Da li su umrli svjesni posjete živih i njihovog selama?

Poglavlje iz knjige: KNJIGA O DUŠI, Ibn Kajjim El-Džewzi, Izdavač: Novi Kevser, Sarajevo, 2003. god. 
Ibn 'Abd el-Berr kaže: "Od Poslanika se, vjerodostojnom predajom, prenosi da je rekao: 'Nijedan musliman ne prođe pored kabura1 svoga brata kojeg je poznavao na dunjaluku2 i nazove mu selam, a da mu Allah ne povrati dušu da mu selam uzvrati!"

U sahihima Buharije i Muslima3 mnogobrojnim predajama se prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.w.s.,4 naredio da se šehidi Bedra pokopaju u jedan mezar i da je zatim stao iznad njih i počeo ih dozivati po imenima: "Jeste li se uvjerili da je istinito ono što vam je obećao vaš Gospodar?! Ono što je meni obećao, ja sam našao istinitim!" Na to mu je Omer5 – Bog njime bio zadovoljan! – rekao: "Božiji Poslaniče, kako to da se obraćaš onima koji su već mrtvi?!" "Tako mi Onoga koji me s Istinom posla", odgovorio mu je Poslanik, "ovo što govorim vi ništa bolje ne čujete od njih, samo što oni nisu u stanju odgovoriti!" Od Poslanika se, također autentičnom (sahih) predajom, prenosi hadis6 u kojem se kaže "da umrli čuje bahat obuće onih koji su ga ispraćali, kada odlaze od njega". Poslanik, s.a.w.s., je propisao svome ummetu da "kada nazovu selam stanovnicima kabura, to učine na način na koji se obraćaju živima; da reknu: Es-selamu `alejkum, dare qawmin mu'minin (Mir neka je na vas, kućo naroda vjerničkog!)."
Prema tome, radi se o obraćanju nekome ko čuje i razumije govor. U protivnom, ono ne bi imalo smisla i bilo bi nesuvislo, poput obraćanja nečemu nepostojećem i neživom. Prvi muslimani se o ovom pitanju nisu razilazili. Brojne su predaje od njih u kojima stoji da je umrli svjestan posjete živog, i da joj se obraduje. Ebu el-Dunja, u svojoj knjizi Kitab el-qubur – poglavlje 'Umrli su svjesni posjete živih' – kaže: "Od `Aiše7 – Bog njome bio zadovoljan! – prenosi se da je Božiji Poslanik, s.a.w.s., rekao: 'Nijedan čovjek ne posjeti mezar svojega brata i ne posjedi kod njega, a da mu se ovaj ne obraduje i ne uzvrati mu (selam, govor), sve dok ne ustane!" Od Ebu Hurejre8 se prenosi da je rekao: "Kada čovjek prođe pored kabura svog brata kojeg je poznavao i nazove mu selam, ovaj mu selam uzvrati i prepozna ga. Ako pak prođe pored kabura nekog koga nije poznavao i selam mu nazove, ovaj mu uzvrati na selam!" 

Pričao nam je Muhammed ibn el-Husejn, pozivajući se na Jahju ibn Bistama el-Asgara, a ovaj na Musme'a, kojem je čovjek iz porodice `Asima el-Džahderija ispričao sljedeće: "Usnio sam `Asima el-Džahderija dvije godine nakon njegove smrti. `Zar ti nisi umro?!', upitao sam ga. 'Jesam, naravno!', odgovorio je. `Pa gdje se sada nalaziš?', pitao sam. `Bogami, u jednom od džennetskih perivoja', kazao je. 'Moji prijatelji i ja se, svakog četvrtka navečer, i petkom ujutro, sastajemo kod Bekra ibn `Abdullaha el-Mezenija i tu primamo vijesti o vama!' 'Vaša tijela ili vaše duše?', upitao sam. 'Da si ti živ i zdrav', kazao je on, `tijela naša je još davno pojela truhlež, sastaju se naše duše!' `A znate li za naše posjete vama?', priupitao sam. 'Da, znamo', odgovorio je. `Saznajemo za njih petkom navečer i subotom do izlaska Sunca!' `Zašto samo tada, a ne i ostalim danima?', pitao sam. 'Zbog odabranosti petka i njegova značaja', rekao je." 

