Da li je pokrivanje obavezno samo za lijepe žene ili za sve

Pitanje:

Da li je hidžab obavezan ili je to samo nešto dodatno (ko hoće više)? Ako je obavezan, da li je obavezan samo za privlačne i lijepe žene ili za sve muslimanke?
 

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.
 
Hidžab je obavezan za sve muslimanke koje su dostigle spolnu zrelost (pubertet). U odgovoru na pitanje 12525 pronaći ćete objašnjenje da je lice avret. Već smo naveli dokaze o obaveznosti pokrivanja lica u pitanjima pod brojevima 21134 i 21536. U odgovoru na pitanje pod brojem 11774 pronaći ćete detaljnje dokaze o obaveznosti hidžaba za sve žene. Opća naredbase  vidi u ajetu, Allah kaže:
 
"Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se (tj. da se zastru u potpunosti osim očiju da vide put). Tako će se najlakše prepoznati (kao časne žene) pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja El-Ahzāb, 33:59)
 
Žene muhadžira i ensarija su se pokorile naredbi:
 
Aiša, radijallahu anha, je rekla: "Allah se smilovao prvim muhadžirkama. Kada je Allah objavio ajet: '…i neka vela svoja spuste na džujubihinne (tj. svoja tijela, lice, vrat i grudi). (Prijevod značenja En-Nūr, 24:31)' pocijepale su svoje haljine i pokrile su svoja lica (akhtemernne) s time."Buharija, 4480; Ebu Davud, 4102.
 
Ono što se misli pod akhtemernne je pokrivanje lica, kao što je Hafiz ibn Hadžer rekao u Fethu-l-Bariju, 8/490.
 
Prenosi od Um Seleme da je rekala: "Kada su riječi (ajet): '…i neka vela svoja spuste na džujubihinne (tj. svoja tijela, lice, vrat i grudi) (Prijevod značenja En-Nūr, 24:31)' bile objavljene, žene ensarija su izašle napolje kao da su vrane na njihovim glavama zbog njihovih ogrtača." Ebu Davud, 4101; Šejh Albani ga je ocijenio sahihom u Sahih Ebi Davud.
 
Bez sumnje mnoge od žena muhadžira i enrasija su bile poznate po tome da su bile lijepe, ali niko nije ni pomislio da se ovaj propis odnosi samo na njih a ne i na ostale.
 
Ovi hadisi pokazuju da su žene muhadžira i ensarija pokorile naredbi da pokriju lica i da to nisu razumile u kontekstu da je to samo za one koje su lijepe.
 
Učenjaci su objasnili da je ovaj propis općenit, tj. da se odnosi na sve žene.
 
U komentaru ajeta 'neka spuste haljine svoje niza se' El-Džessas el-Hanefi, rahimehullahu te'ala, je rekao:
"Ovaj ajet ukazuje da naređeno mladim djevojkama da pokriju svoje lice pred strancima (onima koji joj nisu mahrem) i da budu čestite kada izlaze napolje, da nebi oni koji imaju bolesna srca dobili neku nadu kada ih vide."
 
Ahkamu-l-Kur'an, 5/245.
 
Ibn Džezi' el-Kelbi el-Maliki, rahimehullahu te'ala, je rekao:
"Žene arapa su otkrival svoja lica kao što to rade robinje, što je bio poziv muškarcima da ih gledaju. Pa im je Allah naredio da se pokriju sa svojim džilbabima i da njima pokriju i svoja lica."
 
Et-Teshil li 'Ulumi-l-Tenzil, 3/144.
 
Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu te'ala, je rekao:
"Nije dozvoljeno za ženu da otkrije svoje lice onda kada je mogu vidjeti oni kojoj joj nisu mahrem. Oni koji imaju vlast moraju naređivati ono što je dobro i zabranjivati ovo zlo i ostala zla. Ko god se ne pokori treba biti kažnjen na način da se toka okani (od ponavljanja činjenja toga)."
 
Medžmu'u-l-Fetava, 24/382.
 
Sujti, rahimehullahu te'ala, je rekao:
"Ovaj ajet o hidžabu se odnosi na sve žene i koji ukazuje da im je obaveza da pokriju svoje glave i lica."
 
'Avn el-Me'abud, 11/106.
 
Također pogledajte pitanje pod brojem 13646.
 
A Allah najbolje zna.
 
Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/47569

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close