Da li je dozvoljeno slušati radio emisije u kojima se emituju ilahije sa muzikom?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno slušati radio emisije u kojima se emituju ilahije sa muzikom? Kako to da ulema kod nas i u mnogim muslimanskim zemljama ne zabranjuju ilahije sa muzikom?

Odgovor:

Alejkumus-selam. Što se tiče islamskih programa koji se organizuju putem medija: gledanih – TV, slušanih – Radija kao i čitanih – Internet, novine itd. – prvo što se mora naznačiti jeste to da je ono drugorazredno učenje i stjecanje znanja o islamu, dok je prvorazredni i glavni stepen islamskog učenja izravno i direktno stjecanje znanja od učene osobe (alima, šejha…). Drugo: mediji će se pratiti i njima ćemo se koristiti onda ako te „islamske programe“: predavanja, dersove, kvizove… organizuju pouzdani ljudi, sljedbenici sunneta i džemata, za razliku od onih programa koje organizuju ljudi – haridžije, šije ili sufije – kojih je bolje i vrijednije, a nekada i obavezno, kloniti ih se!

Dakle nije sporno što će neka islamska emisija ili možda ders ići sa kanala ili stanice ili novine koja u osnovi nije islamska – konkretno taj islamski program je dozvoljeno pratiti – a ostale programe koji se tu nalaze, a nisu islamski jednostavno ćeš ih ugasiti i nećeš ih pratiti!

Što se tiče inferiornog odnosa prema muzici od strane većeg djela naše uleme, ali i od dobrog djela uleme stranih zemalja – razlog tome možemo tražiti u džehlu i nepoznavanju dokaza na kojima se temelji islamska zabrana „konzumiranja muzičkih sredstava“, a od kojih je i hadis od Ebu Amira el-Eš’arija koji tvrdi da je čuo Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „U mom ummetu će se pojaviti ljudi koji će ohalaljivati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente – me’azif…“ (Pogledaj: Sahihul-Buhari, br.5268.)

Šta ih tjera da se dublje ne angažuju po tom pitanju – ne znam sigurno ali pretpostavljam. Mi ćemo im i ovom prilikom pomoći da se upoznaju s hadisima Allahova Poslanika s.a.w.s., po ovom pitanju, ne bi li se što prije otarasili ovoga zla:

1. Prenosi se od Ebu-Amira el-Eš’arija radijallahu anhu da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Biće u mome ummetu skupina ljudi koji će dozvoljavati (ohalaljivati) blud, svilu (muškarcima), alkohol i muzičke instrumente.” (Sahihul-Buhari)

2. Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Dva su zvuka prokleta i na ovome i na onome svijetu: zvuk frule u blagostanju i zvuk cviljenja u nedaći.” (hadis je zabilježio imam Bezzar u “Musnedu”, 1/377, Ebu-Bekr eš-Šafi’i u “Ruba’ijjatu”, 2/22, Ed-Dijaa el-Makdisi u “El-Ehadisu-l-muhtare”, 6/188). Hadis je vjerodostojan prema ocjeni šejha El-Albanija rhm..

3. Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah mi je zabranio alkohol, kocku, bubanj i svako opojno piće.” (hadis su zabilježili Ebu-Davud, pod brojem 3696, Bejheki, 10/221, Ahmed u “Musnedu”, 1/274, Ebu-Ja’la u “Musnedu” pod brojem 2729, Ibn-Hibban u “Sahihu”, pod brojem 5341, Et-Taberani u “Mudžemu-l-kebiru”, 12/101,102, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Ahmed Šakir u komentaru “Musneda” od imama Ahmeda).

4. Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Allah, dželle šenuhu, je zabranio alkohol, kocku, bubanj, gubejru (opojno piće od prohe), i svako opojno piće.” (hadis su zabilježili Tahavija u “Šerhu meani-l-asari”, 2/325, Ebu-Davud pod brojem 3685, Bejheki, 10/221-222, Ahmed u “Musnedu”, 2/158,170, Ibn-Abdu-l-berr u “Temhidu”, 5/165). Šejh Nasiruddin el-Albani je ocijenio hadis vjerodostojnim.

