Dova nakon buđenja iz sna

Elhamdu lillahi l-lezi ahjana ba ‘ de ma ematena ve ilejhi n-nušur.

Hvala Allahu koji nas oživi nakon što nas „umrtvi“, i Njemu se konačno sve vraća.