Iza njih je klanjao Resulullah, sallallahu alejhi ve selam

Život je proveo skromno među svojim ashabima, radijallahu anhum, odgajajući ih na najbolji način. U namazu, kao najvećem stepenu ibadeta i približavanja Allahu, s.w.t, predvodio ih je čak i kada je bio bolestan. Međutim, Allah je podario da iza nekih osoba namaz obavi i Poslanik, s.a.v.s. Da, u nekim situacijama, Poslanik, s.a.v.s. je klanjao u saffu sa drugim muslimanima, a neko drugi je predvodio namaz, odnosno bio imam Poslaniku, s.a.v.s.

Autor: Saudin Cokoja, prof.

Knjige Sire (životopisa Poslanika, s.a.v.s i vojnih pohoda nam prenose osobe i događaje povodom kojih je Poslanik, s.a.v.s., klanjao iza tih osoba. Zaista je to bila posebna čast.
Ko su oni?

Ustvari radi se o trojici: jedan je melek a dvojica su ashabi.

1) MELEK DŽIBRIL – što se tiče ovog časnog meleka, Poslanik, savs je iza njega klanjao više puta. Prenosi se u djelu „El-Mesail“ od Imama Ahmeda i Ibn Rahoveje da je rečeno Ibn Ishaku:“Koliko je Džibril klanjao sa Poslanikom, s.a.v.s, po četiri ili po dva rekata i gdje je sa njim klanjao? Pa je on odgovorio:“Poslanik, s.a.v.s. je u Mekki klanjao dva po dva rekata osim akšama, pa kad je učinio hidžru u Medinu na ta dva rekata dodao je još dva , dok su sabah i akšam ostali isti. A sa njim je klanjao Džibril kod Mekami Ibrahima dva puta.“ (Mesailu Imam Ahmed i Ibn Rahoveje, 1/121)

Džabir ibn Abdullah, r.a. prenosi da je Džibril došao i Poslanika, s.a.v.s podučio namaskim vremenima, rekavši mu:“Ustani i klanjaj!“, pa je Džibril predvodio namaz, iza njega je klanjao Poslanik, s.a.v.s. a iza Poslanika, s.a.v.s., muslimani i klanjao podne kada je Sunce prešlo malo polovinu neba. Zatim mu je došao kad je bila ikindija i rekao:“Ustani i klanjaj!“ , pa je klanjao ikindiju kada je sjena predmeta bila onolika koliki je i predmet. Zatim je došao kada je nastupio akšam i rekao:“Ustani i klanjaj!“ , pa je klanjao akšam kad je Sunce već zašlo. Zatim mu je došao kad je nastupila jacija i rekao:“Ustani i klanjaj!“ Pa je klanjao jaciju kada je nestalo tragova crvenila na nebu. Zatim mu je došao kada je nastupilo sabahsko vrijeme i rekao mu:“Ustani i klanjaj!“ , pa je klanjao sabah u osvit zore. Zatim je opet sutradan došao u podne i rekao:“Ustani i klanjaj!“ ..Tako je uradio i za ostale namaze kao i prošli put a svaki put bi namaz predvodi Džibril, iza njega bi klanjaj Poslanik, savs a iza Poslanika, s.a.v.s. ashabi. Nakon jacije došao mu je kad se dobro razvidilo i rekao mu:“Ustani i klanaj!“, pa je klanjao sabah, a nakon toga mu je melek Džibril rekao:“Između ove dvije granice je vrijeme svakog namaza.“ (Et-Tirmizi, En-Nesai i Imam Ahmed)

2) Što se tiče dvojice ashaba koji su imali čast da iza njih klanja Poslanik, s.a..v.s, to su Abdurahman ibn Avf i Ebu Bekr es-Siddik, r.a. Po pitanju imameta Abdurahmana ibn Avfa, r.a postiji sahih predaje koje to potvrđuju, dok po pitanju imameta Ebu Bekra, r.a ulema se razišla. Neke predaje ukazuju da nije bilo imameta od strane Ebu Bekra, r.a., dok druge ukazuju na postojanje istog.

Imam Ahmed je zabilježio predaju od Mesruka a on od Aiše, r.a. da je Poslanik, s.a.v.s. kada je bio bolestan klanjao u saffu a Ebu Bekr, r.a., je predvodio namaz. Takođe predaja koju je zabilježio El-Bejheki od Aiše, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s. klanjao iza Ebu Bekra. Sened ove predaje je dobar (hasen).

