Allahova lijepa imena

Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji. Ono je u Kur'anu spomenuto 2698 puta. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena – El-esmau-l husna, o čemu Kur'an a.š. kaže: "Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite." (El Earaf, 180). Muhammed sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih "dostigne" ući će u Džennet.“

O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da "dostići" Božija imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da "dostići" lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguće, u svome životu i ponašanju.

Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima se vladali, navodimo ih s prijevodom:

1) Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman – Blagi
3) Er-Rahim – Milostivi
4) EI-Meliku – Vladar
5) EI-Kuddusu – Sveti
6) Es-Selamu – Čist od mana
7) EI-Mu'minu – Koji potvrđuje obećanja 
8) EI-Muhejminu – Koji daje sigurnost 
9) EI-Azizu – Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru – Snažni
11) EI-Mutekebbiru – Silni
12) EI-Haliku – Stvaralac
13) EI-Bari'u – Koji divno stvara
14) EI-Musavviru – Koji likove daje
15) EI-Gaffaru – Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu – Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu – Koji mnogo poklanja 
18) Er-Rezzaku – Koji obilnu opskrbu daje 
19) EI-Fettahu – Koji sve rješava i otvara 
20) EI-Alimu – Koji sve zna
21) EI-Kabidu – Koji steže
22) EI-Basitu – Koji pruža
23) EI-Hafidu – Koji spušta
24) Er-Rafiu – Koji diže
25) EI-Muizzu – Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu – Koji ponizuje
27) Es-Semiu – Koji sve čuje
28) EI-Besiru – Koji sve vidi
29) EI-Hakemu – Sudac
30) EI-Adlu – Pravedni
31) EI-Latifu – Dobri
32) EI-Habiru – O svemu obaviješteni 
33) EI-Halimu – Blagi
34) EI-Azimu – Veliki
35) EI-Gaffuru – Koji prašta
36) Eš-Šekuru – Koji je zahvalan
37) EI-Alijju – Visoki
38) EI-Kebiru – Veliki
39) EI-Hafizu – Koji čuva
40) EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava 
41) EI-Hasibu – Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu – Veličanstveni
43) EI-Kerimu – Plemeniti
44) Er-Rekibu – Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu – Koji molbe prima
46) EI-Vasiu – Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu – Mudri
48) EI-Vedudu – Koji voli
49) EI-Medžidu – Slavljeni
50) EI-Baisu – Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu – Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku – Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu – Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju – Moćni
55) EI-Metinu – Čvrsti
56) EI-Velijju – Zaštitnik
57) EI-Hamidu – Hvaljeni
58) EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu – Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu – Konačni proživitelj
61) EI-Muhji – Koji život daje
62) EI-Mumitu – Koji smrt daje
63) EI-Hajju – Živi
64) EI-Kajjiimu – Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu – Imućni
66) EI-Madžidu – Slavni
67) EI-Vahidu – Jedini
68) Es-Samedu – Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru – Svemoćni
70) EI-Muktediru – Koji sve može
71) EI-Mukaddimu – Koji unapređuje
72) EI-Mu'ehhiru – Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu – Prvi
74) EI-Ahiru – Posljednji
75) Ez-Zahiru – Jasni
76) EI-Batinu – Skriveni
77) EI-Valiju – Koji upravlja
78) EI-Mutealiju – Svevišnji
79) EI-Berru – Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu – Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu – Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu – Koji oprašta
83) Er-Reufu – Samilosni
84) Maliku-I-mulki – Gospodar svih svjetova 
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami – Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu – Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami'u – Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju – Koji je bogat
89) EI-Mugni – Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u – Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru – Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u – Koji stvara korist
93) En-Nuru – Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi – Koji upućuje
95) EI-Bedi'u – Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki – Vječiti
97) EI-Varisu – Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu – Upućivač na dobro
99) Es-Saburu – Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close