Grijeh čijem je počiniocu Uzvišeni Allah objavio rat

Kamata je danas prisutna na svakom koraku i mnogi muslimani veoma lahko i često padaju u grijeh kamate, često iz neznanja ili nemara, što je pogubno i za njihov dunjalučki i za ahiretski život. Stoga ćemo u narednim redovima navesti argumente iz Kur’ana i sunneta koji ukazuju na pogubnost ovog grijeha.

Dokazi iz Kur’ana

“Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: ‘Kamata je isto što i trgovina.’ A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učine – bit će stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.” (El-Bekara, 275–276)

“O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostat će vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.” (El-Bekara, 278–279)

“O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići šta želite.” (Alu Imran, 130)

Hadisi koji govore o zabrani kamate

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klonite se sedam upropaštavajućih grijeha.” ”A koji su to grijesi, Allahov Poslaniče?”, upitaše. “Širk – pripisivati Allahu sudruga, sihr, ubiti osobu koju je Allah zabranio ubiti, osim u slučaju da za njeno ubistvo postoji opravdan šerijatski razlog, hraniti se kamatom, bespravno uzimati i trošiti imetak siročeta, bježati iz borbe kad se vojske sukobe i potvarati za blud čestite i nedužne vjernice”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Muttefekun alejhi: Buhari, 2766, i Muslim, 89.

Ibn Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga ko uzima kamatu, i onoga ko je daje, i njenog zapisničara i svjedoke koji budu pristuni njenom davanju, svi su oni isti.” Hadis bilježi Muslim, 1598.

Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:  “Kamata ima sedamdeset tri ogranka od kojih je najbezazleniji kao da čovjek bludniči sa svojom majkom.” (Ibn Madža, šejh Albani ga je ocjenio vjerodostojnim u više djela. Vidjeti: Sahihut-Tergib, 1851)

Abdullah b. Hanzala, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik kazao: “Kada čovjek svjesno pojede ono što je kupio za dirhem (srebrenjak) kamate, to je kod Allaha gore od trideset šest učinjenih zinaluka.” (Ahmed, šejh Albani ovaj hadis je ocjenio vjerodostojnim  u više svojih djela. Vijdjeti: Es-Sahiha, 1033)

Navedeni ajeti i hadisi ukazuju na pogubnost ovog grijeha i doista je čudno kako se ljudi olahko upuštaju u ovaj grijeh, čijem je počiniocu Uzvišeni Allah objavio rat.  Allahov Poslanik prokleo je kamatu i sve što se vezuje uz nju, ovaj grijeh ubrojan je u sedam upropaštavajućih grijeha, najniži vid kamate upoređen je sa spolnim odnosom sa rođenom majkom, i kda čovjek pojede ono što je kupio za samo jedan srebrenjak kamate, to je kod Allaha teže od trideset šest počinjenih bludnih radnji.

Braćo i sestre, ne budite od onih koji se upuštaju u ovaj teški grijeh! Da je za zabranu i pogubnost kamate naveden samo jedan od spomenutih dokaza, to bi bilo više nego dovoljno da čovjek i ne pomisli na kamatu.

minber.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close