Dobročinstvo prema bračnom drugu

Svevišnji Allah rekao je: „I Allahu obožavajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i bračnom drugu, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.“ (Prijevod značenja En-Nisa’, 36)

Alija b. Ebi Talib, Ibnu Mes'ud, Ibnu Ebi Lejla, Ibrahim en-Neha'i rekli su: „Es-sahibu bil-dženb je supruga.“ (Pogledaj: Tefsir Taberi, 5/81; El-Muharrer el-vedžiz, 2/51; Et-Teshil li ‘ulumil-tenzil, 1/141; Šu'abul-iman, 1/128.)

U plemenitom ajetu naređuje se činjenje dobročinstva ovim spomenutim kategorijama: roditeljima, rođacima, jetimima, siromasima, bližnjim i daljnim komšijama, bračnom drugu i putniku-namjerniku. Pa, ukoliko se naredba na dobročinstvo usmjeri prema muškarcu tada se pod bračnim drugom spomenutim u ajetu misli na suprugu, dok, ukoliko naredba bude usmjerena ka supruzi, tada se pod bračnim drugom misli na supruga muškarca. (Tefsir Ibnu Kesir, 1/656. Pod komšijma daljnim misli se i na židove i kršćane.)

Ibnu Hazm, rahmetullahi alejh, rekao je: „Allah, subhanehu ve te'ala, ugradio je u svim dušama –i pored njihovog razlikovanja- dobročinstvo prema spomenutim kategorijama i šerijatski tekstovi to uveliko pojašnjavaju … Tako dobročinstvo prema komšiji je ne uznemiravati ga, činiti mu dobro, susretati ga vedra i prijazna lica, štiti ga od nasilnika. Sličan slučaj je i sa bračnim drugom. A što se tiče odgoja i popravka supruge, vođenje brige o njoj, pa, Uzvišeni Allah je propisao, učinio obaveznim izdvajanje na nju, pribavljanje joj odjeće, stana, iako ona bila bogatija od supruga.“ (Pogledaj: „Muhalla“, 10/108)

Oporuka na brigu o ženama došla je u brojnim časnim hadisima. Od tih hadisa jeste i hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: „Oporučujem vam dobro prema ženama, jer su, uistinu, one stvorene od rebra.“ (Buharija, 3331)

Također, Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao je: „A zar da ne činite dobro ženama?! Uistinu su one vama potčinjene i ponizne.“ (Tirmizi, 1196; i kaže: „Hadis je hasenun-sahih.“ Šejh Albani, rahmetullahi alejh, kaže: „Prenosioci su pouzdane osobe, prenosioci Buharije i Muslima, izuzev prenosioca Sulejmana b. Amra. Ibnul-Kattan kaže: ‘Nepoznatog je stanja.’ Ibnu Hibban ga je spomenuo u „Sikatu“, 1/70. Međutim, svjedoči mu hadis Ebu Harre er-Rikašija kojeg bilježi Ahmed, 5/72-73, tako da je hadis sa svim putevima kojima je došao, ako Bog da, hasen-dobar hadis.“ Pogledaj: „Irvaul-galil, 7/96)

Također, oporuka na poštivanje muža došla je u brojnim hadisima. Tako se od Husajna b. Mihsana prenosi da je njegova tetka otišla do Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, zbog nekakve svoje potrebe, pa kada ju je ispunila, Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, je upita: „Imaš li muža?“ „Da“, odgovori. „Kakva si prema njemu?“-ponovo je upita Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, a ona odgovori: „Ne prestajem mu biti poslušna i u službi osim u onome što nije u mojoj mogućnosti.“ Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, dodade: „Gledaj na kakvom si mjestu kod njega (pazi kako se ponašaš prema njemu), jer je, uistinu, on ili tvoj Džennet ili tvoja Vatra.“ (Ibnu Ebi Šejbe, Ahmed, Taberani, Nesa'i u „Išretun-nisa'“, Ibnu Sa'd, Ibnu Ebi Dunja. Šejh Albani za hadis kaže da je vjerodostojan. Pogledaj: „Adabuz-zefaf, 1/213)

U ovom hadisu jasno se spominje pravo muža kod svoje supruge.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close