25 STVARI KOJE VAM SE DEŠAVAJU AKO STE POD SIHROM ILI NEKO VAM PRAVI ZAPISE

SIMPTOMI OPSIHRENE OSOBE

1.Stalna bol u želucu,

2.Povremena glavobolja koja ne prestaje sa uzimanjem medicinskog lijeka,

3.Jaka tegoba u predjelu prsa, naročito poslije ikindije pa do kasno u noć,

4.Užasni snovi,

5.U snu vidi kao da pada s visokog mjesta,

6.U snu vidi životinje koje ga tjeraju,

7.Utrnutost jednog dijela tijela,

8.Periodi napada (živčani grčevi),

9.Mjenjanja slike u očima, tako da muž (zaručnik) vidi svoju ženu (zaručnicu) u ružnom liku, makar ona bila izrazito lijepa. Razlog je tome što šejtan (sotona, vrag, đavo) koji

je zadužen za sihr (crnu magiju) njeno lice čini ružnim, prikazujući svoj lik na njenom licu i obrnuto,

10.Odvratnost prema susretima,

11.Iznenadno pretvaranje ljubavi u mržnju,

12.Uveličavanje povoda za svađu i raskol iako su oni beznačajni,

13.Odvratnost opsihrenog prema svakom djelu koje poduzima njegov supružnik,

14.Odvratnost prema mjestu gdje sjedi njegov supružnik. Tako ćete vidjeti čovjeka koji je van kuće sasvim normalan, ali sa ulaskom u kuću osjeti žestoku tjeskobu,

15.Čovjek vidi nepomične stvari kako se kreću, a pokretne vidi stabilnim i nepomičnim,

16.Odsutnost duha, smetenost i velika pospanost,

17.Nejasan smušen govor,

18.Netremično gledanje u jedno mjesto,

19.Želja za samoćom,

20.Potpuna povučenost u sebe,

21.Stalna šutnja,

22.Smirenost, nepokretnost i konstatna ljenost,

23.U snu čuje kako ga neko doziva,

24.Čuje glasove koji ga dozivaju, a ne vidi osobe,

25.Prestanak rada jednog čula.

Od svih navedenih simptoma, najčešći su prvi navedeni.

Ovi simptomi se mogu poklapati sa medicinskim simptomima. Ako se neko nađe u ovim simptomima nije pravilo da taj neko mora biti oboljen od strane sihra (crne magije). Ovi simptomi pomažu onome ko liječi Kur’anom da pretpostavi da li se zaista radi o ovoj vrsti bolesti.

Osoba koja osjeća simptome kao što je bol u određenom dijelu tijela, neka se prvo obrati ljekaru i potraži lijek. Ako i nakon toga osjeća bol (ili neki drugi od simptoma) i nije našla lijeka kod savremene medicine, onda neka se obrati kod onih koji liječe Kur’anom.

Kao i u medicini, nije moguće sve probleme riješiti jednom terapijom.

DOGOVOR IZMEĐU SIHIRBAZA I ŠEJTANA

Uglavnom se sporazum između sihirbaza i šejtana zasniva na tome da sihirbaz počini neke stvari koje vode u širk ili kufr, tajno ili javno, a da šejtan u tom slučaju služi sihirbaza ili da potčini svakog onog ko može služiti sihirbazu.

Sporazum se u većini slučajeva uspostavlja između sihirbaza i vođa džinskih plemena. Dotični vođa izdaje naređenje svome potčinjenom da služi sihirbazu i da mu bude poslušan u provedbi njegovih naređenja. Oni obično traže obavještenja o događajima koji su se desili, razdvajanje muža od žene, izazivanje privlačnosti među bračnim parovima, ili izbjegavanje žene od strane muža.

Sihirbaz poduzima radnje u cilju potčinjavanja džina koji će mu vršiti usluge zla. Ako džin odbije poslušnost, sihirbaz pozove vođu plemena jednom vrstom čaranja kojom se veliča ovaj vođa i kojom od njega traži pomoć, a ne od Allaha. Tada ovaj vođa‐džin poduzima kaznene mjere protiv neposlušnog džina i naređuje mu poslušnost sihirbazu ‐idolopokloniku.

