca. – Kanan Kupu, Samir, India.

5.Allah nema slike:
Prvi put sam saznao da Allah nema slike kada sam bio u džamiji u poseti za nemuslimane koju je vodilo Odeljenje za Islamska Pitanja. Nakon što sam čuo objašnjenje o Allahu da je On Svemogući, Sveznajući i Svemoćni, prihvatio sam islam. – Manuel Para, Musa, Italija.

6.Allahova prelepa imena:
Moj prijatelj mi je ispričao o prelepim imenima i atributima koje Allah ima, i takođe mi je objasnio njihova značenja. Allah ima sve dobre osobine koje se odnose na Njega Samoga. To što je Allah Najmilostiviji, Samilosni me je približilo islamu. – Merilin Gunao, Lejla, Filipini.

7.Obožavanje Storitelja a ne njegovih stvorenja:
Sećam se, dok sam sedela u Sekciji za Nove Muslimane, jedan od učitelja mi je objasnio o životu Poslanika Avrama koji je idolopokloncima ukazao na pogrešnost obožavanja zvezdi, Meseca i Sunca i ukazao im je da trebaju da obožavaju Stvoritelja, a ne Njegova stvorenja. – Čandrika Abo, Aiša, Šri Lanka.

8.Obožavanje ogromnog broja božanstava u mojoj prethodnoj veri:
Obožavali bi hiljade bogova i imali bi drugačije bogove od onih koje su naši roditelji i drugi članovi porodice obožavali. Od početka, ja nisam obožavao ove bogove. Nakon mog dolaska u Dubai, prestao sam da radim bilo šta vezano za moju nasleđenu veru i poverovao sam u jednog istinitog Boga i napokon sam u islamu našao to verovanje u jednog Boga. – Adarš Kumar, Muhamed, Indija.

9.Allah je sveobuhvatni Bog:
U svakom regionu i mestu mi imamo različite bogove, dok je kod muslimana, Allah njihov Bog gde god se oni nalazili. Od Nepala do Indije, od Kašmira do Kanjakumarija, možete napraviti listu od hiljade bogova osim kod muslimana, oni imaju jednog sveobuhvatnog Boga. – Sanjana Sisodija, Asma, India.

10.Bog je jedan u zapovestima:
U 10 zapovesti iz Biblije, pomenuto je da je Bog samo jedan i da trebamo da služimo samo Njemu ali mi ne sledimo ove zapovesti, dok, međutim, smisao i verovanje u jednog Boga na osnovu ovih zapovesti nalazim samo u Kur’anu i u islamu. – Lajmen Kamva, Abdul Rahman, Kamerun.

11. Ne obožavanje Marije:
U mojoj zemlji se obožava devica Marija i moja majka je veoma privržena slavljenju device Marije, dok se nigde u Bibliji ne pominje da ona treba da se obožava. Čitajući o Mariji u islamskim knjigama, dobila sam tačne informacije o njoj i prihvatila sam islam. – Alva Pagaduan, Zinat, Filipini.

12. Isus nije Božiji sin:
Moja istraživanja hrišćanstva kroz Bibliju i drugu literaturu su me vodila da poverujem i saznam da Isus nije bio Božiji sin. Zapravo, termin „Sin“ je korišćen i za druge poslanike i pravedne Božije ljude u svetoj Bibliji, i po tome znači da Isus nije jedino Božiji „sin“. – Pol Martin, Adbul Rahman, Australija.

13. Isus je bio samo poslanik (glasnik):
Koncepcija po kojoj je Isus bio samo poslanik je veoma jasna i logična, pošto se na mnoštvo mesta u Bibliji pominje da je on bio Božiji poslanik. Časni Kur’an daje čist dokaz da Isus nije bio ni bog, a ni sin Božiji; umesto toga, bio je časni poslanik i Božiji glasnik. – Rino Furie, Rajjan, Južna Afrika.

14. Isus nikada nije rekao za sebe da je Bog:
Za mene je bilo šokirajuće da saznam da Isus nigde u Bibliji ne govori da je on Bog. Ovo me je navelo da proispitam svoje verovanje u to, pa sam počeo da čitam o njemu dok nisam stigao do zaključka da on nije Bog. Medlin Lucido Tato, Adila, Filipini.

15. Biblija me je vodila do islama:
Da naravno, nakon čitanja Biblije sam prihvatio islam. Zapravo, Biblija mi je pomogla da ispravim svoja verovanja i da nastavim sa čitanjem o islamu. Stoga sam prihvatio islam. – Džozef Grifin, Muhamed Džamil, Ujedinjeno Kraljevstvo.

16. Život poslanika Muhammeda (mir sa njim):
Služba za Islamska Pitanja je sprovela Nagradni Kviz o Poslaniku Muhamedu (mir sa njim) pod naslovom „KADA BISTE GA UPOZNALI, VI BISTE GA ZAVOLELI“ i najavila je uzbudljive nagrade za pobednika. Kako bih pobedila, provela sam dan i noć čitajući knjigu o Poslaniku i na iznenađenje, bila sam pobednik (osvojila sam 1. mesto). Nakon nekoliko dana sam u interesovanju počela da čitam više knjiga o Poslaniku Muhamedu i prigrlila islam. – Katarina de Vila, Kulsum, Filipini.

17. Milost Poslanika Muhameda (mir sa njim):
Neiscrpna milost Poslanika prema ljudskim bićima (naročito robovima i ženama), životinjama, prirodi itd. za mene je bila jedan od glavnih razloga zbog kojih sam prihvatio istinu donesenu od strane poslanika Muhameda (mir nad njim). – Johan Fisterer, Jasin, Nemačka.

18. Karakter Poslanika:
Čitao sam mnoštvo knjiga o poslaniku Muhammedu (mir nad njim) i nalazio sam da je njegov karakter bio veoma blag i skladan i bio je ugledan čak i među svojim neprijateljima i poznat kao Al Sadik (istinoljubivi) i Al Amin (poverljivi). – Žorž Nabil, Abdulah, Egipat.

