Allahova lijepa imena

Allahova lijepa imena

Imena Allaha Uzvišenog ukazuju na Njegovu potpunost i ona su izvedena iz Njegovih Svojstava, tako da su u isto vrijeme i imena i svojstva, te zbog toga i jesu najljepša.

Znanje o Allahovim imenima i svojstvima je najčasnije, najuzvišenije znanje i Njegovo izučavanje spada u najveću obavezu.

Neka od Allahovih lijepih imena:

 • Allah (الله):

Onaj Koji se obožava, Koga su stvorenja prihvatila kao Boga i vole Ga, veličaju Ga, pokoravaju Mu se i od Njega traže pomoć za Svoje potrebe.

 • Er-Rahman – Er-Rahim (الرحمن الرحيم):

Njegova milost sve obuhvata i do svakog stvorenja stiže.

 • El-Melik (الملك):

On posjeduje sva stvorenja i On je posjednik svih svjetova, na nebesima i na Zemlji.

 • El-Malik (المالك):

U Njegovoj vlasti su sve kraljevine, vladari i robovi.

 • El-Melik (المليك):

Onaj Čije naredbe se sprovode, u Njegovoj ruci je vlast, daje vlast kome hoće i uzima je od koga hoće.

 • El-Kuddus (القدوس):

Nema nikakvih mahana i nedostataka i opisan je svim osobina potpunosti.

 • Es-Selam (السلام):

Čist je od svih nedostataka i mahana, u Njegovim rukama je mir i od Njega dolazi mir.

 • El-Mumin (المؤمن):

Onaj od čije su nepravde stvorenja sigurna. On je stvorio sigurnost i daruje je onome kome hoće od robova.

 • El-Muhejmin (المهيمن):

Svjedok nad stvorenjima i onim što oni rade. On sve može, ništa Mu nije nepoznato, i Njemu ništa nije nemoguće.

 • El-Aziz (العزيز):

Njemu pripada sva snaga i ponos. On je Snažni i Svemogući kojeg niko ne može pobjediti. On je Jaki i Snažni i sva stvorenja Mu se pokoravaju.

 • El-Džebbar (الجبار):

Uzvišen nad Svojim stvorenjima, Njima vlada kako hoće, Silan je i snažan, besprekorno upravlja Svojim stvorenjima i popravlja njihova stanja.

 • El-Mutekebbir (المتكبر):

Onaj Koji se uzvisuje iznad Svojstava stvorenja i ništa nije kao On. On je uzvišen nad svakim zlom i napravdom.

 • El-Kebir (الكبير):

Sve što je ispod Njega je malo i Njemu pripada ponos i veličina i na nebu i na Zemlji.

 • El-Halik (الخالق):

Stvorio je stvorenja bez bilo kakvog primjerka od prije. On je sve Sam stvorio i nema sudruga.

 • El-Hallak (الخلاق):

Onaj Koji je stvorio stvorenja i sve Svojom moći stvara kada hoće i kako hoće.

 • El-Bariu’ (البارئ):

Tvorac stvorenja Svojom moći i Onaj Koji je među stvorenjima napravio razliku i učinio ih skladnim.

 • El-Musavvir (المصور):

Onaj Koji je stvorenja oblikovao u raznim oblicima, pa ih ima dugih i niskih, velikih i malih, raznih težina, boja i oblika.

 • El-Vehhab (الوهاب):

Onaj Koji je blagodaran i daje blagodati uvijek, te poklanja kome hoće šta hoće.

 • Er-Rezzak (الرزاق):

Onaj Čija opskrba obuhvata sva stvorenja. Svako se hrani Njegovom opskrbom i stanuje u Njegovom carstvu.

 • Er-Razik (الرازق):

Onaj Koji je stvorio opskrbu i dostavio je stvorenjima iz Svoje dobrote i moći.

 • El-Gafur – El-Gaffar (الغفور الغفار):

Onaj Koji je poznat po tome što prašta i preko ružnih postupaka prelazi zbog milosti prema stvorenjima.