Pričao nam je Muhammed ibn el-Husejn, pozivajući se na Bekra ibn Muhammeda, kojem je Hasan el-Qassab ispričao ovo: "Sa Muhammedom ibn Wasl'om svake sam subote u rano jutro odlazio do El-Džebbana9 i tamo smo stajali nad kaburima, nazivali im selam i za njih Allahu upućivali dove, a zatim odlazili. 
Jedanput sam mu rekao: `Što subotu ne bi zamijenio za ponedjeljak?' 'Saznao sam', rekao mi je, `da umrli znaju za svoje posjetioce petkom, te dan prije i dan poslije toga".
Pričao mi je Muhammed, prenoseći od `Abd el-Aziza ibn Ebbana koji mu je rekao: Sufjan el-Sewri nam je jedanput kazivao: "Čuo sam da je El-Dahhak rekao: 'Ko posjeti kabur subotom prije izlaska sunca, umrli će znati za tu njegovu posjetu!' Kad je upitan iz kojeg to razloga, odgovorio je: 'Zbog značaja koji ima petak". Pričao nam je Halid ibn Haddaš, pozivajući se na Dža`fera ibn Sulejmana, a ovaj na Ebu el-Tejjaha, koji je rekao: "Mutrif je ranim jutrom kretao na put, dok bi petkom putovao noću. `Čuo sam Ebu el-Tejjaha', kaže Dž`afer, 'kada je rekao: – Mi smo saznali da mu se pred njim osvjetljavao put kojim je išao. Jedne noći je, prilazeći na konju jednim mezarlucima, ugledao stanovnike mezarova kako sjede na svojim kaburovima. "Eto Mutrifa, dolazi i ovog petka!", govorili su. "Zar i vi znate da je petak?!", upitao je on. "Znamo", rekli su. "I znamo šta u tom danu ptice govore!" "Šta govore?!", upitao je. "Govore: selam, selam!" Pričao mi je Muhammed ibn el-Husejn, pozivajući se na Jahju ibn ebu Bekira, kome je El-Fadl ibn Muweffeq ibn Hal Sufjan ibn 'Ujejne ispričao sljedeće: "Kad mi je umro otac, puno sam tugovao za njim. Svakoga dana sam išao na njegov mezar, a onda sam neko vrijeme prestao. Kad sam mu potom ponovo otišao, dok sam sjedio pored njegova kabura savladao me je san i ja sam zaspao. Usnio sam kao da se mezar mojega oca otvorio a on kao da sjedi dole u njemu, umotan u ćefine, mrtvačkog izgleda. Vidjevši ga takvog, počeo sam plakati. 'Sine', rekao mi je, šta te to spriječilo da mi te tako dugo nema?' `Zar ti znaš za moj dolazak?!', upitao sam. 'Znao sam za svaki tvoj dolazak', rekao mi je. 'Kad god si mi došao, uvijek sam ti se obradovao i s tobom bio u društvu. Tvojoj dovi su se radovali i ovi oko mene!' Nakon toga sam vrlo često odlazio kod njega". 

