Da li su muktedije dužne učiti fatihu na rekatima na kojima imam uči u sebi?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

U namazima koji imaju treće i četvrte rekate, da li su muktedije dužne učiti fatihu na tim rekatima, po Hanefijskom mezhebu? Po tom pitanju, negdje sam pronalazio da nam je dužnost učiti jer ne klanjamo da bismo "šutili" već da bismo iskazivali zahvalu i sjećanje na Allaha, s.w.t., a na drugim mjestima da je potrebno da ništa ne učimo.

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Muktedije ne uče Fatihu na trećem i četvrtom rekjatu kao ni na prethodna dva, jer je kiraet imama i njihov kiraet, kako se navodi u jednom hadisu. To je stav učenjaka hanefijskog mezheba.