Tako ćemo naći da je veza njih dvojice, potčinjenog džina i sihirbaza, vrlo cesto obavijena mržnjom i nepodnošljivošću. Također ćemo često puta vidjeti kako džin uznemirava porodicu, njegovu djecu, imetak i drugo. Veoma često sihirbaz i sam bude uznemiravan, a da ne zna uzrok. Uznemiravanje se manifestuje u vidu glavobolje, nesanice, straha od mraka i drugih sličnih pojava.

U većini slučajeva sihirbazi ne mogu imati djece zato što se u oplodnju umiješa džin i ubije plod prije njegove zrelosti. Ovo je veoma poznato među sihirbazima, tako da su neki od njih ostavili sihr da bi se brinuli o svom potomstvu.

Spomenut ću ovdje slučaj jedne opsihrene bolesnice. Nakon što su joj proučeni određeni ajeti iz Kur’ana, iz nje je progovorio džin zadužen za sihr:

‐Ja ne mogu da izađem iz nje.

‐Zašto?

‐Zato što se bojim da će me sihirbaz ubiti.

‐Idi sa tog mjesta na drugo za koje sihirbaz ne zna.

‐On će poslati za mnom drugog džina koji će me pratiti.

‐Kada bi ti primio islam i kada bi se javno pokajao, bili bismo u mogućnosti sačuvati te od džina i spasiti te od njih.

‐Ne, neću primiti islam, ostat ću kršćanin.

‐Nema prisile u vjeru, ali je važno da izađeš iz ove žene.

‐Neću izaći.

‐Dobro, onda ćemo s Allahovom pomoći učiti ajete kojima ćeš biti spaljen.

Potom ga je liječnik jako udario, te je počeo plakati.

‐Izaći ću, izaći ću.

I izašao je, hvala Allahu, Gospodaru svjetova. To je samo Njegova zasluga.

Što je više sihirbaz odan nevjerničkom ponašanju i pokvareniji, to je džin poslušniji i brži u izvršavanju njegovih zapovjedi.

Kako sihirbaz priziva džina?

Postoji više načina, a svi se baziraju na širku i jasnom kufru. Spomenut ćemo osam načina ukazujući u svakom od njih na vrstu širka ili kufra. Spomenut ćemo ih zato što neki muslimani ne mogu da razlikuju kur’anski način liječenja od liječenja sihrom. Prvi je vjerski, a drugi šejtanski. Stvar postaje još nejasnija kad sihirbaz izgovara svoje kafirske riječi, i ponekad glasno ubaci i neke kur’anske ajete koje bolesnik čuje i pomisli da se njegovo liječenje vrši Kur’anom. Tako se bolesnik povine svakoj naredbi koju mu sihirbaz uputi. Cilj objašnjenja ovih načina je upozorenje braći muslimanima na puteve koji vode u zlo i zabludu. Te kako da raspoznaju kafirski put.

Prvi način: Zaklinjanje

Sihirbaz ulazi u mračnu sobu, zatim potpaljuje vatru i na nju stavlja određenu vrstu tamjana (zavisno od onoga što želi postići sihrom). Ako želi razdvajanje ili mržnju i neprijateljstvo, stavlja tamjan koji ima veoma ružan miris. A ako želi izazivanje ljubavi i primamljivanje ili razbijanje sihra i vraćanje žene mužu, onda on stavlja tamjan lijepog mirisa. Poslije toga sihirbaz počinje sa učenjem svojih mušričkih čarolija. To su posebni talismani koji se zasnivaju na zakletvi džina njihovim gospodarima, traženjem usluga od njihovih veličanstvenika, i druge vrste širka, kao što je veličanje vođa džina i potpomaganje istim. Uslov je da sihirbaz, neka je Allahovo prokletstvo na njega, bude bez abdesta, ili dzunup, ili u nečistoj odjeći. Nakon što završi sa izgovaranjem kafirskih čarolija, pred njega izađe pojava u liku psa ili lisice ili u nekom drugom liku. Tada sihirbaz naređuje ono što zeli. Ponekad mu se niko ne pojavi već samo čuje glas, a ponekad ne čuje ni glas, već odmah pravi sihr na ličnim stvarima osobe kojoj je namijenjen sihr. Te stvari mogu biti u vidu kose, dijela odjeće na kojoj su tragovi znoja, itd. Potom sihirbaz naređuje džinu da radi ono što on želi
Dodatak ovom nacinu:

Proučavajući ovaj način, ispostavilo se da:

‐džini vole mračna mjesta,

‐džini se hrane mirisom tamjana,

‐jasan i očevidan širk u ovom načinu je zaklinjanje i potpomaganje džinom,

‐džini vole nečist, a šejtan se privlači nedžasetima.

Drugi način: Prinošenje žrtve

Sihirbaz donese pticu, kokošku, ili goluba, ili bilo koju drugu vrstu životinje s posebnim odlikama ‐ ovisno o tome šta džin zahtijeva. U većini slučajeva, radi se o životinji crne boje, zato što džini vole crnu boju.55 Zatim sihirbaz kolje tu životinju bez spominjanja Allahova imena. Ponekad njenom krvlju maže bolesnika. Zatim je baca u rupe, pustoši, bunare ili tajna mjesta koja su uglavnom skloništa džina, ne spominjući Allahovo ime prilikom bacanja. Vraća se u kuću i izgovara svoje tajne čarolije, a potom naređuje džinu da učini ono što on želi.

Dodatak drugom načinu:

Širk u ovom načinu, ogleda se u dvije stvari:

1. Prinošenje žrtve džinu, što je haram. U tome se složila sva ulema, slavni prethodnici i oni poslije njih. U ovom slučaju, širk je klanje žrtve u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. Muslimanu nije dozvoljeno da jede takvo meso, a pogotovo da on to čini. I pored toga, neznalice u svim vremenima i na svakom mjestu rade slične stvari.

Jahja ibnu Jahja kaže: „Rekao mi je Vehb: Jedan halifa je iskopao izvor i htio da ga provede, pa je prinio žrtvu džinu da mu ne presuši izvor. Ljudi su se napajali iz tog izvora, a kada je vijest o tome doprla do Šihaba Ez‐Zuhrija, rekao je: „On je prinio žrtvu onome kome nije dozvoljeno i ljudi su pili ono što im nije dozvoljeno.” Poslanik, a. s., zabranio je jedenje onoga što je zaklano u ime džina.”56

U Muslimovom „Sahihu” postoji hadis koji prenosi Ali ibnu Ebi Talib, r. a., od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Allah je prokleo onoga koji prinosi žrtvu nekom drugom mimo Allaha.”

2. Idolopokloničke čarolije su riječi i talismani koje se izgovaraju prilikom prizivanja džina, a sastoje se od očiglednog širka, kao što je to spomenuo šejhu‐l‐islam Ibnu Tejmijje na više mjesta u svojim knjigama.57

Treći način : Prostakluk (niskost) ‐najvulgarnija metoda

Ova metoda veoma je poznata među sihirbazima. Onaj koji je upotrebljava, posjeduje veliku grupu šejtana koji mu služe i koji izvršavaju njegova naređenja, zato što je on od svih sihirbaza najveći kafir i bogohulnik, neka je Allahovo prokletstvo na njega.

Ovaj način prizivanja džina, sastoji se od sljedećeg:

Sihirbaz stavlja Mushaf pod noge kao cipele, sa njim ulazi u klozet, i počinje sa učenjem kafirskih riječi (talismana), zatim izlazi iz klozeta, sjeda u sobu i naređuje džinu ono što želi. Tada se džini takmiče u izvršavanju njegovih naredbi i veoma su poslušni. To je zato što on ne vjeruje u Allaha, i zato što je postao šejtanski brat i završit će u očitoj propasti, neka je Allahovo prokletstvo na njega.

Uslov je da ovaj vulgarni sihirbaz bude počinilac velikih grijeha, pored onih koje smo već spomenuli. Kao na primjer: općenje sa ženama koje su mu zabranjene, homoseksualizam, blud ili psovanje vjere i sve ono čime je šejtan zadovoljan.