 • El-Gafir (الغافر):

Onaj Koji prekriva grijehe Svojih robova, Čiji je oprost velik i Onaj Koji je otvorio vrata oprosta Svojim robovima.

 • El-Kahir (القاهر):

Onaj Koji je uzvišen i iznad Svojih robova, pred čijom se uzvišenošću vratovi povijaju i pred Čijom su veličinom oholnici poniženi.

 • El-Kahhar (القهار):

Onaj Koji je sva stvorenja usmjerio ka onome što On želi. On je jedini svemoćan, a svi drugi su nemoćni.

 • El-Fettah (الفتاح):

Onaj Koji sudi među robovima istinito i pravedno, otvara im vrata milosti i opskrbe, pomaže Svoje robove Koji vjeruju i samo On zna skriveno.

 • El-Alim (العليم):

Ništa mu nije skriveno. Zna ono što je tajno i ono što je skriveno, ono što je vanjsko i unutarnje, riječi i postupke, vidljivo i nevidljivo, poznaje sve tajne, i sve zna.

 • El-Medžid (المجيد):

Onaj Koji se štuje zbog onog što radi i Njegovi Ga robovi veličaju zbog Njegove uzvišenosti. Njemu se hvala i slava iznosi zbog Njegove veličine i uzvišenošti, dobročinstva, imena i svojstava koje posjeduje

 • Er-Rabb (الرب):

Vladar Koji upravlja, Gospodar svih gospodara, vladar stvorenja, Koji odgaja Svoja stvorenja, i brine se o njihovim stvarima i na ovome, i na budućem svijetu. Nema Boga osim Njega, niti ima Gospodara pored Njega.

 • El-Azim (العظيم):

Onaj Koji je Bićem, imenima, svojstvima, vlašću i upravom uzvišen i veličansven.

 • El-Vasi’u (الواسع):

Njegova milost sve obuhvata, Njegovo znanje sve obuhvata, Njegove opskrba obuhvata sva stvorenja, Njegova vlast i uprava i uzvišenost sve obuhvataju, Njegova dobrota sve obuhvata.

 • El-Kerim (الكريم):

Plemeniti, Onaj Koji mnogo dobra čini i Koji je čist od svih mahana.

 • El-Ekrem (الأكرم):

Onaj Koji je sve obuhvatio Svojim blagodatima, i dobročinstvom. Onaj kome je draže biti blagodaran nego škrt.

 • El-Vedud (الودود):

Onaj Koji voli Njemu pokornog i onoga ko Mu se povrati i pokaje, Koji Ga hvali, Onaj Koji čini dobro i njima i drugima, Onaj Koji daje blagodati Svojim robovima budeći tako njihovu ljubav prema Njemu.

 • El-Mukit (المقيت):

Onaj Koji sve čuva i pazi, i Koji stvorenjima daje opskrbu.

 • Eš-Šekur (الشكور):

Onaj Koji umnogostručava dobra djela, Koji briše loša djela, i Koji podiže stepene.

 • Eš-Šakir (الشاكر):

Onaj Koji je zadovoljan i sa malo pokornosti, Koji za pokornost daje veliku nagradu, Koji daje mnogo blagodati, i zadovljan je kad Mu se i malo zahvali.

 • El-Latif (اللطيف):

Ništa mu nije skriveno, čini dobročinstvo prema robovima i blag je prema njima kada se oni i ne nadaju. On je u sve upućen, do Njega pogledi ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire.

 • El-Halim (الحليم):

Onaj Koji ne žuri da robove Svoje kazni zbog grijeha, nego ih ostavlja ne bili se pokajali.

 • El-Habir (الخبير):

Onaj kome ništa nije skriveno, bilo pokretno ili nepokretno, govorilo ili nijemo bilo, veliko ili malo, vidljivo ili nevidljivo.