Dok s druge strane imamo predaje koje govore suprotno. Kao što je predaja od Enesa ibn Malika, r.a., koji je rekao:“Poslanik, s.a.v.s. je izašao a Ebu Bekr je klanjao ljudima, pa je Poslanik, s.a.v.s., sjeo pored njega i klanjao zajedno sa Ebu Bekerom.“ (El-Bidaje ven-Nihaje, 2/237, a Ibn Hadžer je za ovu predaju rekao da je po uslovima sahiha)

Ibn Hadžer u opaskama na ove predaje veli:“Smatram da je ispravno mišljenje kako Poslanik, s.a.v.s. nije klanjao iza Ebu Bekra, r.a. Jer prenosilac hadisa o tom namazu je Aiša, r.a. a ljudi su to kasnije različito tumačili, neki su govorili da je Ebu Bekr predvodio namaz a Poslanik, s.a.v.s. iza njega, drugi su govorili da je Poslanik, savs predvodio a ne Ebu Bekr, a u svemu tome, Aiša, r.a. nije bila tu i nije vidjela kakvo je bilo stanje.“ (Fethu-l-bari, 1/124)

Međutim u predajama se spominje drugi slučaj kada je Poslanik, s.a.v.s. bio u prilici da klanja iza Ebu Bekra, r.a. Prenosi se od Sehla ibn Sa’da, r.a da je rekao:“Izašao je Poslanik, s.a.v.s. da izmiri Benu Amru i Benu Avf zbog nekog problema koji se među njima desio. Nastupilo je namasko vrijeme u Medini a Poslanik, savs nije se još vratio. Bilal, r.a. je proučio ezan a Ebu Bekr, r.a. je stao da predvodi namaz. U to vrijeme Poslanik, s.a.v.s. se vratio pa se ljudi saffovima uznemiriše. Ebu Bekr je stajo smireno, međutim kad je čuo komešanje u saffovima, okrenu se i ugleda Poslanika, s.a.v.s. Poslanik, s.a.v.s. mu pokaza išaretom da nastavi ali se ona vrati unazad, pa je Poslanik, s.a.v.s. pristupio. Kada je Poslanik, s.a.v.s. završio sa namazom, priđe ashabima i reče:“Ebu Bekre, šta je te spriječilo da nastaviš sa namazom kada sam ti dao znak išaretom?“ Ebu Bekr, r.a., odgovori:“Nije Allah odredio da sin Ebu Kuhafe bude ispred Poslanika, s.a.v.s.“ (Mu’džemul Kebir, En-Nesai, 5437)

Iz ove predaje ulema zaključuje da je Poslanikov, s.a.v..s išaret Ebu Bekru, r.a., da ostane na mjestu Imama u mihrabu, dovoljan dokaz da je Poslanik, s.a.v.s. bio spreman klanjati iza njega.
Kada je u pitanju Abdurahman ibn Avf, r.a., njegov slučaj prenosi nam Imam Buharija.

Prenosi se da je Amru ibn Vehb es-Sekafi, r.a rekao:“Bili smo kod Mugire, r.a. kad neko upita:“Da li je Poslanik, s.a.v..s klanjao iza nekog drugog osim iza Ebu Bekra?“ Pa je odgovorio:“Bili smo sa Poslanikom, s.a.v.s.. u bitci na Tebuku. Pa je Poslanik, s.a.v.s. otišao da obavu potrebu a Abdurahman ibn Avf je stao da predvodi ljude na sabah namazu. Klanjao je sa njima prvi rekat a na drugom rekatu je stigao Poslanik, s.a.v.s. te im se pridružio u saffu. Klanjao je iza Abdurahmana ibn Avfa taj drugi rekat a onda je nadoklanjao što ga je prošlo. Nakon namaza ljudi su bili pomalo izenađeni, pa im je Poslanik, s.a.v.s. rekao:“Dobro ste postupili, klanjali ste namaz u njegovo vrijeme.“ (Kiraetu halfe Imam od Buharije, a šejh Albani je rekao da je predaja sahih).

Dakle na osnovu predaja, Poslanik, s.a.v.s. je klanjao deset namaza iza Džibrila, jedan namaz iza Abdurahmana ibn Avfa, r.a., i iza Ebu Bekra, r.a.

Allah zna najbolje!

islam-iman.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close