Četvrti način: Metoda nečistoće

U ovom načinu prokleti sihirbaz piše jednu od sura krvlju od menstruacije ili nekom drugom nečistocom, zatim izgovara mušričke čarolije, prizove džina te mu naređuje šta hoće. U ovoj metodi kufr je očigledan, jer je izrugivanje sa surom ili ajetom iz Kur’ana očito nevjerstvo. Možete zamisliti kako je to tek kad su one pisane nedžasetom. Allahu se utičemo od poniženja, od Allaha tražimo da učvrsti naša srca u imanu, da nas usmrti u islamu i da nas proživi u društvu najboljih robova.

Peti način: Metoda izokretanja – izobličavanja

U ovoj metodi sahir, neka je Allahovo prokletstvo na njega, piše određenu suru naopako, od kraja do početka, zatim izgovara svoje mušričke čarolije i džin dolazi, a sahir mu naređuje ono što hoće. Ovakav način je zabranjen kao i svi drugi zato što u njemu ima kufra i širka.

Šesti način: Proricanje putem zvijezda

Ova metoda zove se „promatranje”, jer sahir promatra putanju određene zvijezde, potom stupi u kontakt sa zvijezdom putem sihra, a zatim izgovara određene talismane koji u sebi sadrže širk i kufr. Potom on pravi određene pokrete ‐ misleći da tim pokretima utiče na spuštanje duše te zvijezde ‐ ali je istina da je to samo vid robovanja zvijezdama, a ne Allahu. Astrolog može i ne znati da je to robovanje i veličanje drugog osim Allaha, a šejtani tada požure u izvršavanju njegovih naredbi. Sihirbaz pomisli da je zvijezda ta koja ga pomaže, a ona ne zna ništa o tome. Sihirbazi smatraju da se ovaj sihr ne može ukloniti osim pojavom iste zvijezde po drugi put. Ovako je kod sihirbaza, a što se tiče onih koji liječe Kur’anom, oni ovaj sihr uklanjaju s Allahovom pomoći. Postoje zvijezde koje se pojavljuju samo jednom u godini. Sihirbazi čekaju da se ona pojavi i uče svoje čarolije, trazeći pomoćod zvijezde koja će ukloniti sihr. U ovoj metodi nimalo nije skriveno veličanje nekog drugog osim Allaha i potpomaganje nekim drugim, a sve je to širk.

Sedmi način: Metoda šake

U ovoj metodi sahir dovede dječaka koji još nije dostigao polnu zrelost. Uslov je da nije pod abdestom. Uzima lijevu dječakovu ruku i na njoj crta pravougaonik.

Oko pravougaonika piše talismanske čarolije ‐ a one se svakako sastoje od širka. Na šaku dječaka u sredini pravougaonika stavlja ulje i plavi cvijet ili ulje i plavu tintu, pa zatim napiše drugi talisman sa pojedinačnim slovima na duguljastom papiru. Taj papir stavlja kao suncobran na lice dječaka, a onda mu obuče kapu da bi se učvrstio papir. Potom potpuno omota dječaka teškom odjećom. U tom stanju dječak ne vidi svoju ruku, jer je tama. Poslije toga prokleti sihirbaz počne sa učenjem svojih nevjerničkih čarolija. Kada dječak osjeti da se tama pretvorila u svjetlost i vidi da su slike počele da se kreću na njegovoj šaci, sahir ga pita sta vidi? Dječak odgovara: „Ispred sebe vidim lik covjeka.”

‐ Reci mu da mu je čarobnjak rekao to i to i slike će se micati shodno naredbama, kaže sihirbaz.

Ovu metodu koriste onda kada se traže izgubljene stvari. Ni u ovoj metodi kao ni u drugim nije skriven širk, kufr, niti talismani koje niko ne razumije.