19. Šta ljudi govore o Muhamedu (mir nad njim):
Čitajući poznatu knjigu pod nazivom „Šta su poznati kazali o Muhammedu“, kolekciju izreka velikih ljudi poput Džordža Bernarda Šo-a, M:K:Gandija itd, o Muhamedu (mir sa njim) ne samo da mi je pomoglo da saznam o poslanikovom životu već i da prihvatim poruku donetu po njemu i da sledim put koji je objasnio. –Dejl Prop, Abu Bakr, Kanada.

20. Knjiga: „Rangiranje 100 najuticajnijih osoba u istoriji od Majkl. H. Harta (MICHAEL H. HART):
Po saznanju da je u poznatoj knjizi Majkl. H. Harta, ime poslanika Muhammeda na vrhu liste, nabavio sam kopiju knjige sa slobodne zone internacionalnog aerodroma i počeo da čitam o njemu nakon čega sam pročitao još neke knjige o životu Poslanika i prihvatio sam islam. – Gonzalo Garsija, Muhamed Saud, Amerika.

21. Muslimani slede Muhammeda (mir nad njim) u svojim svakodnevnim životima:
Odseo sam u jednom smeštaju i imao sam muslimane za cimere. Video sam koliko su uvek bili inspirisani u vezi sa načinom života Muhammeda (mir nad njim) i propisno su ga sledili. Od puštanja brade do načina ulaska u kuću, gledanja u ogledalo itd., pomoglo mi je da shvatim lepotu tog puta i da počnem da sledim Muhammeda onako kako to rade muslimani. – Radžaseheran Nair, Abdulah, Indija.

22. Prihvatanje svih poslanika u islamu:
Bio sam iznenađen po saznanju da muslimani veruju u sve Božije verovesnike i poslanike pomenute u Bibliji poput Avrama, Mojsija, Davida, Solomona, Jovana i Isusa itd. i informisan sam da su svi poslanici i verovesnici sledili jednu veru i da su donosili jednu istu poruku od Boga. – Žorž Elias, Liban.

23. Pet osnova islama:
Islam je savršen u svom konceptu i svojoj praksi. Pet osnova islama su savršeno osmišljena ističući svaki deo naših života poput unutrašnje vere, psihičkog stanja, spoznaje osećaja gladi, pomaganja ugroženih i globalnog bratstva. – Dalia Sabiano, Sara, Filipini.

24. Jednostavan koncept islamskog verovanja:
Prvu stvar koju sam naučila o islamu bila je u vezi sa šest načela vere. Svaki od tih načela je tamo, u biblijskom tekstu. Ali sam ih u islamu pronašla veoma organizovane i adekvatne. Nakon što su mi se časovi u vezi sa ovom temom završili, pitala sam svog učitelja da mi pomogne da postanem muslimanka. – Desilda E. Esteban, Zuliha, Filipini.

25. Kur’an- Allahova knjiga:
Za vreme studija sam dobio priliku da dobijem kopiju prevoda Kur’ana od jedne od mojih prijateljica koja mi je pomogla da razumem islam veoma jasno. Tu kopiju Kur’ana sam sa sobom često nosila i nastavila sam da ga učestalo čitam. Nakon mog dolaska u Dubai, prihvatila sam islam. – Sonja Haika, Hatidža, Indija.

26. Kur’an poštuje Isusa:
Nisam ni imao znanja o tome da muslimani priznaju Isusa, i nakon što sam saznao da muslimani veruju u poslanstvo Isusa (njegovo ime je nekoliko puta pomenuto u Kur’anu koji obavezuje svakog muslimana da veruje u njegovo poslanstvo i da ga poštuje),počeo sam da čitam Časni Kur’an i zaključio sam da Kur’an poštuje Isusa i pruža jasnu sliku u vezi sa njegovom ličnošću. – Deniš Amone, Ibrahim, Uganda.

27. Poglavlje „Marija“ iz Kur’ana mi je promenilo život:
Nakon što sam počeo da čitam poglavlje Marija iz Kur’ana, sve mi je postalo jasno. Svi detalji u vezi sa Isusom i njegovom majkom pominju se na veoma lep način. I na kraju poglavlja stoji upozorenje za one koji okrenu leđa nakon što saznaju istinu i ne prihvate je. – Fernando Kabida, Adnan, Filipini.

28. Poglavlje „Iskrenost“ iz Kur’ana me je učinilo muslimanom:
Učestvovao sam u nagradnom kvizu pod nazivom „Ko će biti šampion?“ vođen od strane Odeljenja za Islamska Pitanja. U knjižici koju smo dobili za pripremu, morao sam da pročitam 112. poglavlje „Iskrenost“ koje je suština poruke o jedinom istinitom Bogu i koja daje krajnje razjašnjenje u vezi sa konceptom monoteizma. Nakon iščitavanja ovog poglavlja i razumevanja poruke, prihvatio sam islam. – Hedrik Venterez, Abdul Hakim, Filipini.

29. Kur’an ne može da bude promenjen:
Bio sam iznenađen kada sam saznao da Kur’an nije bio menjan kroz vekove i da neće da bude menjan do Sudnjeg Dana, jer je Allah obećao da će da čuva Kur’an nepromenjenim i miloioni muslimana ga je naučilo napamet. – Džozef Virtusio, Jusuf, Filipini.

30. Ne dodirujte Kur’an:
U šoping centru u Šardži, na natpisu je pisalo „nemuslimanima je zabranjeno da dodiruju Kur’an“. Pitao sam jednog od prodavaca iz Indije o razlogu iza toga. Rekao je: pošto je ovo arapska verzija, ona je sveta i ne bi trebala biti dodirivana osim u čistom telesnom stanju. Pored toga mi je obećao da će mi nabaviti jedan Kur’an na engleskom jeziku koji mi je i obezbedio kroz nedelju dana. Prolazeći kroz tekst ove svete knjige, prihvatio sam islam i o tome sam obavestio prodavca. – Kunal, Abdul Rauf, Indija.