 • El-Hafiz (الحفيظ) ():

Onaj Koji čuva što je stvorio, i čije znanje obuhvata sve.

 • El-Hafiz (الحافظ):

Onaj Koji čuva djela Svojih robova, i Koji Svoje dobre robove čuva od grijeha, Onaj Koji nije odstutan od onog što čuva.

 • Es-Semi’u (السميع):

Onaj Koji sve glasove čuje, i Čiji sluh sve glasove obuhvata. Ne zaokuplja Ga slušanje jednog govora od slušanja drugog, pored razlike u jezicima i onom što se od Njega traži. Kod Njega je isto tajno i javno, i nema razlike za Njega u onome što je blizu ili daleko.

 • El-Basir (البصير):

Onaj Koji sve vidi, Koji poznaje potrebe i postupke Svojih robova i zna ko zaslužuje da bude upućen, a ko zaslužuje da bude u zabludi, ništa Mu nije skriveno, niti Mu šta može umaći.

 • El-Alijju, El-E’ala, El-Mute’al (العلي الأعلى المتعال):

Onaj Koji je uzdignut i uzvišen, sve je pod Njegovom kontrolom i moći, On je veliki i ništa nije veće od Njega, Uzvišen i ništa nije uzvišenijie od Njega.

 • El-Hakim (الحكيم):

Onaj Koji svaku stvar, Svojom mudrosti i pravdom, stavlja na njeno pravo mjesto, mudar je u Svom stvaranju i odredbi, mudar je u Svojim riječima i djelima, mudar je u Svojoj nagradi i kazni.

 • El-Hakemu, El-Hakim (الحكم الحاكم):

Onaj Koji upravlja onim što vlada, Njemu je sva vlast potčinjena, On je zaštitnik i nikome nepravdu ne čini.

 • El-Hajju (الحي):

Onaj Koji ne umire, Onaj Koji opstaje i nemoguće je da umre, On nikada ne prolazi i On je zauvijek.

 • El-Kajjum (القيوم):

Onaj Koji sam po sebi opstoji i niko Mu nije potreban, Onaj Koji čini da sve drugo opstoji, i svim stvorenjima On upravlja, Živi i Vječni, Kojeg ne obuzimaju niti drijemež niti san.

 • El-Vahid, El-Ehad (الواحد الأحد):

On je jedini potpun i savršen i niko sa Njim u toj savršenosti nema udjela.

 • El-Hasib (الحاسب), El-Hasib (الحسيب):

Dovoljan je Svojim robovima, a oni su uvijek o Njemu ovisni, On svodi račune sa Svojim robovima.

 • Eš-Šehid (الشهيد):

On je upoznat sa svim stvarima, Njegovo znanje obuhvata sve, i On će biti svjedok za i protiv Svojih robova zbog onoga što su činili.

 • El-Kavijj (القوي):

On ima potpunu snagu, i Njega niko ne može nadvladati, Njemu bjegunac ne može umaći, On je Snažni Koji je nadvladao sve snažne.

 • El-Metin (المتين):

Jaki i Snažni, čija snaga uvijek traje, Njegovoj snazi nema kraja niti je ona čime ograničena.

 • El-Velijju (الولي):

On svime upravlja i vlada u Svome ogromnom carstvu.

 • El-Mevla (المولى):

Onaj Koji voli i pomaže Svoje robove vjernike.

 • El-Hamid (الحميد):

On zaslužuje da Mu se zahvalno bude, On je hvaljen zbog Svojih imena i svojstava, postupaka i riječi, na dobru koje čini, na onome što je propisao i odredio, na sevapu i kazni koju daje, el-Hamid je Onaj Koji nagrađuje Svoje robove i za najmanje dobro koje učine.

 • Es-Samedu (الصمد):

Onaj Koji je savršenstvo u Svojoj vlasti, uzvišenosti, i plemenitosti. Od Njega se traži utočište i Njemu se pribjegava u potrebama. On u tome nema sudruga.