Pričao mi je Muhammed, kojem je pričao Jahja ibn Bistam, a njemu Osman ibn Sewda el-Tawafi; kaže: "Njegova majka je bila izrazito pobožna žena, do te mjere da su je zvali kaluđericom. Kad je bila na samrti, podigla je glavu prema nebu i rekla: 'O djela moja pohranjena – uzdanice moja u životu i nakon smrti moje – nemojte me izdati u času smrti i nemojte me ostaviti samu u kaburu!' Potom je umrla, a ja sam svakog petka odlazio kod nje, upućivao za nju dovu, molio joj za oprost, njoj i ostalima u mezarluku, a onda mi je jednom izišla na san. 'Kako si, majko?', upitao sam je. 'Sine', kazala je, 'smrt sa sobom donosi teškoću golemu, no ja se, Bogu hvala, nalazim u lijepom boravištu: miomirisom se prekrivamo i na brokat i kadifu se naslanjamo – tako sve do Dana u kojem ćemo proživljeni biti!' 'Treba li ti nešto?', upitao sam je. 'Treba', rekla je. `Nemoj nas prestati posjećivati i za nas dove10 upućivat, jer se ja, doista, svakoga petka obradujem tvome dolasku, kad god se pojaviš otud od svojih. Meni tad reknu: Kaluđerice, eto ti opet ide tvoj sin!, i ja se obveselim, a obraduju se i svi ovi umrli oko mene!" Pričao mi je Muhammed ibn `Abd el-'Aziz, prenoseći od Bišra ibn Mensura: "U vrijeme kad je harala kuga, jedan čovjek je često posjećivao El-Džebban i tu klanjao dženaze umrlima. Kada bi pala noć, on bi se zaustavljao na ulazu u mezarluke i govorio bi: 'Neka vam Allah bude drug u vašoj samoći i neka se smiluje vašoj usamljenosti; neka prijeđe preko ružnih postupaka vaših i neka primi dobra djela vaša!', i nikada ništa više nije dodavao na te riječi. Jedne noći sam', pričao je taj čovjek, 'bio zašao u noć te sam se odmah zaputio svojoj kući, ne otišavši do mezarluka da im uputim dovu kako sam to običavao činiti. Kad sam te noći zaspao, u snu sam ugledao mnoštvo ljudi – došli kod mene! 'Ko ste vi?!', upitao sam. `Šta trebate?' 'Mi smo iz onog tamo mezarluka!', rekli su. 'Navikao si nas na poklon koji si nam darivao kad bi se vraćao svojima!' 'Koji poklon?!', upitao sam. 'Dove koje si upućivao za nas', kazali su. 'Onda ću to nastaviti činiti i dalje', kazao sam i to više nikad nisam prestao raditi!" 