31. Molitva u islamu:
Godinama sam posmatrao muslimane dok obavljaju molitvu. Često sam bivao opčinjen njihovom posvećenošću u bogosluženju. Niko me nije pitao da li želim da postanem musliman, kroz moje posmatranje muslimanskih molitvi sam prihvatio islam.
Kunal, Abdul Rauf, India.

32. Jedinstvo u molitvi:
Pri zajedničkoj molitvi, ne postoji kralj niti sluga, bogat ni siromašan, beli ili crni, gornji ili donji sloj, onaj sa rezervacijom ili bez nje. Svi muslimani stoje i mole se rame uz rame na najdisciplinovaniji način i time demonstriraju jedinstvo u svrsi i delima, pobožnosti i poniznosti pred Bogom i solidarnosti među muslimanima. – Tukpo, Munir, Togo.

33. Molitva na kojem god mestu se našli:
Na noćnom putu iz Šardže ka Dubaiju, taksista je zaustavio svoj auto taksi pored puta i uzeo svoju prostirku za molitvu, spustio se pored tržnog centra Ansar i molio se na podu oko deset minuta, držeći sve nas putnike čekajući. U početku smo mislili da se dogodio neki tehnički problem našem autu ali sam kasnije razumeo da molitva pridveče mora da bude obavljena na vreme. Vozačeva posvećenost i iskrenost prema njegovoj veri naterala me je da počnem da čitam u vezi sa islamom. – Samband Hakalitumu, Habib, Indija.

34. Molitva je imperativ
Kakva god se situacija dogodila i gde god da smo se mi nalazili sa svojim prijateljima muslimanima, oni nikada nisu propuštali svoje molitve. Dok bi igrali kriket, prekidali bi igru zbog molitve i šetajući po tržnim centrima, često bi nas ostavljali da bi otišli da se mole. Tim su me zainteresovali i počeo sam da se molim sa njima dok nisam postao musliman. – Sandeš Širke, Abdul Latif, India.

35. Muslimani se mole iz srca:
Mi hrišćani se ne molimo iz srca, već uglavnom rutinski za razliku od muslimana; oni obavljaju svoje molitve veoma iskreno i odlaze u džamije kako bi uredno obavljali svoje molitve. – Veronika Trifonova, Safija, Ukrajna.

36. Molitva petkom:
Svi muslimani se zajedno okupljaju zbog molitve petkom. Niko ne propušta ovu priliku i jedan od mojih prijatelja je napustio svoj posao samo zato jer mu nije dopušteno da napušta hotel da bi obavio molitvu petkom. Molitva petkom je bitna za sve muslimane. Davir Sapkota, Abdulah, Nepal.

37. Slušanje ezana svako jutro:
Bio sam odseo u Šardži, moja porodica i ja smo slušali Ezan svako jutro. Reč po reč bi ga slušali. Čak sam počeo i da ga sanjam. Može se reći da mi je samo ezan bio dovoljan da prihvatim islam. – Kumar Bastin, Muhamed Kumar, India.

38. Džamija nema slike:
Zajedno sa još dvadesetak nemuslimana poput mene od strane Odeljenja za Islamska Pitanja smo povedeni u posetu džamiji Šeih Zaid u Abu Dabiju, i to je bilo veoma lepo duhovno iskustvo. Na putu za Abu Dabi iz Dubaija, objasnili su nam o tome da muslimani ne obožavaju ni jednog idola, niti drže ikakve slike unutar džamije. Dama iz Šejh Zeid centra nam je veoma ljubazno opisala islam. Tako sam prihvatila islam. – Zidonia Balini, Merijem Fatima, Rumunija.
39. Džamija, šta je unutra?
Ovde sam u Dubaiju poprilično dugo, i viđao sam minarete ovde i tamo u Dubaiju ali nikada nisam imao prilike da uđem u džamiju. Jednom sam sa Fondacijom Šejka Muhameda za Kulturno razumevanje posetio džamiju Džumaira i dobio sve detelje o toj džamiji. Odmah po izlasku iz Mesdžida sam prihvatio istinu. – De Vale Tom, Davud, Belgija.

40. Molitva pred spavanje:
U radničkom smeštaju bio sam smešten sa muslimanima iz Tamilandua (India), koji su ustajali kasno u noć kako bi uzimali abdest (ritualno pranje) i stajali bi u molitvi dugo vremena. Ovaj način obožavanja su tamo praktikovali redovno svake noći. Moj razlog prelaska na islam je uviđanje njihove privrženosti Svemogućem Bogu. – Santjanarajana, Ali, India.

41. Molitva pre nego što se ode u krevet:
U zatvoru u Šardži, dok sam služio svoju šestomesečnu kaznu, jedan od mojih muslimanskih cimera se molio noću pre nego što bi odlazio da spava. Radio je isto svake noći. Počeo sam da ga proupitujem i on mi je pružio ispravno razumevanje islama kojim sam razumeo molitvu i način moljenja. Tako sam prihvatio islam.- Radžeš M Nagu, Abdul Karim, India.

42. Počela sam da plačem na svojoj prvoj molitvi:
Iako nisam bila muslimanka imala sam priliku da odem u džamiju sa svojim prijateljima muslimanima i rekli su mi da samo treba da ih imitiram u onome što rade. Bila je to moja prva molitva Allahu. Na početku molitve, počela sam da plačem. Nakon molitve sam izgovorila Šehadet (svedočenje da je Bog-Allah samo jedan, i da je Muhammed Njegov poslanik) u toj istoj džamiji. – Hernandez, Karema, Filipini.

43. Mesec Ramazana:
Muslimani čekaju početak Ramazana tokom kojeg oni poste. Oni su veoma ponizni tokom ovih dana i mnogo posvećeniji Svemogućem Bogu. Htela sam da samo na kratko osetim deo ovog svetog meseca družeći se s muslimanima i tako postala muslimanka. – Elizabet Vandžing, Salva, Kenija.