Osmi način: Metoda dijelova odjeće i rekvizita

U ovoj metodi sihirbaz traži od bolesnika njegove privatne stvari kao što su maramica, kapa, košulja ili bilo šta na čemu se osjeća miris njegova znoja. Tako sihirbaz umota u čvor jedan dio njegove maramice, a zatim je odmjeri u dužini od četiri prsta, pa onda uhvati maramicu čvrsto i uči suru Et‐Tekasur ili bilo koju kratku suru, prilikom cega podigne glas, a zatim u sebi izgovara svoj mušrički talisman. Poslije toga poziva džina i kaže mu: „Ako uzrok njegove bolesti bude džin, onda skratite maramicu, a ako uzrok bude urok, produžite maramicu, a ako je prirodna bolest, onda ostavite maramicu kakva jest.” Sihirbaz ponovo mjeri maramicu, pa ako vidi da se produzila više od četiri prsta, kaže bolesniku: „Ti si pogoden urokom (iz zavidnosti).” A ako vidi da se skratila, kaže mu: „Tvojoj bolesti su uzrok džini.” A ako ustanovi da je maramica duga četiri prsta koliko je i bila, kaže mu da ide ljekaru.

Dodatak ovoj metodi

Sihirbaz podiže glas prilikom učenja Kur’ana da bi bolesnik pomislio da on liječi Kur’anom, a nije tako, tajna je u talismanu kojeg on u sebi uči.

Potpomaganje džinom, dozivanje istih i upućivanje dove njima je sirk. Džini su poznati po tome da puno lažu. A kako da znamo da li određeni džin laže ili istinu govori? Analizirali smo rad jednog sihirbaza. Ponekad oni istinu govore, ali u većini slučajeva lažu. Došao nam je jedan bolesnik i rekao da mu je sihirbaz dao dijagnozu iz koje se zaključuje da je on urečen. Nakon što smo proučili Kur’an nad njim, progovorio je džin i saznali smo da kod njega nije u pitanju urok, a takvih je slučajeva mnogo.

Ovo su neki od načina prizivanja džina. Možda postoje i drugi, koje ja ne znam.
Znakovi po kojima se raspoznaje sihirbaz:

Kod koga se nađu neki od sljedećih znakova, znaj da je on sihirbaz bez ikakve sumnje. To su ovi znakovi:

1.Raspituje se o bračnim podacima roditelja bolesnog.

2.Uzima privatne bolesnikove stvari kao što su (odjeća, maramice, kapa itd.)

3.Ponekad zahtijeva da mu se dovede životinja određenih osobina i da se zakolje, bez spominjanja Allahovog imena. Ponekad njenom krvlju namaze bolesna mjesta ili baci žrtvu na pusto mjesto.

4.Piše talismane (vradžbine, zapise).

5.Uči čarolije i izgovara nerazumljive talismane.

6.Daje bolesniku zapise koji se sastoje od četverouglova na kojima su slova i brojevi.

7.Naređuje bolesniku da se izdvoji od ljudi jedan određen period, boraveći u sobi u koju ne ulazi sunčeva svjetlost.

8.Ponekad traži od bolesnika da se ne pere vodom jedan određen period, uglavnom 40 dana, a ovaj znak upućuje na to da se radi o džinu kršćaninu koji služi sahira.

9.Daje bolesniku stvari koje će zakopati u zemlju.

10.Daje bolesniku papire koje će spaliti i nakaditi se njima.

11.Priča nerazumljivim govorom.

12.Ponekad sihirbaz obavještava bolesnika o njegovom imenu, imenu grada iz kojeg je i o problemu zbog kojeg je došao prije nego mu ovaj i saopšti to.

13.Piše bolesniku isprekidana slova na papir (zapis) ili na posudu od grnčarije bijele boje a onda naređuje bolesniku da to rastapa i pije.

Ovo su samo neki od znakova koji nam mogu pomoći u raspoznavanju sihirbaza od pravog i ispravnog liječnika Allahovom knjigom.

Dakle, dragi brate ako saznaš da je čovjek sahir, dužnost je da mu ne ideš, a ako mu pak odeš, onda za tebe važe ove Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: „Ko ode vračaru i povjeruje u njegove riječi, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.”58

http://www.ljekovitamockurana.com/

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close