Havd, vrelo Poslanika, s.a.v.s.

Allah, dž.š, će svog poslanika Muhammeda, s.a.v.s, na Sudnjem danu počastiti time što će mu biti dato ogromno i prostrano jezero čija je voda bjelja od mlijeka i slađa od meda, miris ugodniji od miska, a posude na njemu su poput zvijezda. Voda u njega dolazi iz rijeke Kevser, koju je Allah, dž.š, također poklonio svome Poslaniku, s.a.v.s, u Džennetu. Do njega će doći ummet Muhammeda,s.a.v.s, i ko se sa tog vrela napije samo jednom, nikad više neće ožednjeti.

Učenjaci se razilaze kad je u pitanju  mjesto gdje se to vrelo nalazi. Gazali i Kurtubi smatraju da se ono nalazi prije prelaska preko Sirat-ćuprije. Ovo dokazuje time da će neki koji budu pili sa njega, ipak, određen vremenski period proboraviti u vatri, a da se nalazi poslije Sirat-ćuprije ne bi mogli stići do njega.(Et-tezkire, Kurtubi,302)
Ibn Hadžer prenosi Buharijev stav da se vrelo Havd nalazi poslije Sirat-ćuprije, jer je Buharija naveo hadise o Havdu poslije hadisa o šefa'atu i poslije hadisa o postavljanju Sirat-ćuprije. Mišljenje koje zastupa Kurtubi je ispravnije, a ibn Hadžer izlaže dokaze o ova dva mišljenja u svom vrijednom djelu ”Fethul Bari”.

Hadisi koji se prenose o Havdu

Hadisi koji se prenose o Havdu su mutevatir hadisi, tj.na najvećem stepenu vjerodostojnosti i kod učenjaka u hadisu o njihovoj vjerodostojnosti nema nikakve sumnje, jer ih od Poslanika, s.a.v.s, prenosi više od 50 ashaba, a njihova imena navodi Ibn Hadžer el-Askalani. (Fethul Bari,11/468).
Ovdje ćemo napomenuti neke od tih hadisa, koje navodi Hatib et-Tibrizi u svom djelu ”Miškat”.
1.    Abdullah bin'Amr prenosi da je Poslanik s.a.v.s, rekao: ”Moj Havd je vrelo veliko koliko mjesec putovanja i okruglo je. Njegova voda je bjelja od mlijeka, a miris ugodniji od miska, posude na njemu su poput zvijezda na nebu. Ko se sa njega jednom napije, nikad više neće ožednjeti ” (mutefekun ‘alejhi)
2.    Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,rekao: ”Moj Havd je veći nego udaljenost Ejle (grad u Jordanu) od Adene. Bjelji  je od snijega i slađi od meda pomiješanog sa mlijekom. Posude na njemu su brojnije od zvijezda na nebu. Ja ću odvraćati neke ljude od njega kao što čovjek odvraća tuđe deve od svoga vrela”. Ashabi upitaše: ”Poslaniče, hoćeš li nas tada moći prepoznati”? Poslanik , s.a.v.s, odgovori:”Da. Imat ćete obilježja koje neće posjedovati nijedan drugi narod. Doći ćete mi lica bijelih i svijetlih od tragova abdesta” (bilježi Muslim).
3.     U jednoj drugoj njegovoj predaji od Enesa, Poslanik, s.a.v.s., kaže: ” Vidjet ćeš na njemu ibrike od zlata i srebra poput broja zvijezda na nebu”.
4.    U još jednoj njegovoj predaji od Sevbana se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s.,upitan o vodi njegovog vrela, pa je rekao: ”Bjelja je od mlijeka i slađa od tekućeg meda”.