Muhammed mi je pričao, kazujući ono što je čuo od Ahmeda ibn Sehla, on od Rušda ibn Sa'ada, a ovaj od jednog čovjeka koji je čuo Jezida ibn ebu Hubejba, da je Sulejm ibn `Umejr prolazio pored nekog mezarluka, a izrazito ga je mučila potreba za malom nuždom. Prijatelji su mu rekli: `Što ne skreneš u mezarluke i tamo ne obaviš nuždu u nekoj od rupa!', na šta je on zaplakao, rekavši: `Subhanallah! Allaha mi, stidim se mrtvih isto kao što se stidim i živih!" Dakle, da umrli nisu toga svjesni, on ih se ne bi stidio. Povrh toga, umrli je upoznat s djelima svoje žive braće i rođaka. Abdullah ibn el-Mubarek kaže: "Sewr ibn Jezid, prenoseći od Ibrahima, a ovaj od Ebu Ejjuba, kazao mi je sljedeće: `Djela živih predočavaju se umrlima, pa kada ugledaju dobro djelo, obvesele se i obraduju, a kada ugledaju ružno, pokuđeno, reknu: `Bože, povrati ga!" Ebu el-Dunja spominje da je Ahmed ibn ebu el-Hawari rekao: "Pričao mi je moj brat Muhammed kako je `Ubad ibn `Ubad došao kod Ibrahima ibn Saliha. 'Reci mi nešto!', rekao mu je. `Posavjetuj me!' `Čime da te posavjetujem, Bog te pomogao!', odgovorio mu je ovaj. 'Saznao sam da se djela živih predočavaju njihovim umrlim rođacima. Sad, eto, pogledaj kakva su ti djela koja se pokazuju Poslaniku, s.a.w.s.!' Ibrahim se tada tako rasplakao da su mu suze kvasile bradu!"
Ibn ebi el-Dunja kaže: "Pričao mi je Muhammed ibn el-Husejn, prenoseći od Halida ibn 'Amra el-Emewija, kojem je Sadeqa ibn Sulejman el-Dža`feri ispričao sljedeće: 'Bio sam izrazito silan čovjek, pa kada mi je umro otac povratio sam se i pokajao, no jedanput sam napravio veliki prijestup. Utom sam usnio oca. 'Sine', rekao mi je. 'Kako je moja radost bila golema zbog tebe! Predočavana su nam tvoja djela, pa smo ih mi usporedivali s djelima dobrih ljudi. Ovoga puta sam se, međutim, veoma zastidio. Nemoj me sramotiti među ovim umrlim oko mene!' On je bio moj susjed u Kufi i ja sam ga, nakon toga, ponekad čuo kako u rano jutro izriče dovu: `I molim Te za pokajanje nakon kojeg povratka u grijeh više neće biti, o Ti koji popravljaš dobre, koji upućuješ zabludjele, koji si najmilostiviji!" Ashabi11 su nam na ovu temu ostavili mnoge predaje. 
Neke Ensarije,12 rođaci `Abdullaha ibn Rewahe,13 govorili su: "Bože, utječem Ti se od onog djela koje će me osramotiti kod `Abdullaha ibn Rewahe!" Govorili su to nakon što je `Abdullah poginuo kao šehid. Ovdje je dovoljna i sama činjenica da se onaj koji posjeti umrloga zove 'posjetilac'. Bilo bi, naravno, pogrešno ovako ga nazivati da posjećeni nije svjestan njegove posjete. Također se ne može reći: 'posjetio ga je', ukoliko ovaj ne zna za njegovu posjetu. To je sasvim razumljivo kada je riječ o posjećivanju i općepriznato je kod svih naroda. Isti je slučaj i s pozdravljanjem umrlih. Pozdravljati nekoga ko toga nije svjestan i koji ne osjeća prisustvo onoga koji pozdravlja, je apsurdno. Poslanik, s.a.w.s., podučio je svoj ummet da, kada posjete kabure, reknu: "Selamun `alejkum ehled-dijar mine-l-mu'minine we-l-muslimine we inna in ša'allah bikum lahiqunn. Jerhamullahu-l-mustaqdimine minna we minkum we-l-muste'hirine. Nes'elullahe lena we lekumu-l-`afijeh!" (Mir neka je na vas, o stanovnici ovih kabura! I mi ćemo se, ako Bog da, vama priključiti. Neka se Allah smiluje i našim i vašim precima, kao i potomcima! Molimo Ga za oprost, i nama i vama!) Ovaj selam, ovaj govor i obraćanje, upućuje se prisutnom, koji čuje, govori, razumije i uzvraća, svejedno što ga živi ne može čuti. Kada neko stupi u namaz u njihovoj blizini (u blizini mrtvih, op. prev.), oni ga posmatraju, znaju za njegov namaz i zavide mu na tome. Jezid ibn Harun kaže: "Pričao nam je Sulejman el-Tejmi, prenoseći od Ebu Osmana el-Nehdija, da je Ibn Sas jedanput izišao da isprati neku dženazu, a na sebi je imao lahku odjeću, te se tako zaustavio kod nekog kabura. 'Tu sam', kaže on, `klanjao dva rekata namaza, a onda se naslonio na mezar. Srce mi je, Allaha mi, bilo budno kad sam iz kabura čuo glas: `Bježi od mene i ne uznemiravaj me! Vi radite, ali nemate znanja, dok mi znamo, ali nismo u stanju raditi. Volio bih ta tvoja dva rekata namaza, nego imati to i to…!" Znao je, dakle, da se čovjek naslonio na mezar i da je tu obavio namaz! 

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close