44. Post u mesecu Ramazanu:
Radili smo u školi Učenjak Amir Haja kao čistačice. Tokom meseca Ramazana svi su postili. Bez hrane, bez pića, učitelji i đaci svi zajedno. Tako smo svi odlučili da postimo i tako da se solidarišemo sa kolektivom. U početku smo počele post jer je bio manje posla, ali malo po malo, nije prošao ni jedan dan a da nismo postile. Uz pomoć učitelja i studenata kasnije, prihvatile smo islam. – Selvi Kidnan, Sara, Šri Lanka.

45. Post i fitnes:
Rečeno mi je da post nije samo iskustvo već post ljudima pomaže da budu lepog izleda. Post ne čini da osoba izgubi svoje zdravlje, umesto toga, pomaže zdravlju. Počela sam da postim i postala bliža islamu. Adriana Monika, Nađa, Rumunija.

46. Postila sam pre islama:
Pre prelaska na islam, šest godina sam postila. Moji roditelji su bili veoma ljuti na mene zbog mog posta i plašili su se da bih ja mogla da postanem muslimanka. Bilo je to u toku jednog od meseca Ramazana kada sam odlučila da prihvatim islam. – Flordelca Nekozija, Amira, Filipini.

47. Prekidanje posta:
Muslimani prekidaju svoj post u toku meseca Ramazana zajedničkom iskrenošću. Sedenje zajedno i prekidanje posta zajedno po oglašavanju ezana jedan je od najboljih načina za pokazivanje bratstva. Moje kolege muslimani pozivali su me na Iftar (večeru) dok su svi bili zajedno prekidajući post u našoj kancelariji. – Igor Brazda, Bilal, Hrvatska.
48.Slavljenje praznika muslimana – Eid/Bajram:
Kada sam pozivala svoje prijatelje muslimane na moje rođendanske proslave i državne proslave, moji prijatelji muslimani bi me pozivali na proslave Bajrama kod njih kući. Tokom Bajrama nije bilo plesa, niti pevanja, umesto toga oni bi se zajednički molili, grlili, posećivali jedni druge, pomagali onima u nevolji, pokazivali naklonost i dostojanstveno uživajući u svakom momentu Bajrama. Sobhna Vask, Sadžida, Indija.

49. Udeljivanje milostinje za Bajram:
Proslavljanje Bajrama ne podrazumeva puko konzumiranje slatkiša; predstavlja nešto mnogo više od toga za muslimane. Posebno je davanje jedno od najboljih delova Bajrama. Udeljivanje novca, davanje odeće i posećivanje siromašnih rođaka i činjenje ih radosnim; sve u vezi sa Bajramom je u vezi sa slavljem, ali u dobrotvorne svrhe. Muna Regmi, Asma, Nepal.

50. Koncept milostinje u islamu:
Muslimani su veoma dobrotvorni i pomažu siromašne i bespomoćne. Arapski muslimani su nam puno pomogli nakon što je moj otac pao u komu i platili su nam kiriju za stan, platili školarine i čak su nam u kontinuitetu dostavljali hranu. Moja majka i ja smo prihvatile islam našta nas je motivisala njihova darežljivost i karakter. – Ranalin Ragos, Fatima, Filipini.

51. Pomaganje siromašnih:
Ja sam iz Tamilnadua, jedini razlog zbog kog sam prihvatio islam bilo je posmatranje muslimanskih manira prema siromašnima i bespomoćnima. Ja radim za telekomunikacionu firmu i većina mojih prijatelja su muslimani. Oni poseduju sistem za trošenje novca u dobre svrhe. Zaticao sam ih kako pomažu čistačice i osobe iz obezbeđenja dok ja to nikada ne bih radio. Bio sam impresioniran da upoznam islam i muslimane. – Arumugam, Jasir, India.

52. Jedinstvo muslimana na Hadžu (hodočašću):
Jedinstvo muslimana je svuda, a naročito tokom Hadža je zaista neverovatno. Bilo kralj ili običan čovek, crnac ili belac, bogat ili siromašan, svaki od njih nosi belu nešivenu odeću kako bi pokazali jednostavnost, večnost i bratstvo među sobom. Prošla sam kroz dosta knjiga na tu temu, i zbog toga sam prihvatila islam. – Žakelin Džons, MAria, Ujedinjeno Kraljevstvo.

53. Želim da posetim Meku:
Ja sam iz Indije i nisam bio musliman u Dubaiju iako sam tamo radio 10 godina. Najveća želja koju danas imam u životu je da odem u Meku. Nekoliko puta sam video Kaabu u svojim snovima. Sve što želim je da umrem kao musliman i želim da odem u Meku pre nego što umrem. – Čateli Dejvis, Muhamad Zakarija, Indija.

54. Premene u ljudima koji posete Meku:
Mogao sam da vidim promenu u muslimanima pošto bi se vratili sa Hadža. Moj pokrovitelj je otišao da obavi Hadž i vratio se čistog srca. Izvinio nam se za bilo kakve greške koje je pravio pre odlaska na Hadž i otuda se vratio duhovno preporođen. Elhamdulilah (Hvaljen neka je Bog), kasnije sam preko njega prihvatio islam. – Bate van Staden, Abdul Bašir, Južna Afrika.

55. Dozivanje Allaha u pomoć:
Muslimani pozivaju Allaha u pomoć sve vreme. Stalno ga se sećaju. Sve vreme spominju Njegovo ime. Ispitivao sam ih za objašnjenje značenja izraza poput „Allahu Ekber“, „SubhanAlah“, „MašaAllah“ itd, i saznao da su to reči kojima se veliča Allah. Kad god bih imao probleme počeo bih da dozivam Allaha i bio sam uvek zadovoljan posle čega sam prihvatio islam. Salas Masih Gul, Halifa, Pakistan.

56. Uslišana mi je molitva:
Moja ćerka je bila ozbiljno bolesna na Šri Lanci, i kada sam to rekla gospođi koju sam znala, zamolila me je da se molitvama obratim Allahu i da će mi On definitivno izlečiti ćerku. Tako sam počela da se molim Allahu i zatražila pomoć za moju kćer. Veoma brzo, moja ćerka je ozdravila. Od te gospođe sam potom zatražila da me uputi šta treba da uradim da postanem muslimanka. – Rašika Kumai, Fatima, Šri Lanka.

