Da li će u Džennetu biti trudnoće i rađanja?

Tirmizija u svome El-Džami‘ubilježi predaju Ebu Seida el-Hudrije, koji kaže daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kad vjernik u Džennetu poželi da ima dijete, imat će trudnoću, rađanje i rast u u trenutku kad to poželi.” Tirmizija kaže: “Ovaj hadis je hasen-garib. Postoje različita mišljenja učenjaka u vezi s ovim pitanjem. Neki kažu da će u Džennetu biti spolnih odnosa, ali ne i rađanja djece. Ovako tvrde, prema predajama. Tavus, Mudžahid i Ibrahim en-Neha’i. Muhammed, tj. Buharija, bilježi daje Ishak b. Ibrahim o ovom hadisu Vjerovjesnika, s.a.v.s., rekao: Kada vjernik u Džennetu poželi da ima dijete, imat će ga onog trena kada to poželi. Ali, to neće poželjeti.’ Muhammed kaže da Ebu Zerr b. el-’Ukajli prenosi kako je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao da stanovnici Dženneta neće imati djece.”Sened hadisa kojeg Tirmizija bilježi od Ebu Seida je vjerodostojan, prenosioci su pouzdani, ali je hadis garib.Tumačenje koje je ponudio Ishak je problematično, jer on kaže: Iza išteka el-mumin…(‘Kada vjernik poželi…’). Ovaj izraz, naime, podrazumijeva da će vjernik obavezno imati dijete kada to poželi, kao daje Ishak u to potpuno uvjeren. Bilo bi bolje daje kazao: Lev išteha el-mu ‘minul-velede…(Kad bi vjernik poželio dijete…), jer ovaj izraz nudi značenje koje je on podrazumijevao.Ebu Ne’im bilježi predaju Ebu Seida el-Hudrije, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan: “‘Allahov Poslanice, hoće li stanovnici Dženneta imati djece, jer djeca upotpunjuju sreću?’ On odgovori: ‘Tako mi Onoga u Čijoj je moći moj život, čim neko od vas to poželi, imat će njegovo začeće, dojenje i mladost.’”“Kazivao nam je Ebul-Hasen Ali b. Ibrahim b. Ahmed er-Razi u Mekki, kazivao nam je Abdurrahman b. Idriz, Sulejman b. Davud el-Kazzaz, i Jahja b. Hafs el-Esdi, koji kaže: ‘Čuo sam Ebu Amra b. el-’Ala’a kako prenosi od Džafera b. Sevra el-’Abdija, Ebu es-Siddika en-Nadžije, i od Ebu Seida el-Hudrije, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Vjerniku će se u Džennetu roditi dijete kad to poželi. Desit će se trudnoća, dojenje i mladost djeteta u jednom satuEl-Hakim bilježi predaju Ebu es-Siddika en-Nadžije, od Ebu Seida el- Hudrije, koji kaže daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vjernik će u Džennetu poželjeti da mu se rodi dijete, i desit će se trudnoća, dojenje i mladost djeteta u jednom satu.”Bejhekija tvrdi daje ovaj hadis slabog seneda.