 • El-Kadiru (القدير), El-Kadiru (القادر), El-Muktediru (المقتدر):

On ima potpunu moć, Moćni kojeg ništa ne može nadvladati, ništa mu ne može umaći, On posjeduje vječnu, savršenu i potpunu moć, On je Moćni Koji je u svemu što posjeduje moć stvario moć.

 • El-Vekil (الوكيل):

On upravlja svime što je vezano za stvorenja u svim svjetovima, na nebesima i na zemlji.

 • El-Kefil (الكفيل):

Pazi na sve, upravlja svakom dušom, zadužen da ljudima opskrbu daje, i da vodi brigu o njihovim interesima, Onaj Koji svim ljudima daje opskrbu.

 • El-Ganijju (الغني):

On je neovisan od stvorenja, On je bogat i Njegove riznice nikad i nimalo ne presušuju.

 • El-Hakku (الحق):

Nema sumnje nimalo u Njegovo postojanje, Njegovo postojanje nije skriveno stvorenjima.

 • El-Mubinu (المبين):

Onaj Koji je jasan, i Koji je stvorenjima pojasnio puteve Koji vode uspjehu, i na ovome, a i na budućem svijetu.

 • En-Nur (النور):

Onaj Koji je obasjao nebesa i Zemlju, i prosvijetlio je srca vjernika spoznajom Njega i vjerovanjem u Njega.

 • Zul-Dželali vel-Ikrami (ذو الجلال والإكرام):

On jedini zaslužuje da Ga se boji i da Mu se pohvala iznosi, Uzvišeni i Gordi, Milostivi i Dobročinitelj.

 • El-Berru (البرّ):

Milostiv prema robovima, vodi brigu o njima i dobro im čini.

 • Et-Tevvabu (التواب):

On pokajnicima prašta, i preko loših djela prelazi onima Koji Mu se obrate, stvorio je tevbu i prima je od robova.

 • El-Afuvvu (العفوّ):

Onaj Čiji oprost obuhvata loše postupke koje robovi čine, posebno ako Mu se pokaju i oprost zatraže.

 • Er-Reufu (الرؤوف):

Onaj Koji posjeduje blagost, milost i ljubaznost prema Svojim robovima.

 • El-Evvelu (الأول):

Onaj prije Kojeg nije bilo ništa. Prvi.

 • El-Ahiru (الأخر):

Onaj Koji nakon Njega nema ništa, Posljednji.

 • Ez-Zahiru (الظاهر):

Onaj iznad Kojeg nema niko.

 • El-Batinu (الباطن):

Onaj bez Kojeg ništa ne može postojati.

 • El-Varisu (الوارث):

Onaj Koji ostaje nakon što Njegova stvorenja nestanu. Njemu se sve vraća i On je Živi Koji ne umire.

 • El-Muhitu (المحيط):

On sve obuhvata, Njegova moć sva stvorenja obuhvata, a stvorenja nisu u stanju da Mu umaknu, i da od Njega pobjegnu, On sve Svojim znanjem obuhvata, i On zna broj svega što postoji.

 • El-Karib (القريب):

Onaj Koji je svemu blizu, blizu je onome ko Ga zove, a Njemu se približava raznim vidovima ibadeta i dobročinstva.

 • El-Hadi (الهادي):

Onaj Koji sva stvorenja upućuje na ono što im koristi, upućuje Svoje robove ka svakom dobru, i pojašnjava im šta je istina, a šta nije.

 • El-Bedi’u (البديع):

Onaj Kome ništa nije slično, i Koji je stvorio sve što postoji bez prethodnog primjerka.

 • El-Fatir (الفاطر):

Onaj Koji je stvorenja stvorio, i Koji je nebesa i Zemlju stvorio, a nisu postojali.

 • El-Kafi (الكافي):

Onaj Koji Svojim robovima daje sve što im treba i za čim su u potrebi.