57. Biti dobar prema roditeljima nemuslimanima:
Bila sam zainteresovana za islam ali nisam bila spremna da ga prihvatim samo zbog ljubavi koju sam osećala prema mojim roditeljima, brinući se o njima i iz razloga jer sam bila jedini hranilac porodice. Nakom moje diskusije o islamu sa propovednikom islama, rekao mi je da nam islam naređuje da budemo fini i od pomoći našim roditeljima čak i ako su oni nemuslimani. Nakon što sam to saznala, prihvatila sam islam. – Marilu M. Danao, Merijem, Filipini.

58. Bratstvo u islamu:
Zaista sam iznenađen kad vidim sistem bratstva koji funkcioniše među muslimanima. Oni druge muslimane smatraju braćom, ponekad čak i više od toga. Oni brinu jedni o drugima i iskazuju bratstvo u svakom životnom aspektu. – Vang Jindžijing, Alija, Kina.

59. Socijalne aktivnosti:
Godine 2009. u Trgovinskom Centru je organizovan humanitarni skup za prikupljanje pomoći za palestinski narod. Ja sam takođe volontirala koliko sam mogla. Mnoge žene različitih nacionalnosti bile su tamo da pruže pomoć i sredstva. Među njima, muslimanke su bile veoma ozbiljne i aktivne u volonterstvu. Tako sam sa njima provodila vreme tokom cele kampanje i na zanimljiv način sam shvatila islam, što me je vodilo da prihvatim islam. – Tanja Hasler, Hasna, Nemačka.

60. Vođenje računa o starijima:
Ja sam iz Etiopije i radim kao spremačica za jednu arapsku porodicu. Viđala sam svoju gazdaricu i njenog supruga kako su uvek tu za svoje starije, čak sam ih stalno viđala da ustaju noću i proveravaju da li im bilo šta treba. Način na koji su se odnosili prema svojim starijima naveo me je da se jako približim islamu. – Ater Gudeta, Arifa, Etiopija.

61. Moj muž:
Moj muž je musliman a ja sam bila u katoličanstvu. Imali smo dvoje dece a moj me muž nikada nije primoravao da prihvatim islam. Redovno sam odlazila u crkvu dok sam bila ovde u Dubaiju ili bilo gde. Moj muž mi to nikada nije branio. Njegov odnos prema Bogu, prema ljudskim bićima, prema meni i mojoj deci me je promenio u pravcu prihvatanja islama. Novelin Kaderao, Aiša, Filipini.

62. Čistoća u islamu:
Islam sam rezumeo preko egipćanina, vozača RTA autobusa. Pružio mi je većinu informacija u vezi sa islamom, uglavnom oko pet dnevnih molitvi, posta i čitanja Kur’ana itd. Rekao mi je da je čistoća jedna od najvažnijih stvari i uslov bilo koje vrste bogosluženja. Redovno čišćenje je deo vere. – Meme, Šimon, Mustafa, Uganda.
63. Nošenje bele odeće:
Većina muslimana širom sveta a naročito Arapi nose veoma čistu i urednu belu odeću. Nošnja bele odeće iskazuje humanost, bratstvo, jednakost, i pokazuje udaljenost od ponosa i prikazivanja. Sada, nakon prihvatanja islama, počeo sam da nosim samo belu odeću. – Darius Manalo, Džamil, Filipini.

64. Zajednički ručak:
Svi pakistanci u mom smeštaju su jela zajedno iz jednog velikog tanjira. Kad god bih ušli u smeštaj i zatekli ih, pitali bi nas da im se pridružimo. U početku mi se činilo nehigijenskim da jedam iz istog tanjira, ali sam kasnije otkrio i informisao se o tome da zajednički obrok gradi bratstvo i saosećanje. – Srinu Banot, Aftab, India.

65. Zašto je beli luk zabranjen u Jainizmu:
Sledili smo Jainizam. U našoj veri nije dozvoljeno da se jede beli luk. U Dubaiju, homeopatski doktor mi je preporučio da jedem kuvani beli luk pošto je jako delotvoran protiv srčanih bolesti. Počela sam da se proupitujem u vezi sa zabranom belog luka u mojoj veri i počela sam da čitam knjige vezane za razne religije dok nisam pitala prijatelje muslimane o islamu i dobila zadovoljavajuće odgovore u vezi sa dozvoljenom i nedozvoljenom hranom u islamu nakon čega sam postala muslimanka. – Anita Sudam, Merijem, India.

66. Jesti nevegetarijanski:
Jesti nevegetarijanski nije dozvoljeno u našoj veri i mi isto smatramo brutalnim ubijanjem životinja. Za mog sina koji je imao 9 godina, doktor me je savetovao da ga hranim goveđim mesom svakog dana za njegov oporavak i izlazak iz ove određene bolesti. Bilo mi je teško da pripremam takvu vrstu obroka, pa sam počeo da je nabavljam od prijatelja muslimana koji mi je pomogao ne samo u pripremi hrane, već i u razumevanju islama i prihvatanju islama. – Šri Nidi, Šri Nidi, India.

67. Zabrana svinjskog mesa:
Moj razlog prihvatanja islama je islamska zabrana svinjskog mesa pošto sam svestan da je svinjsko meso takođe zabranjeno u hrišćanstvu, ali ga većina nas konzumira. Od kada sam saznao da se islamom zabranjuje svinjetina, počeo sam da čitao o islamu što me je vodilo do prihvatanja islama. – Oskar Bareto, Muhamad Nasir, Filipini.

68. Bez preljube:
One devojke sa Filipina koje su postale muslimanke, ne žele da imaju momke i uvek se drže dalje od sramotnih seksualnih veza, one se ne druže sa muškarcima i to smatraju nezakonitim. Ovaj stav me je inspirisao da saznam više o njima i islamu. – Frecelin Tenorio, Fatima, Filipini.

