Izbjegavanje rasprave

Piše: Nazif Subašić

Rasprava je dokazivanje ili izlaganje mišljenja koje je potkrijepljeno dokazima i argumentima, koji podupiru mišljenje učesnika rasprave. U Kur’anu se na nekoliko mjesta govori o raspravi: upotrijebljen je izraz džidal ili rasprava, na drugom mjestu izraz tuhadždž – prepirka i izraz mura’ – određeno mišljenje.

Uzvišeni Allah postavio je čovjeka kao namjesnika na Zemlji i povjerio mu da je gradi i dao mu emanet nad njom. Uzvišeni je dao čovjeku mnoge sposobnosti i mogućnosti da može izvršiti i dostaviti poslanicu i važan zadatak koji su odbila preuzeti sva ostala stvorenja, ali ga je preuzeo čovjek.

Čovjek je po prirodi društveno biće, živi u društvenim sredinama sa svojim sunarodnjacima, sa kojima sarađuje, a rasprava je nešto što je potrebno prilikom te saradnje, a to sve zbog velike mudrosti i plemenitog cilja za postizanje prava ljudi i odagnavanje nepravde.

Zbog ove velike mudrosti čovjek je ostao biće, za razliku od ostalih, koje se najviše raspravlja i vodi polemiku, kao što kaže Uzvišeni Gospodar: “…ali je čovjek, više nego iko, spreman raspravljati.” (El-Kehf, 54)

Međutim, Allah poziva čovjeka u iman (vjerovanje) i slijeđenje Njegovog zakona, kako bi uredio i prilagodio svoje instinkte i udaljio se od pretjerivanja. Ali, kada čovjek izađe iz okvira vjere i imana, tada se ti instinkti u potpunosti ovladaju njime, okupiraju njegov razum, potčine ga, ovladaju njegovim organima i tada im on u potpunosti udovoljava; zauzmu srce i on postaje zarobljenik svojih nagona ili strasti. Na takav način čovjek izgubi svoju zadaću i skrene sa puta svoje misije, i od osnovnih sredstava koje mu je Allah dao na korištenje do ostvarenja cilja, on ta sredstva pretvori u cilj, i tako se čovjek iz plemenitog biće spusti na stepen niži čak od životinje.

 

Stav islama o raspravi

Polemika i rasprava je sredstvo koje je Allah podario čovjeku kao namjesniku na Zemlji kako bi mogao ponijeti teret i emanet namjesništva. U islamskim izvorima navode se tekstovi koji govore o raspravi i polemici ponekad govore u pohvalnom kontekstu, a nekad u pokuđenom. Mi ćemo spomenuti i analizirati oba slučaja.

 

Pohvalna rasprava

Ovakav oblik rasprave spominje se u Kur’anu, u ajetu u kojem se preporučuje najljepši oblik rasprave: “I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni – i recite: ‘Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog jeste – jedan, i mi se Njemu pokoravamo.’” (El-Ankebut, 46)

Na drugom mjestu Uzvišeni govori o znanju: “Vi raspravljate o onome o čemu nešto i znate, a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna, a vi ne znate!” (Alu Imran, 66)

Na trećem mjestu Allah kaže da rasprava treba biti površna: “Zato ne raspravljaj o njima, osim površno!” (El-Kehf, 22)

U osnovi rasprava je pokuđena zbog mnoštva tekstova u kojima se govori njenoj pokuđenosti, izuzev u tri spomenuta slučaja. Za dozvoljenost rasprave postavljaju se sljedeći uvjeti:

– da onaj koji se raspravlja ne želi nikome prkositi niti slijediti svoju strast, nego mora da pokaže svoju nepristrasnost i znake zdravog razuma, a za tvrdoglave i ohole rasprava je pokuđena: “ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni“, zbog njihovog inata i ustrajavanja u zabludi;

– da se raspravlja na najljepši način, uz blagost, bez uzdizanja, a u suprotnom bila bi pokuđena, jer to vodi ka neredu i šteti;

– da bude utemeljena na uputi i znanju o onome o čemu se raspravlja, u protivnom je odvratna i ružna: “a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate?”;

– da tema bude vrijedna rasprave i da se raspravom želi opća korist, kao i otklanjanje veće štete ili pribavljanje koristi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Borite se protiv mušrika vašim imecima, životima i jezicima” (Ebu Davud, Nesai i Darimi, a Albani kaže da je sahih);

– da se traži suština i srž teme i da se ne odstupa daleko od teme u sporedna pitanja.

Ovakav konstruktivan dijalog usmjerava čovjekov um ka pravoj spoznaji, to je karakteristika pravog poziva ka Allahu, zbližavanju srca i težnji ka dobru, a klonjenju od zla. Uzvišeni Allah kaže: “Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravome putu.” (En-Nahl, 125) Ovakva metoda prisutna je u naučnim krugovima, među znanstvenicima i učenjacima drugih vjera, i ova metoda se primjenjuje u komparativnom načinu dokazivanja. Ovakvim načinom rasprave čovjek stalno traži dodirnu tačku na kojoj gradi raspravu i ne fokusira se samo na mjesta razilaženja, kako bi se na njima zastalo što duže i tako još više povećao jaz i nesklad, što dovodi u konačnici do mržnje i razdora.

