97 osobina koje muškarac voli kod svoje supruge!

Na cijelom svijetu nema nijednog mjesta koje može zamijeniti sretnu kuću u pogledu ljepote i rahatluka. Gdje god da putujemo i odsjednemo nećemo naći ljepše mjesto od kuće u kojoj je razapet šator sreće. Sretna kuća je ona u kojoj nema svađe i sukoba, u kojoj se ne čuje drzak govor, niti gorko međusobno suprotstavljanje. Međutim, ovim tekstom želimo da objasnimo kako žena svojom dosjetljivošću, mudrošću i lijepim ophođenjem može usrećiti muža, što će na kraju dovesti do porodične sreće. Mnogo je toga što žena može učiniti kako bi postigla i održala bračnu harmoniju, a prije svega to će uspjeti činjenjem svega onoga što njen muž voli. U bračnom životu muž voli:

1-da je njegova žena pokorna Allahu i Allahovom Poslaniku, alejhis-selam, i tajno i javno;
2-njegova žena čuva svoju čast i imetak svoga muža u njegovom odsustvu;
3-da ga žena razveseli kada je pogleda, što ona postiže svojom fizičkom, moralnom i intelektualnom ljepotom. Sve što više žena drži do svog izgleda, u tolikoj će mjeri biti privlačna svome mužu;
4-da žena ne izlazi iz kuće bez njegovog dopuštenja;
5-vidjeti svoju ženu stalno nasmijanu;
6-da mu je žena zahvalna na njegovom dobročinstvu;
7-da žena svoja prava i potrebe traži u odgovarajuće vrijeme i da prilikom toga  koristiti nježne riječi koje muškarca ''bacaju s nogu'';
8-da je njegova žena lijepog ponašanja;
9-da njegova žena iz kuće izlazi propisno obučena;
10-kada njegova žena ne podiže glas na svoga muža kada sa njom vodi raspravu;
11-strpljivost svoje žene u neimaštini i zahvalnost Allahu kada se nađu u izobilju;
12-da ga žena podstiče na očuvanje rodbinskih veza i prijateljstva;
13-dobročinstvo svoje žene i njenu požrtvovanost u činjenju dobra drugima;
14-da mu je žena iskrena, a ne lažljivica;
15-kod svoje žene da odgaja djecu na pokornosti Allahu i Allahovom Poslaniku, alejhis-selam, i da ih odgaja da vole i poštuju svoga oca, te da ih ne podržava u onome što njen muž prezire;
16-da je njegova žena smirena i da se ne uzrujava;
17-da se njegova žena ne ismijava i ne izigrava sa ostalim ljudima;
18-da mu žena obara pogled kada izađe izvan kuće;
19-skromnost svoje žene koja je daleko od oholosti i hvalisanja;
20-skromnost svoje žene prema dunjaluku i njenu požrtvovanost ka ahiretu i susretu sa Allahom;
21-kod svoje žene čvrst oslonac na Allaha i u tajnosti i u javnosti, bez da se žalosti i gubi nadu u Allahovu milost;
22-da mu žena precizno izvršava sve farzove i vadžibe koje joj je Allah naredio;
23-da čuje od svoje žene kako je on muškarac njenih snova;
24-da njegova žena spozna da muž kod nje ima najveće pravo, veće od onoga koje ona ima kod njega;
25-da žena prizna svoje pogreške uz pojašnjenje razloga koji su uzrokovali grešku;
26-da mu žena stalno spominje Allaha i da joj stalno jezik bude vlažan od zikra;
27-da mu žena udovolji da imaju odnos onako kako on voli i na način koji želi, osim odnosa u analni otvor;
28-da žena svoje potrebe uskladi sa mogućnostima svoga muža bez pravljenja poteškoća svome muži i otežavanja svojim stalnim zahtjevima;
29-da se njegova žena ne zavarava svojom ljepotom, mladošću, znanjem i imetkom, jer sve je to prolazno;
30-pedantnost svoje žene u svakom pogledu;
31-pokornost svoje žene u stvarima koje u sebi ne sadrže nepokornost Allahu i Allahovom Poslaniku, alejhis-selam;
32-da mu ne prigovara zbog dobra koje mu učini ili poklona koji mu daruje;
33-da njegova žena posti dobrovoljni post samo uz njegovo odobrenje;
34-da u njegovu odsustvu u kuću pušta samo one osobe koje on dozvoli, jer ulazak u kuću ljudi koji nisu mahrem proizvodi kod ljudi sumnju;
35-da mu ne opisuje druge žene jer je to jedna od stvari koja predstavlja opasnost po brak.
