Iščekivana generacija pobjednika: Zakoni pobjede

Pobjeda ne dolazi sama od sebe, ni ti dolazi stihijski. Za­ista, za pobjedu postoje zakoni i Allahovi sunneti, koje je On spomenuo u Svojoj knjizi, da bi ih znali Njegovi robovi, vjernici (mu’mini), i da bi se njima rukovodili u svojim životima.

PRVI ZAKONPomoć je od Allaha!

Onaj koga Allah pomogne, taj ne može izgubiti nikada, pa makar se protiv njega udružilo sve što postoji! A onaj koga Allah ponizi, njemu nema pomagača, pa makar bio podržan velikim brojem istomišljenika! O ovome govori i jasni kur’anski ajet, koji ne treba bilo kakvo pojašnjavanje:

Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, koje taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici! (Ali-Imran, 160. ajet)

DRUGI ZAKON: Allah pomaže samo one koji njega pomažu!

Ko Allaha pomaže, i Allah će pomoći njega, jer to je Nje­gov zakon: O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. (Muhammed, 7. ajet)

U drugoj suri ovaj zakon istaknut je u još jasnijem znače­nju:

A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu, – ta Allah je, zaista, moćan i silan. (Hadždž, 40. ajet)

Allahova se pomoć zaslužuje pomaganjem Njegovoj vje­ri, uzdizanjem Njegove riječi – da bude gornja, kao i suđenjem prema Njegovom zakonu.

U prethodno spomenutom ajetu, kao i u slijedećem ajetu iste sure, dolazi opis onih koje Allah pomaže:

Oni koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati, i koji će tražiti da se čine dobra djela a odvraćati od nevaljalih – A Allahu se, na kraju, sve vraća. (Hadždž, 41. ajet)

Kur’an govori: da bi vjernici zadobili Allahovu pomoć neophodan im je iman (vjerovanje) i spremnost da budu Allahovi borci. Onaj koji vjeruje u Allaha istinskim vjerovanjem, on već pomaže Allaha, i samim time biva jedan od Njegovih boraca. I o ovome kaže Uzvišeni Allah: A dužnost nam je bila vjernike pomoći. (Rum, 47. ajet)

TREĆI ZAKON: Pomoć je namijenjena vjernicima!

Allahova pomoć je namijenjena vjernicima i nije dostu­pna nikome osim njima. Oni su cilj te pomoći i razlog njenog postojanja. O ovome Allah govori Svome Poslaniku, neka je Allaho­va milost na njega: On te podržava Svojom pomoći i vjernicima, i On je sjedinio srca njihova. (Al-Anfal, 62. i 63. ajet)

Nekada Allah one koje želi pomaže melecima koji se spu­ste sa nebesa na Zemlju, kao što se desilo u bitkama na Bedru, Hendeku i Hunejnu:

Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju! (Al-Anfal, 14. ajet)

Pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, i vojske  koje vi niste vidjeli. (Al-Ahzab, 9. ajet)

Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike mi­lost Svoju spustio, i vojske koje vi niste vidjeli po­slao, i one koji nisu vjerovali na muke stavio. (At-Tevba, 26. ajet)

Ponekad Allah one koje želi pomaže i prirodnim nepo­godama, koje su potčinjene samo Njemu i služe Mu. Tako, On te nepogode zna obrušiti na Svoga neprijatelja, kao što je obrušio vjetar na idolopoklonike u Bici na Hendeku: Pa smo Mi protiv njih vjetar poslali. (Al-Ahzab, 9. ajet)

Ili, takvim pojavama On može pomoći Svoje vojnike, kao što je spustio kišu iz Svoje milosti prema vjernicima: I s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi vaša srca jakim učinio i njome korake učvrstio. (Al-Anfal, 11. ajet)

Ponekad Allah one koje hoće pomaže i rukama samih nji­hovih neprijatelja, time što ubaci strah u njihova srca, ili im uništi opskrbu, ili usmrti njihove glavešine, kao što se desilo sa Židovima plemena Benu-Nadir: On je prilikom prvog progonstva iz domova njiho­vih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vje­rovali. Vi niste mislili da če otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i   On je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i  rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uz­mite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni! (Al-Hašr, 2. ajet)

Priredio: Nedim Muhić

Iz knjige: Jusuf el-Karadavi, Iščekivana generacija pobjednika, Bookline, Sarajevo, 2009, str. 15-20.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close