5. Prenosi se od Kajsa ibn Sa’ada da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao isto ono što smo spomenuli u prethodnom hadisu. (hadis je zabilježio Bejheki, 10/222., i Et-Taberani u “El-Kebiru”, 13/15). Šejh El-Albani je ocijenio hadis dobrim.

6. Prenosi se od Imrana ibn Husejna da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “U mome ummetu će se dogoditi padanje kamenja s nebesa, pretvaranje u majmune i svinje i propadanje kroz zemlju. Bi rečeno: “Kada Allahov Poslaniče?”. “Kada se pojave muzički instrumenti, pjevaljke i kada se bude konzumirao alkohol” – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme.“ (hadis su zabilježili imam Tirmizi pod brojem 2213., Ibn-Ebi-d-Dunja “Zemmu-l-melahi”, 1/2). Vjerodostojnim ga je ocijenio Šejh el Albani.

Izjave ashaba po pitanju muzike

Rekao je Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu: “Pjesma pospješuje licemjerstvo u srcu, kao što voda pospješuje rast bilja. Za razliku od nje, spominjanje Allaha pospješuje iman u srcu kao što voda pospješuje rast bilja. (predaju je zabilježio imam Bejheki u svom “Sunenu”, 10/223 i Ibn-Ebi-d-Dunja u knjizi “Zemmu-l-melahi”, br. 13)

Prenosi Nafi’a, sluga Ibn-Omera, radijallahu anhu, da je Ibn-Omer, jedne prilike, dok su putovali zajedno, stavio prste u uši i iznenada skrenuo s puta, kako ne bi čuo glas frule koji je dopirao iz neposredne blizine. Neprestano je ponavljao: “Čuje li se još uvijek taj glas”, sve dok ga Nafi’ nije obavijestio da se ne čuje. Tada se ponovo vratio na put i rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je isto ovako uradio” (predaju su zabilježili Ahmed, pod brojem 4535. i 4965., Ebu-Davud, 13/266 i Bejheki, 10/222).

Rekao je Enes, radijallahu anhu: “Najodvratnija i najgora zarada je zarada pjevaljke.”

Prenosi se da je Ibn-Omer prošao pored djevojčice koja je pjevala i rekao : “Da je šejtan ikoga ostavio na miru, ostavio bi ovu djevojčicu”. (predaju su zabilježili Buharija u “Edebu-l-mufredu”, 2/245 i Ibn-Ebi-d-Dunja, br. 16).

Rekao je Abdullah ibn Amr i Ka’b el-Ahbar, radijallahu anhuma: “Riječi Allaha, dželle šenuhu, : “O vjernici, zaista su vino, kocka,….”, su objavljene u Tevratu u sljedećoj formi: “Allah je poslao istinu da bi njome potisnuo neistinu i da bi njome potisnuo igru, svirku i ples”. (predaju su zabilježili Ebu-Ubejd, 4/277, El-Adžuri, br. 117, Bejheki 10/178, a Ibn-Kesir je, njen lanac prenosioca, ocijenio vjerodostojnim, 3/178).

Rekao je ibn Abbas radijallahu anhu: “Zabranjen je def, muzički instrumenti, a posebno su zabranjeni bubanj i frula.” (predaju je zabilježio Bejheki, 10/222).

Stav četiri mezheba prema muzici

Kaže šejhu-l-islam Ibn-Tejmijje rhm.: “Velika je laž i potvora reći da je neko od četverice imama dozvolio upotrebu muzičkih instrumenata. Naprotiv, oni su jednoglasno zabranili muzičke instrumente, kao što je bubanj i slično. Onaj ko bi razbio muzički instrument, nije obavezan nadoknaditi štetu a vlasniku instrumenta je zabranjeno uzeti nadoknadu.” (Pogledaj: “Minhadžu-s-sunneh”, 3/439.) …a Allah dž.š., najbolje zna!

Odgovorio: Sead Jasavić, prof.fikha

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close