69. Islamski pozdravi:
Ja radim u banci, i u našoj kancelariji često, muslimani govore Es selamu aleikum (mir sa vama) jedni drugima. Ovo nije bila novina za mene, ali mi je pomoglo da saznam više o ovom pozdravu i počela sam da ih pitam o tome dok nisam dobila odgovore o ovom pozdravu i islamu. – Laura Kamrgo, Samira, Kolumbija.

70. Islamski pozdrav me je učinio muslimanom:
Musliman mi je rekao selam dok sam radio na gradilištu. Nisam mu odgovorio, umesto toga, rekao sam mu da ja nisam musliman. Kao odgovor, pitao me je „Zašto nisi musliman?“ Nisam mogao da mu odgovorim. Tada mi je objasnio značenje „Es selamu aleikum“ i obavestio me o islamu nakon toga sam prihvatio islam. – Akandž Selestin, Išak, Kamerun.

71. Dostojanstvo žene u islamu:
Bila sam iznenađena kada sam videla ponašanje žena u ovoj zemlji. Dostojanstvo žene je visoko cenjeno. Žene su profesionalne i podržane svuda zbog svog pola i samopoštovanja. Razgovor muškaraca sa njima oči u oči, takođe se smatra nepristojnošću. Žene su ovde sigurnije sa svojim dostojanstvom nego u bilo kom drugom mestu na zemlji. Tanja Hasler, Safa Hasler, Nemačka.
72. Žene su poštovane u muslimanskom društvu:
U muslimanskom društvu žene su jako poštovane. Nemaju nikakve odgovornosti prema sticanju i zarađivanju jer muškarci preuzimaju odgovornost za to. Većinu vremena ostaju kod kuće i ne izlaze iz svojih kuća bez većih razloga. Bilo da su majke, sestre, žene ili ćerke, one su jako poštovane. – Stojanka Kacarska, Rukaja, Belgija.

73. Zašto muslimanke nose Hidžab:
Posetila sam Dubai tokom Dubai Šoping Festivala 2009. i dok sam hodala duž puta Al Sif, posetila sam Tradicionalni Šator gde je mnogo žena objašnjavalo u vezi tradicije UEA i svaka od njih je nosila Hidžab. Moje prvo pitanje za njih bilo je u vezi sa nošenjem Hidžaba na koje su mi dale logični i moralni razlog nošenja. Tamo sam dobila neke knjige i potpuno usputno sam prihvatila islam. – Kristina Popesku, Hadžra, Rumunia.

74. Nema rukovanja sa ženama:
Posetila sam Odeljenje za Islamska Pitanja sa svojom prijateljicom koja je želela da prihvati islam. Propovednik Islamskog centra je počeo i meni da propoveda o islamu što sam ja odbila. Nakon što se zasedanje završilo, uputila sam svoju ruku ka predavačevoj kako bi se rukovali što je on odbio i rekao da se oni ne rukuju sa ženama. Njegov odbijajući stav me je učinio besnom i rekla sam mu da ću da prihvatim islam ako mi pruži ruku, a ako ne da neću. Pošto je kratko razlislio, pozvao me je da sednemo i objasnio mi je sve aspekte islama i na tom samom sedenju sam prihvatila islam. – Levi Guancon, Aiša, Filipini.

75. Nošenje hidžaba:
Odsela sam u kombinovanom smeštaju sa nekoliko Filipinki, inače novih muslimanki, kada sam preko turističke vize došla u Dubai. Nosile su hidžab odlazeći na svoj posao. Delovalo je jako lepo i mnogo udobnije, pa sam počela da ga nosim pozajmljujući od svake nove muslimanke sa Filipina. Nakon nekoliko dana počela sam da radim sve ono što su i one radile kao muslimanke. Pre nego što je moja viza istekla, prihvatila sam islam. – Džerlin Kikoj, Huda, Filipini.

76. Ljudi iz UAE:
Bio sam blagosloven da živim i radim u UAE i tu sam otkrio lepotu islama od ljudi oko mene. Poslovao sam sa građanima UAE dugo vremena i za sve vreme nisam se susreo ni sa jednim problemom sa njima. Građani UAE su mi pomogli da saznam više o islamu i obezbedili su mi korisne knjige o njemu. – Gregoris Andreou, Lukman, Sibir.

77. Arapkinje:
Ja sam sa Šri Lanke i radim u banci kao čistačica. Arapkinje koje su radile u istoj banci prema meni su se odnosile kao da sam jedna od njihovih sestara. Dok su jele, pitale su me da im se pridružim, pozdravljale su me kad su dolazile na posao i odlazile. Nikada nisam osetila bilo kakvo odvajanje sa njihove strane. – Svarnalata, Sara, Šri Lanka.

78. Porodični život u islamu:
Moja sestra je postala muslimanka i udala se za muslimana sa kojim je imala veoma uspešan porodičan život. Posećivala sam ih svakog vikenda i diskutovala sa njima o verskim temama. Odgovorili su mi na sva moja pitanja koja sam imala o islamu. Nakon tog upoznavanja njihovog porodičnog života, postala sam muslimanka. – Licel Gica, Merijem, Filipini.

79. Imati novi život:
Tragao sam za novim životom koji će da mi obezbedi unutrašnji mir i lepo vladanje. Život bez povređivanja bilo koga, život zadovoljstva sa onim što imamo, život potpuno posvećen Svemogućem Bogu. Našao sam sve ove kvalitete u islamu i nakon prihvatanja islama dobio sam novi život. – Pelekaso Đabulu, Amin, Kongo.

80. Islamska kultura:
Muslimani imaju veoma bogatu kulturu gde god da odete. Islamske kulturne vrednosti nisu u suprotnosti sa njihovim verskim vrednostima. Postoji raznovrsnost u kulturi muslimana različitih nacionalnosti, ali se što se tiče etike i vere primećuje se jedna ista usklađenost. Maheš Bele, Muhammed Osman, Indija.

81. Mislio sam da su muslimani teroristi:
Mislila sam da su muslimani teroristi. Pogrešno sam razumevala da oni uvek teže ubijanju nedužnih ljudi jer ih njihova religija i knjiga uče tome, ali moj boravak ovde u Dubaiju i provođenje puno vremena sa mojim prijateljima muslimanima pomoglo mi je da napustim takvu fobiju. Zapravo, mir je suština islama i svakog aspekta života muslimana. – Ana Nagula, Duha, Belorusija.