36-stid kod svoje žene, jer stid uvijek donosi dobro;
37-da mu se žena odazove kada je pozove u postelju;
38-da žena ne traži razvod braka bez šerijatski opravdanog razloga, jer joj je to haram (zabranjeno);
39-da žena izvrši prvo njegove potrebe i naredbe, a zatim potrebe drugih, pa makar se radilo i o njenoj majci;
40-da mu žena ne otkriva osim u njegovoj kući;
41-kod svoje žene da ne oponaša ljude;
42-da podsjeti muža na dovu koja se uči prije odnosa, ako je on zaboravi;
43-da žena ne priča o njihovom intimnom životu i da drugim ženama opisuje intimne radnje;
44-da ga žena ne uznemirava;
45-da ga žena zavodi i da se igra sa njim. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je Džabiru, radijallahu anhu: ''Zašto nisi oženio djevicu pa da se igraš sa njom, a ona sa tobom'';
46-zajedničko kupanje sa ženom nakon odnosa. To je gest kojim se povećava ljubav među njima. Kaže Aiša, radijallahu anha: ''Kupala sam se zajedno sa Poslanikom, alejhis-selam iz jedne posude nakon odnosa, tako da su nam se ruke preplitale, govorila sam ostavi meni malo vode, a on je govorio ostavi ti meni malo vode'';
47-da njegova žena udjeljuje njegov imetak samo sa njegovim dopuštenjem;
48-da žena bude strpliva zbog nekog lošeg ponašanja te da se zadovolji onim dobrim osobinama koje posjeduje, jer ako je prvi razvede, možda nađe muža sa mnogo lošijim ponašanjem;
49-da njegova žena čuva svoje stidno mjesto osim od svoga muža;
50-da žena zna koju hranu voli i želi pa da mu je priprema;
51-da njegova žena bude prava vjernica koja izvršava Allahove naredbe, vodi računa o pravima muža, bračnoj postelji i djeci. Da bude njegov pomoćnik u pokornosti Allahu, ako zaboravi da ga podsjeti, ako se ulijeni, da ga morališe i ako se rasrdi da ga utješi;
52-da mu žena da do znanja da ga ona treba i da joj je on najbitniji, bitniji od hrane i pića. Kada muškarac uvidi da ga žena treba, on joj se još više približi i posveti, međutim kada uvidi da ga žena ignoriše, tada počinje da je prezire i izbjegava;
53-da mu žena ne spominje njegove pogreške i propuste u životu, nego da se prisjeća lijepih trenutaka  njihovog života, kojih kada se prisjete, ostave lijep trag na njihove duše;
54-da žena poštuje i respektira njegovu rodbinu. Voli da vidi da je ona sretna zbog toga što je upoznala njegovu rodbinu, dok loše ophođenje prema muževoj rodbini stvara između muža i žene velike probleme koji ugrožavaju bračnu zajednicu;
55-da žena posvećuje pažnju onome što on voli, bez obzira da li se radi o odjeći, hrani ili ponašanju, jer su to stvari koje povećaju ljubav i jačaju vezu;
56-da ga isprati do izlaznih vrata sa najljepšim riječima, jer je to jasan znak da ga žena pazi i voli;
57-da ga žena dočeka na kućnom pragu uz osmijeh na licu, da mu izrazi dobrodošlicu i posveti maksimalnu pažnju;
58-da mu žena iskaže ljubav bilo riječima ili ponašanjem ili na bilo koji drugi način;
59-Voli da ga žena voli i respektuje najviše na svijetu, pa makar se radilo i o njenim roditeljima;
60-da ga žena sasluša dok govori i da mu gleda u oči, jer na taj način ona pokazuje da ga poštuje i uvažava;
61-da žena ne ponavlja jednu te istu grešku više puta, jer kada žena ponovi više puta jednu te istu grešku gubi ugled kod svoga muža;
62-da njegova žena ne opisuje druge ljude u njegovom prisustvu, osim ako se radi o vjerskim osobinama, jer to kod čovjeka stvara ljubomoru i dovodi do velikih bračnih problema i čini ženu odbojnom svome mužu;
63-da žena čuva njegove  tajne, jer je to osobina  povjerljivih osoba;
64-da njegova žene ništa ne radi u njegovom prisustvu, bez obzira da li se radi o čitanju časopisa ili slušanju predavanja, naprotiv treba da bude sa svojim mužem kako fizički tako i psihički;
65-da njegova žena što manje priča i da ne bude tračara. Davno su rekli da je pričanje vrijedno srebra, a šutnja zlata;
66-da žena provodi vrijeme u onome od čega će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu, a da se udalji od čula-kazala i ogovaranja te prenošenja tuđih riječi;
67-da se njegova žena ne hvali onim što ne posjeduje;
68-da njegova žena uči Kur'an i čita naučne knjige, što treba da bude stalna praksa jedne vjernice;
69-da mu se žena ne ukrašava i miriše kada napušta kuću, što spada u zabranjene stvari u islamu;
70-da njegova žena bude daijka (ona koja poziva u Allahovu vjeru), gdje će prvo pozivati svoga muža, zatim svoju porodicu, zatim rodbinu bližnju i daljnju, zatim komšinice i prijateljice;
71-da njegova žena uvažava njegovo mišljenje, što spada u znake poštovanja;
72-da se žena brine o njegovom imidžu i izgledu, a posebno van kuće. Jer kada ga prijatelji i ostali ljudi vide sređenog i urednog na ulici, to će pripisati njegovoj hanumi, koja se potrudila da njen muž bude pedantan;
73-da žena izvršava svoje obaveze koje joj Allah naređuje prema svome mužu uz potpuno zadovoljstvo i bez imala lijenosti i mrzovolje;
74-da njegova žena bude što dalje od novotarija, sihra, sihirbaza i proroka, jer su to stvari koje izvode iz vjere, i vode do gubitka i propasti kako na dunjaluku tako i na ahiretu.
