Da li ste znali (5 dio)

Priredio: Elvedin Pezić 1- Da li ste znali da je šejh Albani dobrim-hasen-smatrao hadis kojeg je zabilježio imam Ebu Davd u svom Sunenu, br.2194, od Ebu Hurejre r.a da je Allaov Poslanik kazao: “Tri stvari su ozbiljnost bez razlike da li su rečene u šali ili u zbilji; brak, razvod, povratak supruge.“ Na osnovu ovog hadisa većina islamskih pravnika je smatrala da spomenute stvari se dešavaju bez razlike da li bile izrečene u šali ili zbilji. (Pogledaj: Hašijetu Er-revda' El-murbia' od Ibn Kasima)

2- Da li ste znali da šejh Albani daif-slabim-ocjenio hadis kojeg je zabilježio imam Ebu Davud u svom Sunenu, br.2178, od Ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik kazao: “Najmrža halal-dozvoljena-stvar Alahu je razvod braka.“3- Da li ste znali da je šejh Albani vjerodostojnim-sahih ocjenio hadis kojeg je zabilježio imam Tirmizi u svome Sunenu, br.2268, od Ebu Hurejre r.a da je Allahov Poslanik kazao: “Vi živite u vremenu-zemanu- u kojem ko ostavi desetinu onoga što mu je nareðeno propast će- biti će uništen-, zatim će doći vrijeme u kojem ko bude radio desetinu onoga što mu je nareðeno uspjet će.“(Pogledaj: Silsiletu El-Ehadis Es-Sahiha br.2510)

4- Da li ste znali da je Stalnoj komisiji za fetve u Saudiskoj Arabiji postavljeno pitanje (br.19042, 26 tom-39 str.): « Je li tačno da je Ebu Bekr r.a. otrovan (da je umro od otrova)?» Odgovor: «Islamski historičari se razilaze kada je u pitanju razlog smrti Ebu Bekra r.a., te su spomenuli nekoliko razloga, a jedan od njih je otrov. Kao što je spomenuto u knjizi (Er-Rijadu En-Nedira) od Muhibba Et-Taberija ili u knjizi (El-Isabe) od Hafiza ibn Hadžera i drugim knjigama. A Allah najbolje zna.» Fetvu potpisali: Abdu-l-Aziz ibn Baz, Abdu-l-Aziz Ali Šejh, Abdullah ibn Gudejan, Salih El-Fevzan, Bekr Ebu Zejd.5- Da li ste znali da je Stalnoj komisiji za fetve u Saudiskoj Arabiji postavljeno pitanje (br. Fetwe:10896, 26 tom, 39 str.): «Da li je vjerodostojna predaja da je Omer r.a. javno učinio hidžru?» Pa su spomenuli spomenutu predaju i ko je bilježi, i kazali na kraju : “Ova predaja nije nam poznata sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.“ Fetvu potpisali; Abdu-l-Aziz bin Baz, Abdu-r-Rezak El-Afifi, Abdullah ibn Gudejan.6- Da li ste znali da hadis kojeg učenjaci često navode kao primjer za mutevatir hadis “Ko svjesno slaže na mene neka pripremi sebi mjesto u vatri“, da ovaj hadis, po nekim učenjacima, od Allahovog Poslanika prenosi dvije stotine ashaba, da je to rijedak ili jedini hadis kojeg od Allahovog Poslanika prenose sva desetorica ashaba kojima je obećan Džennet. I, da nije poznat hadis kojeg veći broj ljudi prenosi od Allahovog Poslanika od ovog hadisa.( Za dodatne mnoge koristi pogledaj: Komentar Muslimove zbirke hadisa od imama Newewija 1-tom, 70 str.)7- Da li ste znali da šejhu-l-islam Ibn Tejmijje u svojim fetwama ( 7 tom,507str.), kada govori o Murdžia'tu El-Fukafa, o tome kako je ulema žestoko kritikovala te stavove, kaže na kraju:“ Ne znam nekog od uleme da ih je proglasio nevjernicima, čak šta više oni imaju jednoglasan stav da oni zbog toga nisu nevjernici.“ (Za dodatne mnoge koristi pogledaj: El-Kaderijetu we El-Murdžia'tu od Nasir Abdu-l-Kerim El-A'kl 115 str. Ili fetwe šejhu-l-islam 7 tom,507 str.)8- Da li ste znali da imam Ez-Zehebi (autor poznatog djela u kojem spominje biografije ljudi od ashaba pa do vremena u kojem je živio; Sijer e'alam En-Nubela), kada bi govorio o nekom ko je bio murdžija, to ga nebi spriječilo da spomene sve njegove dobre osobine. Primjera radi, kada govori o Abdul-l-Azizu ibn ebi Rawwadu kaže: “Imao je Ibn ebi Rewwad mnogo dobrih osobina, ali je bio murdžija.“ Takoðer, kada govori o Šebabi ibn Sewwaru kaže: “Bio je jedan od velikih imama, osim što je bio murdžija.“( Pogledaj za dodatne mnoge koristi: El-Kaderijetu we El-Murdžia'tu od Nasir El-Akla 112,114 str.)9- Da li ste znali da velik broj ljudi pogrešno shvata hadis kojeg su zabilježili Buharija i Muslim od El-Mikdada ibn Es-Sveda r.a. da je rekao: „Kazao sam, obraćajući se Allahovom Poslaniku, alejhi selam: «Šta misliš da sretnem nevjernika, pa se sukobimo sa sabljama, pa mi osiječe ruku sabljom, pa se skloni od mene za drvo, i kaže ´ja sam prihvatio Islam Allaha radi´, da li da ga ubijem?» Nakon što je izgovorio te riječi, Poslanik je rekao: «Ne čini to.» Pa sam kazao: «O, Allahov Poslaniče, odsjekao mi je ruku, a zatim je to kazao.» Pa mi je kazao: «Ne čini to, ako ga ubiješ, on će biti na tvom stepenu prije nego si ga ubio, a ti ćeš biti na njegovom stepenu prije nego je rekao te riječi.» Koliko je ljudi koji shvataju ovaj hadis na način da to znači da ga je ubio, on bi postao (ono što je on bio) nevjernik? A ispravno shatanje ovog hadisa je, da ga je ubio njegova krv postaje halal zbog bespravnog ubistva muslimana kao što je i krv ubijenog bila halal prije nego prihvatio Islam.( Pogledaj: Rijadu-s-Salihin sa opaskama i izvedbom hadisa od Šuajba Arnauta, br.392, 152 str.)10- Da li ste znali da je ashab koji se zvao Hakim ibn Hizam r.a. imao osobenost i karakteristiku koju nije imao niti jedan drugi ashab, a to je da je roðen u Kabi, i da ga je Allah počastio dugim životom pa je živio šezdeset godina u džahilijetu i šezdeset u islamu.(Pogledaj za dodatne mnoge podatke koji se vezuju za ovog ashaba: El-Isabe od hafiza Ibn Hadžer, 1 tom-348 str.)

minber.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close