82. Pravila i propisi u islamu:
Islam ima toliko pravila i propisa za muslimane koji utiču na njih da budu dobri ljudi kroz redovno poštovanje istih, dok mi s druge stane nemamo toliko pravila i propisa koji nam se nameću i mi provodimo naše živote prema našim sopstvenim željama i prohtevima. Sledeći samo neke od pravila islama, stekla sam postojanost života i ispravila moje navike primajući islam. – Jelena Buhardinova, Merijem, Uzbekistan.

83. Muslimani praktikuju svoju veru:
Rođena sam od oca Amerikanca i majke Rumunke. Kada sam došla u Dubai shvatila sam da ovde ljudi praktikuju islam veoma ozbiljno što me je vodilo da saznam puno o islamu. – Pala Haseman, Pala Haseman, Amerika.

84. Zabrane u islamu:
Prvo što mi je padalo na pamet kada pomislim na islam su ona „ovo smeš, a ono ne smeš“ pravila. Nakon uključenja u druženja sa muslimanima, shvatila sam da te stvari čoveku pomažu da ima bolji život. Shvatila sam da udaljivanje od onog što je zabranjeno osobu čini skladnom individualno, socijalno, moralno i zdravstveno. – Melvik Olano, Zuliha, Filipini.

85. Alkoholna pića zabranjena u islamu:
Ja pripadam jednoj hrišćanskoj porodici i studiram na univerzitetu u Dubaiju. Moj otac pije vino svakog dana pre spavanja, pije puno i drugačije se svaki put ponaša. Vikanje na druge i svađa zbog malih stvari bila je svakodnevnica u našem domu što me je nateralo da provodim dosta vremena sa našim komšijama muslimanima gde sam doživljavao potpuni mir i divnu atmosferu. Bio je to period kada sam istraživao o islamu i prihvatio ga. – Masih Makan, Abdulah, India.

86. Sistem kasti u mojoj veri:
U islamu ne postoji sistem kasti. Svi su jednaki u islamu. Patili smo od sistema kasti u našoj zemlji. Ljudi iz gornjih slojeva su nas zlostavljali redovno. Nije nam bilo dozvoljeno da imamo bilo kakav odnos sa njima. Čak nam nije bilo dozvoljeno da ulazimo u hramove određenim danima kada su ljudi iz gornje kaste obožavali. Muslimani nemaju ovakav sistem i oni svoje molitve obavljaju zajednički. – Krišnamurti, Abdul Džabar, Indija.
87. Mitologija moje vere i logika islama:
Bila sam hinduskinja 43 godine i do danas nikada nisam razumela našu veru. Sve je u vezi bogova nejasno i obožavamo ih na osnovu priči i mitologije na kojoj se naša vera zasniva, dok je islam veoma logičan i lak za razumevanje. – Punam Suhani, Nura, Indija.

88. Gde je sada Gautam Buda:
Jedan od islamskih propovednika me je pitao jedno veoma ozbiljno pitanje kada sam s njim diskutovao o islamu. Dok smo raspravljali o tome je li Gautam Buda bog, propovednik me je pitao: „Gde je Gautam Buda sada?“ Umro je, odgovorio sam. Propovednik me je pitao: „Može li umrla osoba da stvori i kontroliše ceo svet? Može li umrla osoba da obezbedi hranu za žive?“ Nisam mogao da mu odgovorim i na kraju sam prihvatio činjenicu da Gautam Buda nije bog. – Harka Lama, Sulejman, Nepal.

89. Poverenje u islamu:
Ja sam poslovna žena, Ruskinja. Svoju tašnu punu novca sam zaboravila u taksiju i uložila sam žalbu u Al Rifa Policijskoj stanici, Dubai. Policija me je pitala da im dam neophodne informacije u vezi sa putem i zamolila me je da sačekam neko vreme. Dok sam im davala informacije, vozač taksija je došao u stanicu i vratio je torbu u kojoj ništa nije falilo. Vozačev karakter i poštenje me je navelo da saznam više o muslimanima i islamu i policajac mi je takođe pomogao da shvatim islam. – Valentina Ignat, Valentina Ignat, Rusija.

90. Moji preci su bili muslimani:
Ja sam Filipinac. Po saznanju da su moji preci bili muslimani i zbog spoljnjeg uticaja zbog kojeg smo mi svi postali hrišćani, počeo sam da čitam o religiji mojih predaka nakon čega smo moja cela porodica i ja prihvatili islam. – Zakarijas Natividad, Filipini.

91. Predavanja dobro poznatih predavača:
Bio sam oduševljen gledajući video klipove dobro poznatih islamskih predavača Ahmeda Didata, Dr. Zakira Naika, Jusufa Estejtsa itd, koji su mi pomogli da pronađem put do islama. Tako sam prihvatio islam i danas od ovih lekcija pravim DVD kopije koje distribuiram među mojim prijateljima nemuslimanima. – Karan Divate, Muhamad, Indija.

92. Knjiga „Ilustrovani vodič ka razumevanju islama:“
Jedan od mojih prijatelja mi je doneo knjigu „Ilustrovani vodič za razumevanje islama“. Ova knjiga nam ukazuje na naučni i logički način razumevnja religije islama sa kratkim informacijama u vezi sa važnim aspektima islama. Pre nego što sam završio knjigu, planirao sam da prihvatim islam i izgovorim Šehadet. – Krnelio Sabado, Adam, Filipini.

93. Knjige „I mi volimo Isusa“ kampanje:
Dobila sam paket knjižica na mom putu za posao na metro stanici i počela sam da ih čitam usput i u mojoj kancelariji. Uveče sam ponovo osetila potrebu da te knjižice čitam i činila sam to često pred spavanje. Po milosti svemogućeg Allaha, već sledećeg dana sam prihvatila islam. – Elenita Duaso, Džena, Filipini.