 

Pokuđena rasprava

To je rasprava u kojoj vlada samoljublje, slijeđenje i zadovoljavanje niskih strasti i želja za isticanjem.

U ovakvoj raspravi do izražaja dolazi slijepi fanatizam kojim ovlada srdžba, što rezultira sporom i neprijateljstvom, a nerijetko i onim najgorim.

Ovakva vrsta rasprave često je prisutna među običnim masama, ljudima koji nisu dostigli dovoljan nivo naobrazbe, znanja i kulture, pa tako često vidimo da, kada neko izloži neku temu za raspravu, odmah se stvore dva tabora i nastupa žustra rasprava koja rezultira onim najgorim. Svaka stranka nastoji dokazati svoju nadmoć i da je njeno mišljenje ispravno, a da je mišljenje druge strane u potpunosti neispravno.

Ako u skupu učestvuju više od dva učesnika, tada nastupa anarhija i nered kao na pijaci, gdje se svako utrkuje da govori i tako se glasovi povećaju. Ako jedna strana primijeti da druga strana ima jače argumente, kreće u napad na ličnost sagovornika, ismijavajući ga tako i bježeći od stvarne teme, praveći atmosferu kao da je on pobjednik. Druga strana ne ostaje dužna, pa ponekad se brani, a nekad napada isto kao i prva strana.

Isto tako imamo slučajeve gdje protivnička strana koristi riječi uvrede a da nema namjeru da ostvari neka svoja prava, jednu stranu pri raspravi ponese isključivo inat kako bi se ponizio i slomio potivnik, što je, svakako, pokuđeno.

Međutim, ako je nekome učinjena nepravda, pa čovjek želi da povrati svoje pravo na ispravan način ne vrijeđajući nikoga i ne pretjerujući, njegov postupak nije zabranjen, ali je bolje da ga ostavi, ako može, jer često se vrlo teško jezik može kontrolirati prilikom rasprave, što prouzrokuje srdžbu i tako svako poželi zlo drugome.

Svi učesnici rasprave podložni su ovim negativnim utjecajima rasprave, a najmanje što se može desiti jeste da rasprava toliko okupira čovjeka da čak i u namazu razmišlja o drugoj strani, što utječe na njegovu ustrajnost u vjeri. (Nevevi, El-Ezkar, 371)

Rasprava može da dovede do otvorenog neprijateljstva, što otvara vrata fitni i slijeđenju strasti, a to rezultira društvenim podjelama i fanatizmom. Nevevi, rahimehullah, kaže: “Nisam vidio ništa što više briše vjeru, umanjuje muškost, uklanja slast imana i teže je za srce od suparništva (rivalstva).”

Kako islam gleda na raspravu i kakva su pravila postavljena s tim u vezi?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, raspravu je okarakterizirao znakom zablude nakon upute i skretanja sa Pravog puta, čiji su rezultati upropaštavajući. Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nijedan narod nije zalutao nakon upute na kojoj su bili osim zbog rasprava’, a zatim je proučio ajet: ‘A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački’ (Ez-Zuhruf, 58).” (Ahmed, Tirmizi i Ibn Madža, šejh Albani kaže da je sahih)

Čovjek može da ogrezne u ovom djelu, pa da postane jedno od Allahu najmržih bića. Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najmrži ljudi Allahu su najljući protivnici (u raspravi).” (Buhari i Muslim)

S druge strane, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je na ostavljanje rasprave kako bi ljudi izbjegli štetu i postigli korist: “Ja garantujem kuću na periferiji Dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu.” (Ebu Davud, a šejh Albani kaže da je dobar)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preferirao je prevenciju prije liječenja i izbjegavanje problema prije upadanja u njega.

 

Naši prethodnici o raspravi

Naši ispravni prethodnici mnogo su prezirali raspravu, o čemu svjedoče njihove izjave:

– Ibn Ebu Zinad, rahimehullah, kaže: “Sve što je sagrađeno na raspravi slomit će se na istoj toj raspravi.”

– Evzai, rahimehullah, kaže: “Kada Allaha želi nekom narodu zlo, dâ im raspravu, a uskrati im činjenje dobrih djela.”

– Ebu Kilaba, rahimehullah, govorio je: “Nemojte sjediti sa sljedbenicima strasti i nemojte sa njima raspravljati, jer nisam siguran da vas neće odvesti u zabludu ili zbuniti vas u vjeri kao što su oni zbunjeni.”

– Neki je čovjek došao Hasanu el-Basriju, rahimehullah, i rekao: “Ebu Seide, dođi da raspravljam sa tobom o vjeri!”, a Hasan mu odgovori: “Meni je vjera jasna, a ti, ako si zalutao, prihvati se nje!”

Dva čovjeka, sljedbenika strasti, došla su kod Muhammeda b. Sirina i upitaše ga: “Ebu Bekre, hoćeš li da ti citiramo hadise?” “Ne!”, reče on. “A hoćeš da ti proučimo ajet iz Allahove Knjige?”, upitaše. “Ne!”, odgovori on, a zatim reče: “Ili ćete vi ustati i otići ili ću ja!”

Molim Allaha da nas sačuva svih loših osobina! Amin!

 

El-Asr, 66.

Izvor:minber.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close