Što se tiče hadisa Ebu Rezina, na koji je ukazao i Buharija, riječ je o njegovom dugačkom hadisu[1]kojeg ćemo u cijelosti citirati i njime uljepšati ovu našu knjigu. Jer, taj hadis izaziva strahopoštovanje, ukazuje na uzvišenost Božiju, a sadrži i svjetlo vjerovjesništva, što sve zajedno samo potvrđuje njegovu vjerodostojnost.Abdullah b. Ahmed u Musnedusvoga oca bilježi predaju Lekita b. Amira, u kojoj stoji da je Lekit otišao da posjeti Allahovog Poslanika, s.a.v.s., zajedno sa svojim prijateljem po imenu Nehik b. Asim b. Malik b. el-Muntefik. Lekit kaže: “Otišli smo do Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i našli ga u džamiji, poslije jutarnjeg namaza. Ustao je i počeo govoriti ljudima: ‘O ljudi, četiri sam dana svoj glas stišao radi vas, da čujem šta imate pitati. Ima li neko da su ga iz njegova naroda poslali rekavši mu: ‘Obavijesti nas o onome što govori Allahov Poslanik, s.a.v.s.? ‘ Možda ima, ali se ustručava, ili ga njegov prijatelj ušutkuje, ili ga njegova vlastita zabluda sprečava da pita. Ali, ja sam odgovoran za svoju misiju i dužan sam da vam kažem ono što znam. Jesam li prenio ono što sam bio dužan prenijeti vam? Poslušajte, živi bili, sjedite, sjedite. ‘I sjedoše ljudi, a ja i moj prijatelj ustadosmo. Kad se njegovo srce i njegov pogled zaustavi na nama. ja rekoh: ‘Allahov Poslanice, šta ti znaš od gajba?’[2]On se nasmija i podiže glavu, znajući da bih ja, Allaha mi, volio daje ne diže i da me ne gleda, zbog moga stida. Zatim reče: ‘Tvoj Gospodar zadržao je pet ključeva gajb-stvari isključivo za Sebe, tako da te stvari niko od ljudi ne zna.’Pritom je pokazivao pet prstiju na svojoj ruci. Rekoh: ‘A, koje su to stvari?’ On odgovori: ‘Znanje o smrti. On zna kad će neko od vas umrijeti, a vi ne znate. On zna šta će sutra biti, šta ćeš sutra jesti, a vi ne znate. On zna ko ji će dan padati kiša, dan kad ćete biti kišom počašćeni, a bit ćete krajnje potčinjeni i jadni, tako malehni i bezvrijedni. On zna da će drugi prije vas umrijeti, i zna kad će biti Sudnji dan.

Rekoh: ‘Allahov Poslanice, pouči nas onome što drugi ljudi već znaju i onome što samo ti znaš. Ja sam iz jednog malog plemena, čiji nam pripadnici neće olahko povjerovati da govorimo istinu, kao ni oni iz Mezhidža (pleme porijeklom iz Jemena, nap. prev.) koji su u odnosu na nas mnogobrojniji, ili Has’ama (pleme u Arabiji, nap. prev.) sa kojim se smjenjujemo u dominaciji jednih nad drugima, ili oni iz naše porodice, iz koje dolazimo.’ Poslanik reče: ‘Živjet čete toliko koliko ćete živjeti, pa će vaš Vjerovjesnik umrijeti, a vi ćete živjeti koliko ćete živjeti. Zatim će biti odaslan strašan glas i. tako mi Allaha, niko na kugli zemaljskoj neće živ ostati, čak ni meleci koji su sa Uzvišenim Gospodarom. Tada će tvoj Gospodar kružiti zemljom i gradovima, a poslat će nebo ispod Arša da izlije kišu. Tako mi Boga, niko ko je ubijen ili umro prirodnom smrću neće ostati a da mu kabur ne bude izvrnut, pa će biti ponovo stvoren, tj. oživljen. Sjest će, i reći: ‘Gospodaru moj, danas me usmrti’, misleći da govori sa svojom porodicom.’Rekoh: ‘Allahov Poslanice, kako će nas sakupiti nakon što nas vjetrovi razbacuju, životinje rastrgaju, i nakon što istruhnemo?’ On odgovori: ‘Obavijestit ću te o tome. Među Allahovim blagodatima je zemlja, koja dominira u odnosu na druge blagodati, poput pohabane torbe za sijanje.Rekoh: ‘Nikad ne bi živjela, ne bi bilo života na njoj?’ On nastavi: ‘Zatim joj tvoj Gospodar posla oblake s kišom, i nakon izvjesnog vremena kao da palma niče iz jedne košpice. i sva se zazeleni. Tako mi Allaha, Njemu je lakše sakupiti ih iz vode, nego što Mu je lahko bilo sakupiti biljke koje bujaju na zemlji kad se pojavi svjetlost. Isto tako će i ljude sakupiti iz mjesta na kojima su skončali. Vi ćete u Njega gledati, a On u vas.Rekoh: ‘Allahov Poslanice, kako kad je On jedan, a nas prepuna zemlja? Kako će On gledati u nas, a mi svi u Njega?’ On odgovori: ‘Obavijestit ću te o tome. Među Allahovim blagodatima su Sunce i Mjesec, mali znakovi Njegove moći koje vi vidite. A i oni. Sunce i Mjesec, sve vas vide u jednom trenu, i nikom od vas ne smeta njihovo gledanje. Tako mi Allaha, Njemu je lakše vas tako vidjeti nego što je lahko Suncu i Mjesecu vas sve obuhvatiti. ‘Rekoh: ‘Allahov Poslanice, šta će s nama uraditi naš Gospodar kad se s Njim sretnemo na Sudnjem danu?’ On odgovori: ‘Bit čete poredani pred Njim. Stranice vaše knjige bit će širom otvorene, tako da Mu ništa od onoga što ste radili neće biti skriveno. Tada će tvoj Gospodar zahvatiti pregršt vode i baciti je prema vama. Tako mi Allaha, svakog će zahvatiti makar jedna kap vode. Što se muslimana tiče. Njegovo će lice tada blještati bjelinom. kao komad bijelog platna, a lice nevjernika će pocrnjeli kao od crne groznice. Zatim će se izdvojiti vaš Vjerovjesnik, Allahov Poslanik, s.a.v.s., a za njim će ići Allahovi dobri robovi, pa će se zaputiti prema mostu, Sirat-ćupriji, ispod kojeg je Džehennem. Jedan od njih nogom će dotaknuti dzemre. ¿ar džehenemske vatre, i uzviknut će: ‘Uh ’, a Gospodar tvoj će reći: Je li, zaista, to džehenemska vatra? ‘Tada će otići do Havda, izvora Poslanikova. s.a.v.s., da utole žeđ. Tako mi Allaha, sličnog vrela nisam vidio! Samo što . neko od njih stavi svoju ruku u vodu, očistit će se od izmeta, mokraće i neugodnosti. Tada će stati Sunce i Mjesec, tako da ih nećete moći vidjeti. ’ ‘Alahov Poslanice’, upitah, ‘a kako ćemo moći gledati?’ On reče: Jasno, kao što vidiš u tom i tom satu da Sunce jutarnjim zrakama obasja Zemlju, a brda mu se suprotstave i zaklone ga.‘Allahov Poslanice , opet upitah, ‘kakva će biti nagrada za naša dobra i loša djela?’ On odgovori: Zajedno dobro koje učinite bit ćete deseterostruko nagrađeni, a zajedno loše djelo nosite samo jedan grijeh, osim ako Allah ne oprosti. ’‘Allahov Poslanice! Šta su, zapravo, Džennet i Džehennem?’

Poslanik reče: Allaha mi! Džehennem ima sedam vrata. Između dvaju vrata je razdaljina za koju je konjaniku potrebno sedamdeset godina da je pređe. Dzennet ima osam vrata, a između dvaju vrata je razdaljina za koju je konjaniku potrebno sedamdeset godina da je pređe. ’‘Sa čime će biti upoznati od Dženneta njegovi stanovnici?’ On reče: ‘Sa rijekama od čistog meda. rijekama xina od kojeg neće biti glavobolje, mahmurluka i kajanja, rijekama od mlijeka koje se neće kvariti, mijenjati okus, vodom koja neće nikada biti ustajala, voćem -Allaha mi – koje ti je poznato, i boljim od takvog, i čistim ženama! Rekoh: ‘Allahov Poslanice, hoćemo li mi u njemu imati dobre žene?’ On odgovori: ‘Dobre će pripasti dobrima. S njima će imati užitak kao što vi imate užitak u vašim ženama na dunjaluku, samo što neće biti rađanja djece. ’Lekit reče: ‘To je vrhunac onoga što mi možemo poželjeti i što možemo imati.’ Vjerovjesnik, s.a.v.s., ništa mu ne odgovori. Lekit reče: ‘Allahov Poslanice, na što da ti se zakunem?’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., pruži svoju ruku i reče: ‘Zakuni se da ćeš namaz obavljati, zekat davati, i da nikog drugog nećeš Allahu ravnim smatrati.’ Rekoh: ‘I da nam pripada ono što je između istoka i zapada.’ Vjerovjesnik, s.a.v.s., povuče svoju ruku i raširi prste, misleći da ja postavljam uvjet koji neće moći ispoštovati. Rekoh: ‘Nastanit ćemo se tamo gdje budemo željeli i niko se neće ogriješiti, osim prema samom sebi.’ On reče: ‘To može. Možeš se skrasiti gdje želiš i nikome nepravdu ne smiješ činiti.’Mi se udaljismo, a on reče: ‘Ova dvojica su, tako mi Allaha, od najbogobojaznijih ljudi, na ovom i budućem svijetu.’Ka‘b b. el-Džidarijje, brat Benu-Bekra b. Kilaba, upita: ‘Ko su oni, Allahov Poslanice?’ On reče: ‘Benu-Muntefik su takva vrsta ljudi.’ Kad su se ljudi razišli, ja sam mu se ponovo približio i upitao ga: ‘Allahov Poslanice, ako je neko u džahilijetu radio kakvo dobro, hoće li imati išta od toga?’ Neki čovjek iz plemena Kurejš rekao mije: ‘Tako mi Allaha, tvoj otac, El-Muntefik, sigurno će u Džehennem.’ Kad mije to rekao, kao da mije zgulio kožu, oskmavio lice ili mi otkinuo komad mesa, zbog toga stoje pred uglednim ljudima tako govorio o mom ocu. Poželih da upitam: ‘Šta će biti sa tvojim ocem, Allahov Poslanice?’ Ipak, nađoh ljepši izraz i upitah: ‘Allahov Poslanice, a šta će biti sa tvojom porodicom?’ On reče: ‘I moja porodica. Tako mi Allaha, gdje god nađeš kabur nekoga iz plemena Amir ili Kurejš, a ko je bio mušrik, reci: Poslao me je Muhammed, s.a.v.s.. da te obavijestim kako ćeš na onome svijetu užasno proći. Vući će te na licu i trbuhu kroz Džehennem ’.’ Rekoh: ‘Allahov Poslanice, zašto im to Allah čini, kad su radili ono što su znali, misleći da čine dobro?’ On reče: ‘Zato što je Uzvišeni Allah na kraju svake sedme generacije slao vjerovjesnika. I. ko bude neposlušan prema svome vjerovjesniku, on će zalutali, a ko bude poslušan svome vjerovjesniku bit će na Pravom putu.”’ Ovo je veliki i poznati hadis, za koji znamo jedino po predaji Ebul-Kasima, od Abdurrahmana b. el-Mugire b. Abdurrahmana el-Medenija, zatim po predaji od Ibrahima b. Hamze ez-Zubejrije također od njega, a njih dvojica su veliki učenjaci Medine, i veoma pouzdani prenosioci u hadisu. Njihove predaje koristi i Muhammed b. Ismail el- Buhari na više mjesta u svome djelu, kao i drugi imami u hadisu, kao što su: Ebu Abdurrahaman b. Abdullah b. Imami-Ahmed, Ebu Bekr Ahmed b. Amr b. Ebul-Asim, Ebul-Kasim et-Taberani, hafiz Ebu eš-Šejh, Ebu Abdullah b. Mendeh, hafiz, Ebu Bekr Ahmed b. Musa b. Mirdevejh, hafiz Ebu Ne’im el-Isfahani, i drugi. Hafiz Ebu Abdullah b. Mendeh kaže: “Ovaj hadis bilježe Muhamed b. Ishak es-San ani, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, i drugi. Učenjaci Iraka i vjerski autoriteti nisu ništa ružno kazali o senedu ovog hadisa. To isto tvrde Ebu Zer a i Ebu Hatim, dok Ebu el- Hajr b. Hanbel kaže: “Ovo je veoma značajan hadis, pouzdanog seneda, i spada u mešhur predaje.”

“VODIČ KA DŽENNETU” Naslov originala: Hadil-ervah ila biladil-efrah Autor: Ibn Kajjim el-Dževzi Prijevod s arapskog: Mr. Osman Kozlić…. akos.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close