94. Islamske knjige:
Ja sam žena koja radi na polju medicine. Jednom sam po pozivu učestvovala na islamskom programu na kojem sam dobila neke knjige o islamu i njima sam posvetila malo vremena od svakog dana kako bi ih pročitala. Ove knjige su mi pomogle da se približim islamu i da ga prihvatim. – Radžput Dipak, Zeinab, Indija.

95. Na bolesničkom krevetu:
Po profesiji sam medicinska sestra. Opslužujem pacijente različitih nacionalnosti i različitih verskih pripadnosti. Bila sam iznenađena od strane jedne muslimanke koja je imala saobraćajnu nesreću i koja je bila primljena u našoj bolnici. Nakon svih problema koje je imala ona nije plakala, vikala, niti krivila bilo koga, već je samo čitala Kur’an i obavljala svoje molitve redovno, čak i pored toga što je jedva stajala na nogama. Dugo sam vodila brigu o njoj i preko nje sam prihvatila islam. – Dželin Pagarigan, Maria, Filipini.

96. Muslimani posećuju svoje bolesne više nego bilo koji drugi narod iz drugih religija:
Kada neko ko iz bilo koje muslimanske porodice bude primljen u bolnicu, jako mnogo članova bliže i dalje rodbine tu osobu posećuje, pozdravlja, moli se za nju upućujući razne molitve dok se ovakva vrsta poniznosti i blizine retko viđa kod drugih religioznih ljudi. Prateći razum, saznala sam mnogo stvari o islamu i prihvatila sam islam. – Rosalinda Tamondong, Havva, Filipini.

97. Bolesna ali nisam bolesna:
Muslimanke vode računa o svojoj skromnosti. Uvek su svesne svog hidžaba i dostojanstva, čak i kada su bolesne. One ne izlažu ni deo svog tela nepoznatim muškarcima, čak ni doktorima kada im dođu u vizitu. Muslimanke su oličenje skromnosti. – Analiza Agina, Jasmin, Filipini.

98. Sistem sahranjivanja u islamu:
Sistem sahranjivanja umrlih u islamu me je približio islamu. Više nego jednom, imao sam prilike da posetim muslimanska groblja i posvedočim sahranama umrlih. Neverovatan je način na koji muslimani poštuju svoje umrle i sahranjuju ih na prelep i skroman način dok u mojoj veri mi jednostavno zapalimo umrlu osobu. – Malaikami, Ahmed Abdulah, Indija.

99. Odgovaraćemo Bogu:
„Mi smo odgovorni Bogu za šta god da učinimo u ovom životu“ bio je odgovor moje žene (od skoro) kada sam ranije pokušavao da joj se približim fizički. Rekla mi je da islam zabranjuje sva grešna dela i da ćemo morati da odgovaramo Svemogućem Bogu za sve što uradimo. Nikada mi nije dozvolila da je dodirnem pre braka što me je inspirisalo da odaberem njenu veru, islam. – Sebasijan Ur, Ajan, Filipini.

100. Koncept života i smrti u islamu:
Islamski koncept života i smrti je veoma praktičan i logičan u poređenju sa našim konceptom duševne reinkarnacije. Islamski pogled odgovornosti prema veri i delima pre smrti, čini nas odgovornim osobama na ovom svetu i čini nas svesnim o postojanju Boga. – Dipašika, Nur, India.

101. Želim da umrem kao muslimanka:
Ja sam pacijent raka krvi i još uvek bolujem od ove bolesti i znam da neću živeti još dugo. S toga želim da umrem kao muslimanka i želim da imam lep život posle smrti. – Nerilejn Palis, Asma, Filipini.
102. Želim da uđem u Raj:
Želim da prihvatanjem islama uđem u Raj. Dosta sam patila u ovom životu i gledala sam kako moji roditelji takođe pate. S toga ne želim da patim i na onom svetu. Samo želim da uđem u Raj prihvatajući islam. – Alla Tikonovič, Fahmida, Ukrajna.

103. Raj je samo za muslimane:
Diskutujući o pitanjima spasenja, moji prijatelji su mi rekli da je Raj samo za muslimane, ali su mi uz to dali vrlo racionalno objašnjenje da će oni koji su verovali u jednog Boga i slede njegove zapovesti biti nazvani muslimanima i imati pravo da uđu u Raj. – Amelia Blanko, Merijem, Španija.

104. Sigurnost od vatre Pakla:
Zadobijala sam opekotine kuvajući i ruke su mi očigledno bile cele u opekotinama iz čega se stvorio neki unutrašnji strah u vezi sa ovim, toliko da sam odlučila da promenim stan. Diskutovala sam o tome sa svojom komšinicom muslimankom koja me je pozvala u svoj dom. Po njenim pozivima posećivala sam je sve češće i ispitivala o raznim temama. U ovim diskusijama mi je objasnila o Paklu i ko će tamo da ode, tako da sam prihvatila islam da bih se sačuvala od vatre Pakla. – Amita Jagasia, Lubna Fatima, Indija.

105. Sačuvati se od vatre Pakla:
Čitam o islamu i pročitala sam ajet koji glasi „Nevernici su oni koji govore: „Bog je Mesija, sin Marijin!“ A Mesija je govorio: „O sinovi Izrailja, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Raj zabraniti i boravište njegovo će Vatra biti; a nevernicima neće niko pomoći.“ (5:72)
Iz straha od Pakla sam prihvatila islam. – Dafne Almeda, Muna, Brazil.

106. Sve je prelepo u islamu:
Prihvatio sam islam jer verujem da nema Boga osim Allaha i da je Muhamed Njegov Poslanik. Pre, kada sam bio hrišćanin, uvek sam se osećao neupotpunjeno, uvek sam osećao da mi nešto nedostaje. Nikada nisam verovao u trojstvo jer mi ta teorija nije imala logike, pa sam počeo da istražujem druge religije. Islam je zarobio moje srce; sva pitanja u vezi sa ovim i sledećim životom islamom su mi prelepo odgovorena. Evanga Klnau, Abdul Rahman, Kamerun.

Izvor: islamhouse.com/sr

Pozivistine.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close