Dva rekata koja brišu grijehe

Zahvala pripada Allahu, dželle še'nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.
Humran, rhm, prenosi od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je uzeo abdest perući svoje organe po tri puta, a zatim rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se isto ovako abdesti, a zatim je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ko se abdesti kao što sam se ja sada abdestio, a zatim ustane i klanja dva rekata, skrušeno bez nepotrebnog razmišljanja, biće mu oprošteno ono što je predhodilo od grijeha.'” Hadis su zabilježili imami Buhari (br. 159) i Muslim (br. 537) u dva Sahiha.

Slično je prenjeo Ebu Derda'a, radijallahu anhu, od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko se abdesti, pa upotpuni svoj abdest, zatim ustane i klanja dva ili četri rekata, skrušeno i lijepo čineći zikr, a zatim zatraži oprosta od Allaha, biće mu oprošteno.”
Hadis je zabilježio imam Ahmed u Musnedu (br. 26906) s dobrim (hasen) lancem prenosilaca. Svi prenosioci ovog hadisa su pouzdani osim Kesira et-Tufavijja, za kojeg je Ibnul-Kattan, rhm, rekao da je nepoznat, ali je Hafiz Ibn Hadžer, rhm, pobio tu tvrdnju i pojasnio da je poznat i pouzdan. (Vidi: Lisanul-mizan, 2/312)

Hafiz Ibn Hadžer, rhm, kaže: “Pod skrušenošću koja se spominje u hadisu misli se da čovjek ne razmišlja o onome što je u stanju da prekine od misli (vezanih za dunjaluk i sl.), a ono što čovjeka napada u namazu od strahova ili vesvesa, i nije u mogućnosti da to otkloni od sebe, ne ulazi pod spomenuto u hadisu i biva oprošteno klanjaču.” (Fethul-Bari, 1/341)

Slično njemu rekao je i imam Nevevi, rhm. (Vidi: El-Minhadž, 3/107)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao Bilalu, radijallahu anhu, nakon sabah namaza: “O Bilale, obavjesti me o svome djelu u islamu za kojeg se najviše nadaš kod Allaha, jer sam, doista, čuo kuckanje tvojih nanula u džennetu?” Bilal, radijallahu anhu, reče: “Nisam uradio djelo, za koje se više nadam, od toga da se nikada nisam očistio za namaz, u bilo kojem satu, u noći ili danu, a da nisam sa tom čistoćom (abdestom) klanjao ono što mi je bilo propisano i olakšano da klanjam.”
Hadis su zabilježili imami Buhari (br. 1149) i Muslim (br. 6274) u dva Sahiha.

U drugoj predaji navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao Bilala, radijallahu anhu, kako ga je pretekao u Džennet i da je čuo zvuk njegovih nanula u Džennetu. Pa je Bilal, radijallahu anhu, rekao: “O Allahov Poslaniče, nisam nikada proučio ezan a da nisam klanjao dva rekata, niti me je ikada zadesila nužda a da se nisam abdestio nakon nje i klanjao dva rekata Allahu, Uzvišenom.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to reče: “Radi njih!”
Hadis su zabilježili Ahmed (br. 22427), Tirmizi (br. 3689), Ibn Huzejme (br. 1138) i Hakim (br. 5296) od Burejde b. el-Husajba, radijallahu anhu. Hadis je vjerodostojan kao što tvrde Tirmizi, Hakim, Albani i drugi. (Vidi: Ta'likur-ragib, 1/99)

Islamski učenjaci se razilaze po pitanju ovog namaza, da li je pritvrđeni sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili samo pohvalna radnja.

Imam Nevevi, rhm, je rekao: “U hadisu je podsticaj na obavljanje dva ili više rekata nakon abdesta i to je potvrđen sunnet od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (El-Minhadž, 1/107)

Hafiz El-‘Ajni, rhm, ističe: “Ovaj namaz je od pohvalnih radnji, osim kod šafijskih učenjaka koji kažu da je pritvrđeni sunnet.” (Šerhu Sunnen Ebi Davud, 1/286-287)

Ako bi čovjek, nakon abdesta, obavio obavezni namaz, ili tehijjetul-mesdžid, ili neki drugi od pritvrđenih namaza, ispunjavajući spomenute uslove u hadisu, postigao bi spomenutu nagradu, a Allah, dželle še'nuh, najbolje zna.
(Vidi: En-Nevevi, El-Minhadž, 1/107; Ibn Usejmin, Šerhul-mumti'a, 7/69)

hfz. prof. Amir Smajić
izvor: www.ehlus-sunne.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close