Inspekcija naredila uklanjanje križa sa Starog grada u Stocu

Federalni građevinski inspektor naložio je Općini Stolac i načelniku Stjepanu Boškoviću da ukloni izgrađeni kameni križ na lokalitetu “Srednjeg grada” kao i 14 postamenata, na lokalitetu nacionalnog spomenika Stari grad Stolac.
U rješenju se precizira da je kameni križ izgrađen od kamenih blokova dimenzija 60×60 centimetara, a visine četiri i po metra te 14 betonskih blokova koji su postavljeni u vidu postamenata.

Načelniku se daje rok od 30 dana da ukloni križ, te se nalaže da se sve vrati u prvobitno stanje.

Kako je navedeno u rješenju, ako se ne postupi po odluci, križ će ukloniti pravno lice registrovano za poslove građenja, a na teret vlasnika.

Po uklanjanju, vlasnik nacionalnog spomenika je o tome dužan pisano obavijestiti inspektora i to najkasnije tri dana od izvršenja.

saff

66