 • El-Galib (الغالب):

Onaj Koji je uvijek nadmoćan, niko ne može da zaustavi ono što je On odredio, ili da spriječi ono što je dozvolio. Njegovu odredbu niko nije u stanju promijeniti, niti Njegovo odluku neko može pobiti.

 • En-Nasir (الناصر), En-Nasir (النصير):

Onaj Koji poslanike i njihove sljedbenike pomaže protiv neprijatelja. Samo je u Njegovim rukama pobjeda, i niko u tome nema udjela sa Njim.

 • El-Muste’an (المستعان):

Onaj Koji ne traži pomoć, nego se pomoć od Njega traži, Njega mole i dobri i loši, a On daje i jednima i drugima, pa nema snage niti moći osim sa Njim.

 • Zul-Me’aridž (ذو المعارج):

Onaj Kojem se penju meleki i Džibril i kojem se uzdižu dobra djela i lijepe riječi.

 • Zut-Taul (ذو الطول):

Onaj Koji se Svoje blagodati razasuo po Svojim stvorenjima u svakom vremenu i na svakom mjestu.

 • Zul-Fadl (ذو الفضل):

Onaj Koji sve posjeduje i Koji nebrojene blagodati Svojim robovima daruje.

 • Er-Refik (الرفيق):

Onaj Koji voli blagost i one Koji je posjeduju. On je blag prema Svojim robovima, milostiv i ljubazan.

 • El-Džemil (الجميل):

On je Taj Koji je lijep Svojim Bićem, svojstvima i djelima, On je svemu što je lijepo dao ljepotu.

 • Et-Tajjib (الطيب):

Čist od svih mahana i nedostataka, Dobri, Koji je stvorio dobrotu u svemu dobrom.

 • Eš-Šafi (الشافي):

Onaj Koji liječi i odstranjue sve mahane i nedostatke i bolesti i niko mu nije sudrug u tome. On je u svakom lijeku stvorio ozdravljenje.

 • Es-Sebbuh (السبوح):

Čist od svih nedostataka, i kojeg sve što je na nebesima i na Zemlji i ono što je u njima slavi i veliča. Njemu sve što postoji zahvalu iskazuje, zbog Njegovoh lijepih imena i Svojstava koje posjeduje.

 • El-Vitru (الوتر):

Jedan i Jedini, Koji nema sudruga niti Sebi sličnog, On je jedan i neparan. U djelima i ibadetima voli nepar.

 • Ed-Dejjanu (الديان):

Onaj Koji svodi račun sa Svojim robovima i srazmjerno njihovim djelima daje im što su zaslužili. On će među robovima da presuđuje u Danu kada se Njemu vrate.

 • El-Mukaddimu ve-l-Muahhiru (المقدم والمؤخر):

On daje napredak kome hoće, a unazađuje koga hoće, uzdiže koga hoće i ponižava koga hoće, na visok stepen stavlja koga hoće, a onoga koga hoće unizi.

 • El-Mennan (المنان):

Onaj Koji daruje prije nego što se od Njega zatraži, Koji mnogo daje, Onaj Koji Svoje robove obasipa svakom vrstom dobra, blagodatima, opskrbom i darovima u svim vremenima.

 • El-Kabidu (القابض):

Onaj Koji uskraćuje dobro kome želi, zbog Svog savršenog znanja i mudrosti.

 • El-Basitu (الباسط):

Onaj Koji Svojim blagodatima obasipa i kome hoće daje veliku opskrbu.

 • El-Hajijju, Es-Sittiru (الحيي الستير):

Onaj Koji voli od Svojih robova stidljive i skrivene. On je Taj Koji mnoge grijehe i mahane Svojih robova sakrije,  i On se stidi da odbije onoga ko Ga doziva.

 • Es-Sejjidu (السيد):

Onaj Koji je savršen u Svojoj slavi, veličini, uzvišenosti i snazi, kao i u drugim osobinama.

Izvor: num

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close