Oni koji će stići do Havda i oni koji će biti spriječeni u tome

Preneseni su brojni hadisi u kojima nam Poslanik, s.a.v.s.,pojašnjava kome će se omogućiti da dođe do Havda, a ko će biti spriječen da se napije iz njega. Navest ćemo neke od tih hadisa koje spominje Ibn Esir u djelu ”Džami'u-l-Usul”:

1.    Bilježe Buharija i Muslim od Abdullah ibn Mes'uda koji prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s.,rekao: ”Ja ću prije vas doći na Havd. Pokazat će mi se jedna skupina vas i, kad krenem prema njima da ih preuzmem i povedem za sobom, bit će istrgnuti od mene. Ja ću reći: ‘Gospodaru, to su moji drugovi’, pa će se reći: ‘Ti ne znaš šta su oni uradili poslije tebe”’.
2.    Buharija i Muslim, također,prenose od Enesa ibn Malika da je Allahov Poslanik,s.a.v.s., rekao: ”Do Havda će doći neki od mojih ashaba. Kad ih ugledam i kad mi se približe bit će otrgnuti od mene, pa ću ja reći:’ Gospodaru, moji drugovi, moji drugovi’, pa će mi se reći: ‘Ti ne znaš šta su oni poslije tebe radili'“. U drugoj predaji stoji: ”Doći će neki ljudi iz moga ummeta…“,a na kraju tog hadisa:”…pa ću ja reći:'Daleko bio onaj koji je mijenjao vjeru poslije mene'“ (bilježe Buharija i Muslim)
3.    Njih dvojica prenose i od Ebu Hazima, a on od Sehla bin Sa'ada, koji prenosi da je čuo Allahovog Poslanika,s.a.v.s., kako kaže:” Ja ću prije vas stići do Havda. Ko do njega stigne i napit će se njegove vode, a ko se napije njegove vode- nikad više neće ožednjeti. Doći će i neki koje ja poznajem, i oni mene poznaju, a zatim će se staviti prepreka između mene i njih“. Ebu Hazim veli: ” Nu'man bin ebi ‘Ajjaš je čuo kako kako ljudima pripovijedam ovaj hadis pa me upitao:’ Jesi li čuo Sehla da baš tako kaže? Ja mu odgovorih:'Da’. On reče: ‘Ja sam čuo Ebu Se'da el-Hudrija kako na tvoju predaju dodaje da je Poslanik,s.a.v.s., rekao još: ‘Oni su moji drugovi’, pa će mu se reći: ‘ti ne znaš šta su oni poslije tebe radili’, a on će reći:'Daleko, daleko bio onaj ko je mijenjao moju vjeru'“ (bilježe Buharija i Muslim)

Kurtubi u svome djelu ”Tezkire” navodi neke od hadisa koje smo spomenuli, pa prenosi govor nekih učenjaka:”Svako ko se odmetne od Allahove,dž.š.,vjere ili u nju ubaci nešto sa čime nije zadovoljan Allah,dž.š., i što On nije dozvolio, bit će otjeran i udaljen od Havda. Najžešće će biti otjeran onaj koji se suprostavljao muslimanskom ummetu i slijedio druge puteve mimo njegovog puta, kao što su haridžije, sa svim sektama na koje su se podijelili,rafidije, uz očitost njihove zablude, mu'tezile, uz različitost njihovih slijeđenja strasti. Sve ove sekte su mijenjale Allahovu, dž.š., vjeru.

Također, i nasilnici koji su pretjerali svaku mjeru u nasilju i nepravdi i u pokušaju da utrnu Allahovo, dž.š.,svjetlo i pobiju njegove sljedbenike i da ih ponize, kao i oni koji su javno činili velike grijehe i njima se potpuno odali, i oni koji su slijedili svoje prohtjeve i strasti i uvodili novotarije u vjeru. Neko od tih protjerivanja i onemogućavanja da dođu do Havda može biti samo u tom trenutku, a zatim će se, nakon što im bude oprošteno, približiti ukoliko budu čiili greške u djelovanju a ne u vjerovanju. Oni će se raspoznavati po tragovima i svjetlu od abdesta, a nakon toga će im se reći:'Daleko bili’. Ako budu munafici koji su živjeli u vremenu Poslanika,s.a.v.s., i javno ispoljavali vjeru, a grudima krili nevjerstvo, bit će postupano sa njima po njihovim spoljnim djelima, a zatim će biti skinuta koprena sa njih, pa će im se reći: ‘Daleko, daleko bili’. U vatri će vječno ostati samo oni koji su nijekali i poricali, u čijim srcima nije bilo imana ni koliko zrno gorušice.(Et-tezkire,Kurtubi,306)

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close