Džehennem ima sedam vrata

Kaže Allah, dželle še’nuhu u 43. i 44. ajetu Sure El-Hidžr:

Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti,(44) On ima sedam kapija i kroz svaku će određen broj njih proći.

Komentirajući citirane ajete Ikrime je rekao: ‘’To znači da džehennemska vatra ima sedam slojeva.’’

A Katade je za isti ajet rekao: ‘’Tako mi Allaha, to su stepeni ili slojevi na temelju njihovih djela koja su radili.’’

U hadisu stoji da se džehennemska vrata otvaraju svaki dan sredinom dana dok ih ne nastane stanovnici džehennema. Prenosi se da je Habab ibn Eret vidio čovjeka koji je klanjao u sred dana, pa mu je to zabranio rekavši da je to trenutak kada se otvaraju džehennemske kapije i to je odušak džehennema dok ne bude naseljen svojim stanovnicima.

Džehennem se nalazi ispod sedmog sloja Zemlje, u Sidžinu, a to je najniži i najtješnji sloj, za razliku od Dženneta koji je na najuzvišenijem i najprostranijem mjestu.

Džehennemski slojevi su: Džehennem, Leza, El-Hutama, Es-Seir, Sekar, El-Džehim, El-Havije.

1. Džehennem:

Allah, dželle še’nuhu, kaže u 13. i 14. ajetu Sure Et-Tur:

Na dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti!(31) Ovo je vatra koju ste poricali.(32)

Dakle, toga Dana će poricatelji Allahove istine biti pozvani u džehennem i biće u njega strmoglavljeni.

2. Leza (Buktinja):

Ovaj termin spominje se u 15. i 16. ajetu Sure El-Me’aridž:

Nikada! Ona će buktinja (Leza) sama biti,(15.) ona će udove čupati.(16)

To je braćo i sestre vatra koja će spržiti sve što se pred njom nađe, a tijelo ljudsko će se u njoj raspadati.

3. El-Hutama (Vatra razbuktana):

Ovo ime Džehennema spomenuto je u ajetima 4. – 9. Sure El-Humeze:

A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u džehennem Hutamu!(4) A znaš li ti šta je Hutama?(5) Vatra Allahova razbuktana,(6) koja će do srca dopirati.(7) Ona će iznad njih biti zatvorena,(8) plamenim stubovima zasvođena.(9)

Džehennemska vatra nazvana je El-Hutama, jer ona u potpunosti uništava ono što u nju upadne. To je vatra koja će dopirati do ljudskih srca i proizvoditi nepodnošljiv bol. Iznad džehennemlija će biti vatreni svod, a vrata džehennemska biće zaključana, tako da neće imati kuda pobjeći.

4. Es-Seir (Oganj razbuktali):

Allah, dželle še’nuhu, objavio je u 7. ajetu Sure Eš-Šura:

Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur’an, na arapskom jeziku, da bi opominjao Meku i one oko nje i upozorio na Dan kada će se skupiti – u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u Džennet, a drugi u Es-Seir (Džehennem).

Poruka ajeta je sljedeća: Kao što smo objavljivali poslanicima prije tebe, svakog od njih poslali smo narodu njegovom kako bi ih pozivali na jeziku koji razumiju i kako bi oni shvatili poziv i poruku. Tako isto tebi objavljujemo Kur’an, na čistom arapskom jeziku, da upozoriš stanovnike Meke i ostale ljude, i da ih upozoriš na Allahovu kaznu na Sudnjem danu, kada Allah sakupi sve narode da odgovaraju za svoja djela. To je Dan u koji nema sumnje i u tom Danu svako će dobiti što je zaslužio.

5. Sekar (Vatra koja ništa neće poštedjeti):

Ovaj termin spomenut je u ajetima 26. – 30., Sure El-Muddesir:

U Sekar ću Ja njega baciti,(26) a znaš li ti šta je Sekar?(27) Ništa on neće poštedjeti,(28) kože će crnim učiniti.(29) nad njim su devetnaest.(30)

Svaki čovjek će toga dana odgovarati za zalog koji mu je povjeren, a to je njegov život, osim sretnika kojima će knjiga njihovih djela biti data u desnu ruku. Oni će se osloboditi zaloga dobrim djelima na dunjaluku i oni će u Džennetu pitati jedni za druge. Tako i kada ih vide u džehennemu, upitaće ih šta ih je u Sekar odvelo. Oni će im odgovoriti da nisu bili vjernici koji su obavljali namaz, nisu pomagali slabe i siromašne, već su bili prijatelji i pomagači lažljivcima, izrugivali su se vjernicima i ismijavali se s vjerom, lažno su svjedočili, govorili su ono što nisu radili, nisu vjerovali u Sudnji dan i proživljenje, niti u nagradu i kaznu dok im smrt nije došla i onda su shvatili da su Allahovi poslanici donosili istinu, ali im je bilo kasno.

6. El-Džehim (Rasplamsala vatra):

U Suri El-Hakka, u ajetima 30. – 34. stoji:

Držite ga i u okove okujte,(30) zatim ga u vatri (El-džehim) pržite,(31) a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,(32) jer on u Allaha velikog nije vjerovao,(33) i da se nahrani nevoljnik nije podsticao.(34)

U predaji stoji da će čuvaru Džehennema biti rečeno: ‘’Uzmite ovog nevjernika, sindžirima mu vežite ruke na potiljak, zatim ga bacite u Džehim, da osjeti džehennemsku vrelinu i žestinu!

7. El-Havije (Džehennemski bezdan):

Ovo ime džehennema spominje se u ajetima 8. – 11. Sure El-Karia:

A onaj u koga njegova dobra djela budu lahka,(8) boravište će bezdan biti.(9) A znaš li ti šta će to biti?(10) Vatra užarena!(11)

Nezim Halilović Muderris

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close