75-da mu žena osobno priredi hranu i servira je, te da se ne oslanja na služavku ili neku drugu osobu, jer su to stvari koje ruše porodicu i dovode do njenog raspada;
76-da žene napusti sve oblike mode koji je izvode  van granica islamskog bontona i adaba.
77-da ga žena utješi kada se uzruja što je prije moguće, kako se problemi ne bi uvećali;
78-da se njegova žena na prvom mjestu lijepo ponaša prema svome mužu, a zatim i prema drugim ljudima;
79-da mu žena bude uzor među ženama sa kojima se druži, na koju će se prstom pokazivati u njenom govoru, ponašanju i izgledu;
80-da njegova žena nosi islamsku nošnju;
81-da mu žena bude jednostavna i skromna, a ne zahtjevna kada se radi o odijevanju i uljepšavanju;
82-da njegova žena ne dozvoli miješanje u bračni život trećih lica, bez obzira da li se radi o rodbini ili prijateljima, nego treba da pokuša riješiti problem sama sa svojim mužem;
83-kod svoje žene da moli za dobro i spas svoga muža kada on izađe na bilo koje putovanje i da čuva svoju čast u njegovom odsustvu. Tako kada je nazove putem telefona neće mu ispričati ono što će ga nasekirati, nego se od nje traži da ga razveseli i utješi i da mu kaže najljepše riječi zbog kojih će jedva čekati da se susretnu;
84-da se njegova žena savjetuje sa njim u stvarima koje se tiču nje. Ona treba da ulije samopouzdanje u svoga muža, tako što će se sa njim savjetovati o pitanjima trgovine kojom se ona bavi (ako posjeduje svoj privatni imetak), jer će je u tom slučaju muž više cijeniti i poštovati;
85-da poštuje osjećanja svoga muža, izbjegavajući sve što ga iritira, od govora, postupaka i ponašanja;
86-da mu žena kaže volim te i da pokaže pravu i iskrenu ljubav, jer nepostojanje slatkih i lijepih riječi upućuje da u braku ne postoji sreća;
87-da njegova žena razmišlja i sudjeluje u stvarima koje će ojačati  bračnu vezu;
88-da njegova žena svoje ljepote i ukrase ne pokazuje pred drugima ljudima, pa makar se radilo o njenom ocu ili braći;
89-da mu žena izrazi zahvalnost i pažnju onog momenta kada joj uruči neki poklon bez obzira o njegovoj vrijednosti, što vodi ka povećanju ljubavi među njima, dok odbijanje poklona proizvodi odbojnost i mržnju među supružnicima;
90-da njegova žena spozna narav svoga muža i da se shodno tome i ponaša jer će u tom slučaju biti sačuvana mnogih problema u braku;
91-da čuje od svoje žene savjet ili preporuku, koje će prihvatiti, ugledajući se u tome na Allahovog Poslanika, alejhis-selam, koji je prihvatao savjete svojih žena, kao što je slučaj koji se desio na Hudejbiji; 
92-kod svoje žene preciznost i tačnost bez požurivanja ili kašnjenja;
93-kod svoje žene da prizna svoje mahane i njen pokušaj da ih popravi te da dozvoli mužu da joj pojasni njene mahane što se ne smatra nedostatkom, naprotiv u tome je korist za brak i porodicu. Omer b. Hattab rekao je: ''Allah se smilovao čovjeku koji mi ukaže na moje mahane'';
94-da njegova žena bude kompletna ličnost te da se ne povodi za drugim ljudima, bez obzira da li je riječ o oblačenju, govoru ili ponašanju uopće;
95-da žena realno pristupa svim životnim segmentima, daleko od života prepunog mašte i iluzija;
96-da njegova žena izađe sa njim u šetnju, da odu zajedno na izlet uz poštivanje šerijatskih propisa;
97-da njegova žena bude ta koja će unositi radost i veselje među članove svoje porodice.
Lijepa riječ je ono što plijeni ljudsko srce. Kada god žena uputi ljepu riječ svome mužu, njegova ljubav prema njoj se poveća, pogotovo ako se radi o riječima koje imaju posebnu poruku, koje su iskrene i koje dolaze iz srca koje ga voli!!!

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close